Ramadan Kurtić, višestruki dobrovoljni davalac krvi

LESKOVAC

Na svečanosti , koja je održana u Konferencijskoj sali Opšte bolnice Leskovac obeležen je Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Tom prilikom su uručene zahvalnice za višestruko davanje krvi. Jedan od dvojice dobrovoljnih davaoca krvi koji su dobili priznanje za 75 puta do sada datu krv, je Ramadan Kurtić. On kaže da je prava brojka u stvari 88, ali nije svaki put evidentirano davanje.
-Meni nije bilo važno da se to svaki put upiše, važnije je da sam nekom pomogao da ostane živ. Inače, prvi put sam krv dao pre 37 godina, kao dvadesetogodišnjak, kad sam bio u vojsci. Bio je neki nesrećni slučaj, pa je trebalo za jednog kolegu vojnika da damo krv. Od tada redovno dajem krv, obično je to dva-tri puta godišnje. Najčešće sam dođem. Preko mene se organizuju i akcije dobrovoljnog davanja, jer sam predsednik Udruženja Roma i imamo grupu nas koji smo uvek spremni da pomognemo. Uvek nakon tog čina osećam se bolje i humanije. Znam da se ljudi plaše da daju krv, jer ne vole svi igle, da ih neko bode, šta-ja-znam, a rado bi to uradili da nije tog straha. Preporučujem im da ipak probaju, garantujem im da će posle toga nastaviti, jer nije to toliko strašno. Apelujem ovim putem na moje romske sugrađane, ali i na sve bez obzira na veru, boju kože, nacionalnu pripadnost, da daju krv kad god mogu. Tako spasavamo živote koji su nešto najvrednije što imamo.-

I.S.

RAMADAN KURTIĆ, BUTKOTORENGORO LAĆHEMADIPASKO DINDUTNO RATESORO
DODEN RAT, NANE ADAVA ODOBOR DARAVNIKANE
Ko utsvalipe kova i ićerdo ki Konferencijsko sala ki Opšto nasvalikano kher ko Leskovac, markirinđape e Lumijakoro dive taro laćhemadipasko dindutno ratesoro. Ki adija prilika dinđepe barikane za ko butedinde ratese. Jek taro duj laćhemandipasko dindutno ratesoro kova lelja o barikano za ko 75 dindo rat ulo i o Ramadan Kurtić. Ov vaćeri da pravo numero i 88 ali nane svako puti hramosarime o dejba.

Maje na inele importantno te hramosarolpe o dejba ratesoro, importantno inemaje nekase te ćerav šukaripe i te aćol đivdo. Prvo puti rat dinđum angleder 37 berš sar bišeberšengoro terno manuš, kad injumle ki Armija. Inele nesavo bilaćo dive, pa valjanđa za jek mlo kolega kova inele askeri te delpe rat. Taro adava dive me deva rat , adava i duj –trin puti ano berš. Me korkoro đava te dav rat. Prekalo mande organizirinenpe akcije laćhemadipasko dejba rat, adalese so injum I prezidento tari Amalipe e Romengoro i isiamen grupa koja uvek mangela te ažutinelpe kase valjani. Palo svako dejba rat me osetinama šukar hem po manušikane. Đanav da o roma darana te den rat, jel na mangena sare te dikhen i suv, hem neko te posajlen, so me đanav , a sare bi dena kad ne bi opvela adaja dar. Vaćherava olenđe nek probinen, garantuinava da palo adaleste ka buljaren po anglal jer adava nane odobor daraće.Apeluinava ko mle roma te den rat kad god šaj. Ađahar loćharaja o đivdipe kova i nešto najbarvalikano so isiamen.

Ovaj tekst je deo projekta MLADI ROMI-ODRASTANJE KROZ PRIMERE koji sufinansira Ministarstvo kulture i infiormisanja

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*