“Porečje” podržava sakupljače

LESKOVAC

Nevladina organizacija „Porečje“ iz Vučja, uz podršku Мinistarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, pokreće projekat „Jačanje kapaciteta romskim udruženjima sakupljača u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine”. Projekat će biti realizovan na teritoriji  gradova Leskovac i Vranje i opština Vlasotince i Vranjska Banja. Cilj ovog projekta je unapredjenje kapaciteta romskih udruženja sakupljača i pokretanje dijaloga sa lokalnim vlastima o daljim koracima na zaštiti životne sredine na jugu Srbije. 

Ovim projektom će biti obuhvaćena 4 udruženja  sa ukupno 120 sakupljača koji se bave ovom delatnošću. Za njih će biti organizovana obuka o pravilnom rukovanju sekundarnim sirovinama, koje u pojedinim slučajevima zbog svojih karakteristika mogu biti opasne po zdravlje ljudi. Projekat će pokušati da pokrene dijalog o primeni Lokalne strategije o upravljanju otpadom, ali i Nacionalne strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja od 2016. do 2025. godine. Znamo da sakupljači sekundarnih sirovina predstavljaju važne aktere u procesu sakupljanja i sortiranja komunalnog otpada u opštinama i gradovima u Republici Srbiji. Ovom delatnošću se mahom bave Romi i Romkinje, koji čine nezaobilazan faktor kada govorimo o komunalnom otpadu. Ovaj projekat biće posvećen njima. Usvajanjem novih znanja i pokretanjem dijaloga sa lokalnim samoupravama stvoriće se uslovi za potpunu legalizaciju poslovanja sakupljača. Sve aktivnosti na projektu su uskladjene sa preporukama relevantnih strateštkih dokumenata.

Ž.Z.

1 Comment

  1. Ova akcija je hvale vredna. Ali ima malo i gorak priokus. Naime radi se o najnezahvalnijem obliku posla- skupljanju odpadkta. Vlada Srbije, kao i večinski narod Srbi , bi morali mnogo više, da urade za Rome. Po mom mišljenju jedino rešenja za Rome je NJIHOVA EDUKACIJA . Ako želimo pomoći Romima, a to je dužnost većinskog naroda treba im dati mogućnost edukacije , a posle toga i zaposlenje , a ne skupljanje odpadka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*