O čemu se sve odlučivali odbornici u Vlasotincu?

Predstavnici naroda, odbornici vlasotinačkog lokalnog parlamenta, u skoro osmočasovnom radu održali su 19.sednicu Skupštine opštine Vlasotince koja je, po običaju, imala skoro isti scenario, baš, kao i sve predhodne.

Malobrojni opozicioni odbornici imali su primedbe na skoro sve tačke ponuđenog dnevnog reda dok su daleko brojniji odbornici iz vlasti na lak način realizovali sve ono što su zamislili i stavili na dnevnom redu. Sednici je pristvovalo 40 od 45 odbornika, a nije bio prisutan predsednik skupštine Milan Jović, pa je sa puno umešnosti i takta sednicom predsedavao njegov zamenik Zoran Stamenković.

BUDŽET

O Izveštaju o izvršenju budžeta za period 01.01.2023.- 30.06.2023.godine govorio je predsednik Bratislav Petrović, i koji je uz poziv za sednicu u pisanoj formi dostavljen svim odbornicima u predviđenom roku, a pokazuje sledeće činjenice :
– Planirani prihodi primanja od prodaje nefinansijske imovine za 2023.godinu iznose 1.139.568.126 dinara, dok ostvoreni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine za period januar – jun 2023.godine iznose 525.734.210 dinara što procentualno iznosi 46,13% tako da je ostvarenje prihoda bilo u okviru planiranog.
–  Planirani rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine za 2023.godinu iznose 1.251.989.041 dinara a realizovani rashodi i izdaci za nefinansijske imovine za period januar – jun 2023.godine iznose 456.782.545 dinra, što procentualno iznosi 36,48%. Izvršenje rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine je manje od planiranog iz razloga što se veći kapitalni projekti realizuju u drugoj polovini godine zbog procedure javnih nabavki i uvođenja izvođača radova u posao.
– Planiran je budžetski deficit ,,Odlukom o budžetu opštine Vlasotince za 2023.godinu” u iznosu 112.420.915 dinara. Za period januar – jun 2023.godine ostvaren je budžetski suficit u iznosu od 68.951.665 dinara, a realizacija budžeta ostvarivana je u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Vlasotince za 2023.godinu.
– Realizacija budžeta ostvarivana je u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Vlasotince za 2023.godinu (,,Sl. glasnik grada Leskovca” broj 39/22 i 14/23).
– Ukupna planiranja budžeta (prihodi, primanja od prodaje nefinansijske imovine i neutrošena sredstva iz predhodne godine) za 2023.godinu iznose 1.251.989.041 dinara, dok su ukupno ostvarena primanja budžeta za period januar – jun 2023.godine u iznosu od 560.155.125 dinara što procentualno iznosi 44,74%..
– Ukupna planirana davanja budžeta (rashodi, izdaci za nabavku  nefinansijske imovine, otplata kredita bankama i izdaci za nabavku fin. imovine) za 2023.godinu iznose 1.251.989.041 dinara, dok ukupno realizovana davanja budžeta za period januar – jun 2023.godine u iznosu od 456.782.545 dinara što procentualno iznosi 36,48%.
– Rashodi su realizovani prema propisanim procedurama za raspodelu sredstava iz budžeta.
– Sredstva direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima prenošena su u skladu sa ,,Odlukom o budžetu za 2023.godinu”. Finansiranje sportskih klubova i saveza na teritoriji opštine Vlasotince, ostvareno je na osnovu programa nosioca aktivnosti sportskog saveza, a prema unapred utvrđenim kriterijumima. Finansiranje projekata, definisanim prema programima, vršeno je uz poštovanje procedure propisane ,,Zakonom o javnim nabavkama”.
U posebnom izveštaju dat je pregled upotrebe tekuće budžetske rezerve. Ukupan planiranih sredstava tekuće budžetske rezerve na osnovu Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2023.godinu u iznou od 30.000.000 dinra, raspoređen je na osnovu Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve u iznosu od 12.301.098 dinara.
U izveštaju o ,,Primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova dat je pregled donacija po projektima i kreditnoj obavezi na dan izrade izveštaja.
Glasovima odbornika vladajuće većine usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta za vremenski period januar – jun 2023.godine, a takođe je izglasana  i odluka o izradi planova detaljne regulacije za ,,Kamenicu” i ,,Maša Impeks” iz Stajkovca.

REGULACIJA BETONSKE BAZE “AB KOP”

Najviše polemika i diskusije bilo je u vezi predloga odluke o planu regulacije betonske baze ,,AB Kop”, za koju postoji pravosnažna odluka građevinskog inspektora, kao i potvrde od nadležnog ministarstva da treba biti ukolnjena. Ovaj problem muči mnoge stanovnike Vlasotinca zbog nesprovođenja ove odluke, jer je u pitanju zdrava životna sredina koja je ugožena po mišljenju gotovo svih stanovnika Vlasotinca i bliže okoline.

Protivgradni strelci koji su obavljali posao zaštite poljporivrednih dobara od 15. aprila do 15.oktobra dobiće po 80.000 dinara finansijske nadoknade za svoj rad.

PREDLOZI ZA PRIZNANJA

Predlozi za dobijanje najvećeg opštinskog priznanja za Dan opštine većinom glasova dobiće određena priznanja na svečanoj sednici koja se upriličuje na Dan opštine – 10.oktobar.

Malo je iznenađenje je što je dosadašnji vd direktora Kulturnog centra Bratislav Valčić, podneo ostavku, a na njegovo mesto ustoličena je Maja Marković, koja je pre toga rukovodila ovom kulturnom ustanovom.

VS/LJS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*