Standard dobre poljoprivredne prakse-GLOBAL GAP

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LESKOVAC
Nagla industrijalizacija, upotreba sredstava kao što su aditivi, hormoni, pesticidi, antibiotici itd., dovela je do nezadovoljstva potrošača i do gubitka poverenja u institucije zadužene za kontrolu bezbednosti hrane u Evropskoj uniji. Zahtevi potrošača da kupuju prirodne, ukusne i sveže proizvode, proizvedene na prirodan i zdrav način i tou procesu koji ne narušava životnu sredinu, sve su naglašeniji. GLOBALGAP je međunarodni standard, usvojen od strane zemalja EU a nastao na osnovu inicijative trgovinskih lanaca i konzorcijuma, kako bi se obezbedila zdravstvena ispravnost primarne proizvodnje voća i povrća. On je jedan od globalno najraširenijih standarda koji se odnose na primarnu proizvodnju svežeg voća i povrća, prateći proce već od formiranja zasada, preko primene agrotehnike, zaštite i prihrane bez mogućnosti kontaminacije nedozvoljenim primesama. Obuhvata proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda i aktivnosti nakon berbe.
Ovaj standardn je zamišljen da pruži garanciju maloprodaji i potrošačima. Preduzete su sve mere i kontrole da bi proizvod bio bezbedan po zdravlje potrošača. GLOBALGAP obuhvata sisteme sertifikacije voća, povrća, cveća i ukrasnih biljaka, ribarstva, stočarske proizvodnje i integrisane poljoprivredne proizvodnje, koji se primenjuje u više od 80 zemalja u svetu. Stvoren je kako bi pružio informaciju potrošaču na koji način je proizveden poljoprivredni proizvod kojeg kupuje.
Sledi dobru poljoprivrednu praksu (GAP) koja je postavljena po principu HACCP (Analiza rizika i kontrola kritičnih tačaka). U osnovi ovog standarda je smanjivanje svih rizika po kontaminaciju zemlje, voća i povrća u poljoprivrednoj proizvodnji, na prihvatljiv nivo. Sama suština standarda je slična HACCP Sistemu, jer se na osnovu analize rizika u primarnoj proizvodnji, definišu kritične tačke gde može doći do kontaminacije, određuju se parametri čijim merenjem i kontrolisanjem pratimo nivo rizika u tim tačkama.
Značenje GlobalGAP-a?
GlobalGAP je sistem menadžmenta u poljoprivredi i primarnoj proizvodnji hrane i ključna je referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj GlobalGAP-a je jačanje poverenja kod kupaca sa aspekta kvaliteta i zdravstvene ispravnosti poljoprivrednih i drugih primarnih proizvoda kao i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu dosadašnjim načinom poljoprivredne proizvodnje, sigurnosti zaposlenih u poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoja životinja.
GLOBALGAP .-om se preko sistema mera osigurava zdravstvena bezbednost i kvalitet poljoprivrednih proizvoda radi njihovog ulaska u fabričku preradu, dok je HACCP Sistem mera koji kroz kontrolu zdravstevnih rizika iste proizvode prati kroz proces prerade i njene distribucije do potrošača. Primarni poljoprivredni proizvođač je u lancu zajedno sa fabrikom i prodajnim lancom i oni od njega i zahtevaju posedovanje GLOBALGAP standarda kako bi osigurali da se lanac „od njive do trpeze” nigde ne prekine.
Ovaj standard nije obavazujući prilikom izvoza voća i povrća u zemlje EU i druga tržišta koja su prihvatila ovaj standard. Veliki trgovinski lanci i prerađivači hrane daju prednost onim primarnim proizvođačima koji imaju implementiran i sertifikovan GLOBALGAP standard. Nije prepreka za izvoz primarnih poljoprivrednih proizvoda u EU, ali jeste prepreka za uspostavljanje partnerskih odnosa sa nekim od veletrgovinskih lanaca ili prerađivača hrane.
Boban Stanković, dipl.inž.polj.

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*