Vijenje

Septembar 28, 2018 Nova Naša Reč 0

    LESKOVAC Kad umre niki redno je da se vije.U toj vienje sve se prekaže na pokojnika, još ako ti je pokojnik pa nešto […]