• Strategija nacionalne bezbednosti (2)

  LESKOVAC Pored identifikovanja bezbednosnih izazova, rizika i pretnji, zadatak Strategije nacionalne bezbednosti jeste i utvrđivanje i taksativno navođenje nacionalnih interesa, kao vrednosti koje treba postići, […]

 • Strategija nacionalne bezbednosti (1)

  LESKOVAC Izazovi, rizici i pretnje koje mogu ugroziti postojanje individue ili kolektiviteta predstavljaju determinante bezbednosti, koje se moraju uzeti u obzir u nastojanju da se […]

 • Nacionalna ili državna bezbednost?

  LESKOVAC Pitanje bezbednosti predstavlja jedno od egzistencijalnih pitanja svakog subjekta, shvaćenog bilo kao individuu ili kao kolektivitet. Prirodna težnja jeste da se ostvari stanje zaštićenosti […]

 • Radničko pitanje

  LESKOVAC Živimo u svetu intenzivnih promena. Završetkom Hladnog rata, svet je ušao u turbulentno doba globalizacije i sveprožimajućeg kapitalizma. Slom Sovjetskog Saveza i socijalizma, uzrokovao […]

Leskovac

Lebane

Anketa

Želim da u Novoj Našoj reči ima više:

Hvala Vam što nam pomažete u poboljšanju našeg rada.

© Kama

Štampana izdanja

Jugpress

Regionalna informativna agencija

Arhiva

Проститутки Бишкека