Saveti za poljoprivrednike: Kako izvršiti prihranu kukuruza

LESKOVAC

Kukuruz je pored pšenice po površinama najrasprostranjeniji ratarski usev u Srbiji. Posebnu pažnju među agrothničkim merama treba posvetiti pravilnom đubrenju, odnosno unošenju hraniva, koje treba da obezbedi pravilan rast i razvoj biljaka. Kukuruz je biljna vrsta koja sa aspekta dinamike usvajanja hraniva u početku vegetacije pa sve do cvetanja intezivnije usvaja azot i kalijum, dok je usvajanje fosfora znatno ravnomernije.
Đubriva su efikasno sredstvo za povećanje prinosa. Treba imati u vidu da đubriva imaju znatan udeo u troškovima biljne proizvodnje i da oni iznose između 10 i 30% cene koštanja. Zato je važno uraditi analizu zemljišta, osloniti se na te rezultate i primeniti potrebnu količinu hraniva.
Đubriva koristiti racionalno, što se postiže pravilnim određivanjem doza, načina i vremena primene đubriva. Cilj je obezbediti biljci neophodne hranljive materije koje su potrebne za vegetativni rast, formiranje vegetativnih organa, cvetanje, plodonošenje i nalivanje zrna.
U prihrani se koriste najčešće azotna đubriva KAN, AN i UREA. Izbor azotnog đubriva koje će se koristiti prvenstveno zavisi od reakcije zemljišta. Prva prihrana vrši se u fazi 3-5 listova (150-250 kg/ha KAN-a), a druga prihrana u fazi 7-9 listova (100-200 kg/ha KAN-a ). Prihranjivanje obaviti prilikom međurednog kultiviranja useva kukuruza.

Boban STANKOVIĆ, dipl.inž.polj.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*