Podrška ženama za razvoj inovacionog preduzetništva u Lebanu

LEBANE


“Podrška ženama za razvoj inovacionog preduzetništva u opštini Lebane“
je naziv projekta koji će biti realizovan na osnovu na osnovu  ugovora
između Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i
tehnološki razvoj,opštine Lebane i organizacije Pokret mladih snaga
Lebane .
Po ovom projektu je raspisna konkurs koji je zavrpšen pre skoro mesec
dana. Rezultati s eočekuju.

Cilj ovog  projekta je da se podstakne razvoj ženskog inovacionog
preduzetništva i da se doprinese unapređenju već postojećih privrednih
subjekata u vlasništvu žena, kao i da se stvore uslovi za kreiranje
pozitivnog ambijenta za razvoj inovativnosti u Leskovcu, kroz niz
intervencija ne finansijske i finansijske prirode. Cilj projekta je
razvoj ženskog inovacionog preduzetništva kao i pružanje podrške
poslovanju i razvoju novo osnovanim i postojećim mikro, malim i
srednjim preduzećima i  preduzetnicama, navodi se u konkursu i dodaje
da realizacija projekta treba da doprinese stvaranju pozitivne klime
za razvoj inovacionog  preduzetništva.
 Podrška je usmerena na nezaposlene žene, žene vlasnice mikro, malih i
srednjih preduzeća i na preduzetnice.

Projekat će pružanjem nefinansijske i finansijske pomoći podržati
razvoj ženskog inovacionog preduzetništva kroz edukaciju o pokretanju
i vođenju posla, u vidu obuka za započinjanje i unapređenje poslovanja
i pripremu biznis plana; edukaciju u vidu obuka o inovacijama i
njihovoj primeni i elektronskom poslovanju kao i savetodavne usluge
kroz in-house treninge (procena inovacionih potencijala preduzeća i
stepena njihove inovativnosti);
takmičenje za najbolji biznis plan na temu inovativnosti i bespovratnu
pomoć za finansiranje najboljih biznis planova na temu inovativnosti.

Maksimana sredstva su do 240.000 dinara po korisniku.

STATISTIKA


Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Lebanu je u
periodu od januara do septembra registrovano 3.567 nezaposlenih osoba.
Od tog broja 1.762 ili 49,39% su žene


Prema poslednjem popisu stanovnika (2011. godine) opština Lebane ima
22.000 stanovnika. Prema proceni RZS iz 2017. godine opština Lebane
ima 20.043 stanovnika sa polnom strukturom od 10.100 muškaraca i 9.943
žena.
škarci.

N:M:

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*