Zaštita plodova jabuke

LESKOVAC
Berba plodova jabuke izvršena po vremenu zasrevenja različitih sorti. Ubrani plodovi, nakon berbe, i dalje dišu, koristeći kiseonik iz okolne sredine, pri čemu se oslobađa ugljen dioksid i toplota. Isto tako plodovi transpiracijom gube vodu. Ovo uzorkuje smežurivanje plodova i gubitak sočnosti.
Za dugo čuvanje plodova u skladištima, neophodno je disanje i respiraciju plodova svesti na najmanju moguću meru. Ovo se postiže pravovremenom berbom plodova i pravilnim definisanjem svih parametara u skladištima.
Većina gljivičnih obojlenja se na plodovima unosi u skladište s tim da se simptomi pojavljuju u toku čuvanja u hladnjačama, odnosno skladišnim prostorijama. Ovogodišnji vremenski uslovi, konstantno sparno i vlažno vreme, letnji meseci sa puno nepogoda, pogodovali su pojavi patogena, koji prouzrokuju trulež plodova na polju, kao i kasnije u skladištima: mrka trulež plodova (Monilinia fructigena), gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides,Gleosporium spp.) i meka trulež plodova (Penicillium spp.).
U narednom periodu, najkasnije dve nedelje od berbe, jabuke treba da se zaštite od navedenih patogena da bi sprečili probleme propadanja uskladištenih plodova sa preparatima na bazi aktivnih materija: trifloksistrobin – 0,15 % , tiofanat-metil – 0,07% , boskalid+piraklostrobin – 0,08 % . Obavezno voditi računa o karenci preparata.
Mirjana Petrović, dipl.inž.polj.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*