Pitali smo Inspekciju za rad

LESKOVAC

• Broj kontrolisanih privrednih subjekata i broj kontrola u ovoj godini, do 31.jula, i u prošloj godini koje se odnose na status zaposlenih u tim subjektima.

Do 31. jula 2019. godine, inspektori rada Odseka inspekcije rada Leskovac izvršili su ukupno 1.164 inspekcijskih nadzora kod privrednih subjekata na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga koji su se odnosili na status zaposlenih u tim subjektima. U istom periodu 2018. godine, izvršeno je ukupno 918 inspekcijskih nadzora.

• Da li je među kontrolisanima bilo i stranih investitora, ko je u pitanju i koliko oni poštuju radno zakonodavstvo Srbije?

Među kontrolisanim poslodavcima ima i stranih investitora, jer se svi strani investitori kontrolišu jednako kao i domaći i dužni su da poštuju i sprovode propise iz oblasti rada, isto kao i domaći.

• Da li je, i koliko, bilo pritužbi inspekciji za rad na nezakonite otkaze u ovoj i prošloj godini? Iz kojih firmi i institucija su dolazile te primedbe ?

Od strane zaposlenih do 31.07.2019. godine, podneta su dva zahteva za odlaganje izvršenja rešenja otkaza ugovora o radu. Tokom 2018. godine od strane zaposlenih podneta su takođe, dva zahteva za odlaganje izvršenja rešenja otkaza ugovora o radu.

• Koliko ljudi je vraćeno na posao zbog nezakonitih otkaza po nalogu inspekcije?

Zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu tokom 2018. godine, jedno lice je vraćeno na rad, dok u slučajevima po zahtevima iz 2019. godine, nije bilo zakonskog osnova za vraćanje podnosioca zahteva na rad.

• Koji su najčešći prekršaji u ovoj oblasti?

U oblasti radnih odnosa, najčešći su prekršaji poslodavaca koji se odnose na angažovanje lica na radu ”na crno”, bez zaključenog ugovora o radu ili drugog ugovora u skladu sa Zakonom o radu i bez podnete prijave na obavezno socijalno osiguranje pre njihovog stupanja na rad.

• Da li je bilo prijava zbog mobinga u ovoj i prošloj godini na teritoriji Leskovca i ostalih opština Jablaničkog okruga?

Tokom 2018. godine, kao i u prvih sedam meseci 2019. godine, Odseku inspekcije rada Leskovac, podnet je po jedan zahtev zaposlenog u vezi sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu.

• Koliko je bilo slučajeva kontrole zaštite na radu u prošloj i ovoj godini i ko je kontrolisan?

Inspektori rada Odseka inspekcije rada Leskovac vrše inspekcijske nadzore u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod svih poslodavaca na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga. U periodu od 01. januara do 31. jula 2019. godine, izvršena su ukupno 523 inspekcijska nadzora iz ove oblasti, dok je u istom periodu 2018. izvršeno 436 inspekcijskih nadzora.

• Kakvo je stanje zatečeno na terenu u ovoj oblasti?

Poslodavci sa teritorije Jablaničkog upravnog okruga uglavnom primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu. U prvih sedam meseci 2019. godine, inspektori rada Odseka inspekcije rada Leskovac, su u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu podneli 33 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, doneli su 334 rešenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka, kao i 22 rešenja o zabrani rada na mestu rada, dok su u istom periodu 2018. godine, podneli 30 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, doneli su 368 rešenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka, kao i 29 rešenja o zabrani rada na mestu rada.

• Da li privatni poslodavci vode računa o zaštiti na radu (domaći i strani)ž

Većina poslodavci, kako stranih, tako i domaćih, primenjuju mere bezbednosti i zdravlju na radu i obezbeđuju zaposlenima rad na bezbednom i zdravom radnom mestu.

• Kakva je situacija u Džinsiju, Juri, Aptivu kada je u pitanju zaštita na radu?

Kod navedenih poslodavaca se uglavnom sprovode i poštuju mere bezbednosti i zdravlja na radu.

• Šta je inspekcija za rad zatekla kada je kontrolisala situaciju na arheološkim iskopavanjima u Caričinom gradu pre nekoliko nedelja? Koliko je bilo neprijavljenih radnika?

Prilikom inspekcijske kontrole arheoloških iskopavanja, koja se vrše na lokalitetu „Caričin Grad“ Opština Lebane, zatečeno je 20 lica koja su imala regulisan radno pravni status.

• Da li je tačno da tamo rade i strani državljani koji nisu prijavljeni?

U momentu nadzora na lokalitetu „Caričin Grad“ nisu zatečeni strani državljani.

• Da li je inspekcija kontrolisala stanje na građevinskim objektima? kakva je tamo situacija (u ovoj i prošloj godini)?

U delatnosti građevinarstva do 31.07.2019. godine izvršeno je ukupno 38 nadzora dok je u istom periodu 2018. godine, izvršeno 18 nadzora. U prvih sedam meseci 2019. godine, u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, inspektori rada Odseka inspekcije rada Leskovac su u delatnosti građevinarstva, podneli 2 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, doneli su 7 rešenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka, kao i 2 rešenja o zabrani rada na mestu rada, dok su u istom periodu 2018. godine, podneli 2 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i doneli 2 rešenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka.

• Da li je inspekcija kontrolisala u ovoj i prošloj godini poštovanje odredbe o zabrani pušenja u kancelarijama ? Kakva je situacija i da li su podnošene prijave?

Inspekcija rada prilikom vršenja inspekcijskih nadzora vrši i nadzore u pogledu primene Zakona o zaštiti stanovništva o izloženosti duvanskom dimu i u pogledu primene ovog zakona nije bilo preduzimanja mera od strane inspekcije rada odnosno zakon se poštuje, a od strane zaposlenih takođe nije bilo predstavki podnetih inspekciji rada koje se odnose na nepoštovanje ovog zakona.

• Da li je inspekcija kontrolisala zabranu pušenja u zdravstvenim objektima i da li je protiv nekoga podneta prijava.

Inspektori rada Odseka inspekcije rada prilikom vršenja redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora u zdravstvenim objektima vršili su nadzor i nad sprovođenjem Zakona o zaštiti stanovništva o izloženosti duvanskom dimu i nisu utvrđeni slučajevi kršenja ovog zakona.

Ljiljana Stojanović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*