Leskovačke kafane: Bife “Zakasotina”

LESKOVAC

         

Kad se u Belčug malu ( Pop Mićina ) ide ili se vrća – uvek se prođe pored bife “Zakasotinu”. Pored bife “Zakasotinu” proodi i Niška ulica. Al, Niška ulica je i put. Po taj put je prošlo sve onoj što je išlo u Leskovac ili išlo u Leskovac ili samo prolazilo kroz Leskovac – na tamo ili na ovamo. Svejedno. Uvek je po isti put – Nišku ulicu moralo da prođe. A ulica je bila samo dokle je kocka držala – dotle je i Leskovac bija. Posle je ulica bila – drum. I kako je grad rasja takoj su se i ulica i put pomerala – na tam!.
Petko Stojanović, zvani Terzipetko sedeja je u Miru ( Vinaračku ), a ondak na sam ulaz u Belčug malu napravi kuću, a njigov sin Nikola Stojanović Terzipetkov u tuj istu kuću u dva odelenja otvori kafanu. U edno odelenje imala su dva – tri astala, a u drugo dva bilijara.
U kafanu su dođuvali i gosti iz grad koji put nanese u Belčug malu. I tuj su po cel dn, a često i do ujutru. Kd se seljaci vrćav iz pijac svrnev u bife da predanev – uz po ednu meku el ljutu, pa ondak po još ednu meku el ljutu i – zabraviv se u bife. I kd dođev doma pitav gi:
– A bre, vidite li koje je ovoj doba. Skoro će zora. Kude ste do sg bili!
A oni vikav:
– Zakasasmo u bife kude Nikolu Terzipetka!
Po toj i bife dobi ime – “Zakasotina”. A ondak i Nikolu prestadoše da vikav Terzipetko i dobi nadimak – Nikola Zakasotina.
Zakasotine. Nikola Stojanović Terzipetko -Zakasotina, žena Paraskeva – Keva, deca Zagorka, Vera, Smilja, Pera, Žika, Borivoje i Cajko. Zagorka, muž Dragi Lazarević, kovač, iz Podvrce, deca Pera, Boža, Slavoljub, Slobodan, Dušica, Persa i Olivera. Vera je na glumci u pozorište šila kostimi, bila je i glumica i lepo je pevala, muž vu Blaško Grebenarević. Posle se Vera i Blaško otseliše u Beograd, deca Vesna i Miodrag. Smilja, muž Italijan Serđo i živiv u Rijeku. Pera Stojanović Zakasotina, igraja je fudbal i ko fudbalera su ga vikali Pera Ćore, žena Zagorka, ćerka na Đorđu Conića, kovača, deca Slobodan i Nevena. Slobodan, žena Blagica, deca Vladimir i Branislav. Nevena muž Čeda Marković, deca Jelena i Marija.


U bife “Zakasotina” ne da se pilo nego su se gosti takmičili – koj može najviše da popije! Prpa, Grof i Toška Mirski. Toška je bija iz Miru Vinaračku i za toj su ga vikali Toška Mirski – ništa neje rabotija, a stalno je u bife „Zakasotinu“ bija – kupi edno balonče šljivovicu i takoj cel dn u kafanu žmije i rakiju pije!
Bilijar i karte su igrali gazda od bife Kole, zvani Koljka Zakasotina, Trajko, Toška Pirajka, Rade Dugčak i brat mu Čeda, Mita kožar i Milan zvani Vrc. U bife je često i Bora, zvani Miško, što posle beše direktor Inkola. “I taj Miško, Gorča Dilili i Rade Dugčk trzašev mnogo. I kd se natrzav – lele majke! Galamiv i oćev da tepav! I kolko oni popijev Pera Zakasotina napiše i kad na kraj sobere još tolko gim natpiše: tolko cig. ( cigare ), tolko rak. (rakije), i sve takoj rak. –cig, rak- cig. I kad pogledaš – sve pare ti otišle na rak. i cig. kude Peru Zakasotinu. A oni oćev i oćev kisel kupus da mezetiv i rasonicu da pijev da se trezniv. A na Peru Zakasotinu ne mu se sviđa da mu žena Zagorka slazi u podrum da se ne zamuči i da gu boliv noge dok slazi i kači se uz onija podrumski basamaci. I prativ Miku Duza kude Milevu Dilili da ona slegne u podrum, izvadi kupus iz kacu i da ga na Duza da ga Duz donese u bife. Mileva slegne u podrum, izvadi glavicu kupus iz kacu, turi kupus na tanjir i da ga na Duza da ga odnese u bife. Al, usput kuče napalo Duza, on padnuja i kupus padne od tanjir na zemlju. Duz digne kupus od zemlju, turi ga na tanjir i odnese na onija u bife.

A posle kazuje na Milevu Dilili:Eba gi maa – ajku, Milevo! Izedoše ga!
( iz knjige Muka i Merak )
( Nastaviće se )

Sava Dimitrijević

—-

Na slici Slobodan Stojanović, zvani Kočiš, unuk na Nikolu Stojanovića Zakasotinu ispred nekadašnje kafane „ZAKASOTINA“

DRUGA SLIKA – BIFE „ZAKASOTINA“ NA ULAZU U POP MIĆIN SOKAK IZ NIŠKE ULICE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*