Leskovački spomenari (38): Glavonjini

LESKOVAC

Kuća na Vlajka Glavonju bila je na ćoš od ulicu Ilije Strele i Vilzonove ulice. U avliju pred kuću imaja je dud. I toj neje dud ko što su dudevi nego je bija čudo od dudevi. Bija je golem, tolko visok i s tolko golemu krošnju – da je imaja lisje za sve svilene bube u Leskovac. A leto kad je i kd ufativ onej vrućinštine – cela Vilzonova i još onaj kusur od komšije u ulicu Ilije Strele od Golotrpci do kafanu na Miče Baba Milkića ( sg Madera ) mogli su da stanev u njigovu ladovinu,
Taj kusur od tej godine i sg ni tropa po pamet.

Marinko Marinković rabadžisuje i trguje s bivolice – tera gi i prodava u Solun. Kude njega može sve da nema, al pečene teleće i svinjske glave mora da ima. I za toj što je mlogo voleja pečene glave da ede ostade mu nadimak - Glavonja. U Glavonjinu familiju kažu da je na Marinka groblje u portu od Rudarsku crkvu i da je od Marinka do sada uLeskovac osma generacija Glavonjini.
 Glavonjini. Marinko, sin Gorča. Gorča Marinković, žena Jelena, deca Gavra, Persa, zvana Jovanka, Ruža, Natalija i Danica. Gavra, žena Sandra, deca Vladimir, zvani Vlajko, Blagoja i Zagorka. Vlajko Marinković Glavonja, žena Natalija, deca Vida i Predrag. Vida se odade za Mile Jovanovića, deca Ljilja i Bilja. Predrag, žena Jovanka Perovanović, izbeglica iz Makedoniju, deca Miomir i Vladeta. Jovanka je živela devedeset godine i umre 2014.godine.
 Miomir, žena Dragica Damnjanac, deca Predrag i Milica. Vladeta je radeo na železničku stanicu u Leskovac kao otpravnik vozova i na železničku stanicu u Niš kao dispečer. Vladeta, žena Slavica, matičarka u opštinu, ćerka gim Jasmina radi u opštinu i udade se za Dejana Mladenovića, snimatelja u RTS, deca Katarina i Dušan. I toj je osma generacija Glavonjini u Leskovac.  
 Blagoja Glavonja, žena Brana, ćerka na Jovana zvanog Jevrejin, deca Jovan, Dušan – Duće i Ivana. Jovan visok, a ide brgo, ne mož ga stigneš i vikav ga Brzovozni Jovan. Persa zvana Jovanka odade se za Nikolu žitarskog trgovca u Vardarsku ulicu, Ruža za Mitu Karakaševa, a Natalija za Josifa Vačinoga u Litrićev sokak. 
 Vladimir, zvani Vlajko Glavonja prvo trgovaja s kože, posle je kafane držaja pod kiriju – prvo Ličansku kafanu ( vlasnici Beljakovi ), pa onda uzede pod kiriju Litrićevu kafanu do Maznićevu apoteku - poznata kao kafana VELIKA SRBIJA. U Vlajkovu kafanu na Široku čaršiju za vreme okupaciju bila je izbeglička kujna. A posle rata kafana Velika Srbija služila je za Predvojničku obuku i po zidovi bile su izložene puške i drugo naoružanje i stvari za predvojničku obuku. 
 


   U onoj vreme se kazueše da je kum ko košulja uz snagu ( grbinu ) a da je po kuma komšija. Jer, koj će pritrči ako zatreba ako ne – komšija. Al, Vlajko Glavonja imaše ednoga siromašnoga komšiju. I odedanput vidi Vlajko – počeše mu nestanjujev kokoške iz avliju. I edno veče ufati lopova – onoga siromašnoga komšiju. Al, Vlajko ne teja da ga prijavi u policiju nego uzede konopac i vrza ga za kapiju- da svi komšije i onija koji proodiv vidiv koj mu krade kokoške. Malo po toj odvrza ga i pušti ga ide doma. A onda se u kafanu spremi koe ti ne za edenje i sve toj Vlajko Glavonja odnese na siromašnoga komšiju i njegovu porodicu.    
 Vilzonova ulica gu odmna nema. Al, Glavonjini su i sg tuj – na istu ćošku. Preko put su – Golotrpčini, pa ponatam sve do Voju Arapče na ugao ulice Kralja Aleksandra..

Sve je isto i ne dava se da ga nema!

Sava Dimitrijević

——

FOTOGRAFIJE

 1. VLAJKO MARINKOVIĆ GLAVONjA SA UNUKOM VLADETOM
 2. PREDRAG MARINKOVIĆ SA SESTROM VIDOM ISPRED KAFANE VELIKA SRBIJA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*