Koja je uloga Zaštitnika građana u borbi protiv mobinga?

LESKOVAC

Zaštitnik građana je institucija koja je osnovana da bi , praktično, štitila prava građana. Pitali smo štalj se dešava sa prijavama mobinga .
Zaštitnik građana ne može sprovoditi radnje koje po zakonu treba da izvrši poslodavac, niti može vršiti nadzor nad radom sudova u postupcima radi zaštite od zlostavljanja na radu, rečeno nam je u Kancelariji zaštitnika građana

• Da li je Zaštitniku građana do sada stigla neka prijava zbog mobinga i odakle?

Zaštitnik građana dobija i prijave građana za mobing, kao i mnoštvo drugih prijava iz najrazličitijih oblasti i kolektiva. U cilju zaštite identiteta pritužilaca, čije otkrivanje bi moglo da oteža položaj pritužilaca u radnom okruženju, nismo u mogućnosti da odgovorimo na Vaše pitanje odakle prijave stižu.

Ako je odgovor potvrdan da li ste pratili taj/te slučajeve i šta se sa njima dešavalo?

Institucija Zaštitnika građana ne može da postupa u situaciji kada mu se obrate građani koji smatraju da se nad njima sprovodi mobing jer Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu propisuje postupak za zaštitu od zlostavljanja na radu koji sprovodi poslodavac nakon prijema zahteva za sprečavanje zlostavljanja na radu. Ovaj postupak kod poslodavca je obavezan kada se za zlostavljanje na radu NE tereti odgovorno lice u pravnom licu odnosno poslodavac sa svojstvom fizičkog lica.

Ukoliko postupak posredovanja ne uspe, zaposleni koji trpi zlostavljanje na radu ima pravo na sudsku zaštitu.

Ako se za zlostavljanje tereti odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poslodavac sa svojstvom fizičkog lica, zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju na radu može i bez podnošenja zahteva za pokretanje postupka posredovanja kod poslodavca, pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u zakonom propisanom roku.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona od strane poslodavca vrši Inspekcija rada, odnosno Upravna inspekcija.

Koje su nadležnosti zaštitnika građana u slučajevima mobinga?

Zaštitnik građana ne može sprovoditi radnje koje po zakonu treba da izvrši poslodavac, niti može vršiti nadzor nad radom sudova u postupcima radi zaštite od zlostavljanja na radu.

Zaštitnik građana može da preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti onda kada se zaposleni obratio Inspekciji rada odnosno Upravnoj inspekciji zbog toga što je smatrao da poslodavac nije postupio u konkretnom slučaju onako kako predviđa Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, a Inspekcija rada/Upravna inspekcija nije izvršila inspekcijski nadzor nad radom poslodavca na osnovu prijave zaposlenog. Mi tada možemo vršiti nadzor nad radom Inspekcije rada odnosno Upravne inspekcije kako bi se inspekcijski nadzor nad radom poslodavca obavio i utvdilo da li je poslodavac u svemu poštovao Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Koja je preporuka osobama koje smatraju da su mobingovane?

Preporuka je da se pre svega upoznaju sa odredbama Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu kako bi tačno znali šta se smatra mobingom, koja su njihova prava i obaveze i na koji način ih mogu zaštititi.

M.S.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*