Vreme straha

31 Marta, 2020 Nova Naša Reč 1

LESKOVAC Leskovački sokaci vlastitu istinu saopštavaju na različitim mestima i na neujednačenim načinima. Tako, šetač, koji u ovim danima hodi čaršijom, može da razume da […]

Redovi, redovi…

29 Marta, 2020 Nova Naša Reč 0

LESKOVAC Dok javne službe i ustanove, nepripremljene za vanredno stanje, uspostave kakav-takav poredak, građani Leskovca, koji su prinuđeni da koriste usluge Pošte, Elektrodistribucije i drugih, […]