Kako smo se lečili kad nije bilo korone…

LESKOVAC

U kujnu na Vasku vračaricu u Taban malu uvek je bila neka šerpetina. U nju je Vaska kuvala trave mirišljavke, neki blagi i gorčivi korenji, pa žilovlaci, pa osušeni pufovi i žile od gorčive biljke.. Kad žene dođev kod nju da se žaliv na boles i kažev da gi ufatila nika pipka – Vaska uzne dva golema gvozdena grebena za kučinu. I razmanda se s onija gvozdena grebena po kujnu, zaodi oko žene i baje gi. A žene gledav u njuma ko u gled-c! Posle Vaska promeša po šerpetinu, uzne vrzane kašike i viljuške pa i s nji manda i zaodi oko žene. Kad završi s bajanje onda s vodu iz šerpetinu posipe žene po golu šiju da boles otidne – ko niz vodu!

(„Sveće u snegu“, Taban mala je jednosmerna ulica uz Zelenu pijacu od Burekdžinice do reku.)

S. D.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*