Poljoprivreda: Krečenje voćnih stabala

LESKOVAC

Pojava ekstremno niskih temperatura tokom zimskog mirovanja može da izazove štete u voćnim zasadima. Štete zavise najviše od vremena pojave i dužine trajanja takvih temperatura, kao i od voćne vrste koja se gaji. Najčešće štete nastaju kada dolazi do jačih oscilacija dnevnih i noćnih temperatura vazduha. Moguće je kao i u ovom periodu da dnevne temperature izađu na 15-18 stepeni C, a da tokom noći mogu da idu i ispod 10 stepeni, kada dolazi do oštećenja na voćkama, tj. dolazi do pucanja kore tzv. mrazopuca. Zbog toga se zemljoradnicima iz PSSS-a Leskovac preporučuje krečenje debla svih voćaka u mlađem uzrasnom dobu, kada su najosetljivija, a kod koštičavog voća to treba činiti dokle je voćni zasad živ. Krečenjem stabla se postiže i zaštita od glodara, kao i sprečavanje nastanka šteta izmrzavanjem. Neophodno je okrečiti deblo, a i jače ramene grane. Svrha krečenja je da bela boja reflektuje, odbija, sunčeve zrake i sprečava zagrevanje kore i debla, time i ranije kretanja sokova. Pucanje kore kao posledica delovanja niskih temperatura nastaje sa jugozapadne strane, gde je i najjače zagrevanje sunčevim zracima. Ovako osiguravamo duži životni vek voćke, kao i eventualnu pojavu oštećenja kore od zeca. Krečno mleko se spravlja mešavinom 5kg negašenog kreča, o,5kg kuhinjske soli i o,25kg sumpora u prahu. Voda se dodaje do željene gustoće čorbe za lako nanošenje četkom za krečenje debla voćke. Krečenje debla se obavlja na temperaturi vazduha oko 10 stepeni u dane kada je sunčano da se naneta masa osuši na kori do kraja dana.
dipl.ing.polj.Nenad Stefanović

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*