Preduslov kvalitetnog mleka je adekvatna higijena

LESKOVAC

Higijenski ispravno mleko je sa malim brojem mikroorganizama i niskim sadržajem somatskih ćelija, adekvatnim sastavom mlečne masti i proteina, bez pojave neželjenog mirisa i ukusa i bez antibiotika i rezidua. Da bi se dobilo higijenski ispravno mleko, treba ispoštovati osnovna pravila higijene proizvodnje mleka. Kontrola muznih grla, samo od zdravih krava se dobija zdravo mleko, u slučaju pojave mastitisa, odmah obavestiti veterinara, obolela grla potrebno je odvojiti od ostalih zdravih krava, ona se poslednja muzu i njihovo mleko ne sme se predavati mlekari i ne sme se konzumirati.
Higijena staje, koja treba da bude komforna, okrečena, provetrena, suva, svetlaičista, sat vremena pre muže, staja mora biti počišćena i provetrena, ležišta krava moraju da imaju dovoljnu količinu prostirke koja se po potrebi menja i više puta u toku dana, takođe redovno izđubravanje, jednom do dva puta godišnje izvršiti temeljno mehaničko čišćenje, sanitarno pranje, dezinfekciju ,a potom krečenje koje je najbolje sa krečnim mlekom. Takođe svako dnevno održavati higijenu tela muznog grla, u predelu stomaka, prepona, vimena i nogu, što utiče na smanjenu kontaminaciju mleka, timarenje krava treba obavljati redovno između 2 muže. Treba sprovoditi redovan sistematski pregled muzača. Lična higijena muzača utiče kako na higijenski kvalitet mleka tako i na količinu namuženog mleka, mora redovno prati ruke mlakom vodom i sapunom pre i nakon muže svake krave, a potom ih osušiti papirnatim ubrusom, potrebno je da odeća i obuća muzača budu uredna i čista, pažnju obratiti na spoljašnje povrede ruku.
Takođe postupak pravilne muže direktno utiče na kvalitet izmuzenog mleka , pripremom vimena za mužu, pred muža ili izmuzivanje prvih mlazeva mleka, masaža vimena , muža, i domuzivanje. Izvršiti obaveznu dezinfekciju papila posle muže, potapanjem u dezinfekciono sredstvo 2/3 površine sise jer se stvara zaštitni film u sisnom kanalu koji ne dozvoljava prodor bakterija. Veoma je važna i higijena muzne opreme, sam pribor za mužu treba detaljno oprati i dezinfikovati neposredno posle muže, prvo se vrši pranje mlakom vodom i deterdžentom, bazna i kisela sredstva se koriste za čišćenje i pranje mlekarskog pribora, preporuka je da se bazna sredstva koriste svakodnevno, a jednom nedeljno pranje kiselim sredstvom, oprani pribor se stavlja u priručnu mlekaru da se ocedi i osuši okrenut na dole, ako je prethodno obavljena dezinfekcija preporuka je da se pre sledeće muže izvrši ispiranje pribora čistom vrućom vodom, posle svake muže proveravati gumene delove sisnih čaša. Prostorija za hlađenje mleka treba da se nalazi pored staje, koja služi za skladištenje i hlađenje mleka kao i za smeštaj aparata za mužu, od uređaja najčešće se koristi laktofriz, odmah nakon muže pristupiti hlađenju mleka, što pre treba da se postigne temperatura od 10°C, a potomi od 4°C, higijenu uređaja za hlađenje mleka treba održavati na osnovu preporuka proizvođača sredstava za pranje, rasklopive delove prati u odgovarajućim vremenskim intervalima. Primenom pravilnih higijenskih postupaka u proizvodnji mleka kao krajnji rezultat dobićemo sirovo mleko sa odgovarajućim kvalitetom koji će biti očuvan do prodaje ili prerade.
PSSS Leskovac
Savetodavac za stočarstvo / mr Dejan Ranđelović

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*