Porečje iz Vučja organizovalo čišćenje reke Nakrivanjke

U okviru projekta Zbrinimo ambalažni otpad od pesticida sprovedena je aktivnost čišćenja reke
Nakrivanjke. U jednom danu na više lokacija okupilo se stanovništvo triju lokalnih zajednica, i
čistilo sav otpad koji se nalazio na oblama reke, posebno odvajajući ambalažu od pesticida, što
je i bio cilj ove akcije.

Akciji se odazvalo oko 50 stanovnika, poljoprivrednih proizvodjača,
mesnih zajednica Čukljenik, Nakrivanj i Vučje, volonteri Porečja, a posebnu podršku pružili su
predsednici mesnih zajednica i predstavnici lokalnih ekoloških udruženja. Prikupljeni otpad je
razvrstan i biće predat operateru.

Kabasti komunalni otpad preuzeli su predstavnici udruženja
sakupljača sekundarnih sirovina Veternica iz Leskovca, dok će sav ostali otpad preuzeti
kompanija PWW. Nepovratnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja smo posebno odvojili, a
kompanija PWW iz Niša će sa njom postupiti na zakonom predvidjen način. Mi smo u ranijem
periodu već imali jednu zajedničku akciju, pa nam je ovo druga uspešna aktivnost. Smatramo
da je ovo pravi način za uključivanje poljoprivrednika u rešavanje problema u malim ruralnim
zajednicama. Očekujemo da će ova aktivnost u koordinaciji sa ostalim aktivnostima doprineti da
i sami donosioci odluka vide i prepoznaju neke od modela za rešavanje problema ambalažnog
otpada koji nastaje u poljoprivredi, kaže koordinatorka projekta
Milica Jović .


,,Ne mogu a da ne pomenem mesnu zajednicu Čukljenik, gde su se akciji odazvale mnoge žene iz ovog
mesta, kao i decu koja su se priključila u želji da im mesto bude čisto. To su retke situacije i mi smo na
njih ponosni, a najviše treba da bude ponosna mesna zajednica Čukljenik, pre svega na svoje žene i decu,
kao i na ljude koje su izabrali kao svoje predstavnike,” dodala je Milica Jović. (kraj) PV/SA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*