Ljudi i sokaci starog Leskovca: Bliznački sokak

LESKOVAC

      Od kako se napraviše kuće odovud i odonud put koji je je išao prema Ludajci u opštinu vu dadoše ime – Pustorečka ulica. Ali za svi u Leskovac toj je bija - Bliznački sokak. Toj i tolko je bilo dovoljno da se napiše na kofertu el kartu ( dopisnicu ) el pa na razglednicu – ime i prezime i - Bliznački sokak. I poštar odma zna za kuga je pismo. A vikali su ga Bliznački sokak za toj što su u familiji Petrović neki njihovi preci bili – bliznaci, a među prvi se doselili u taj deo Leskovca, pa gi po toj i takoj upamtili i vikali. Pamti se da je bio Petrović Bliznak, žena Kostadina, deca Vlajko Bliznak, Dana i Đorđe. Vlajko i Đorđe -Đoka bili su tišljeri. Vlajko Petrović Bliznak, žena Vidosava, deca Olivera i Gordana. Đorđe, žena Angelina – Đina, deca Predrag – Pecko zvani Džojka, Verica i Zorica.

    Leto kad je - vrućine žmijev uz tarabe i po bače, a deca po dudevi  faćav žutajke, a u šumljaci štiglice. Lovili su tuj i crni škovranci što gi ima u vinograd i jedev grojze i toj su – čvorci.
 - Todor Gurgus je imaja baštovanu i dalap i vodu iz dalap je na čarkovi vuklo specijalno konjče zvano Cule. Voda se vukla iz bunar ( dolap ) kao na čekrk – toj su bili čarkovi specijalno namešteni da vučev vodu iz dubinu bunara. Dalap između Crvenkini i Vrzoglavci bija je - pola na Đoku Cakića, a pola Đoku Crvenku. 
  U Gurgusovu baštovanu – imaja je veliki dud. A na taj dud bele dudinke – ovolke!. Pod taj golem dud u baštovanu kod Todora Gurgusa u ladovinu dođuvali su Jevreji - na mešanu salatu - krastavice, paradjz i papričiki nabrani – nabrani sg i direk iz baču - da edev i mezetiv rakiju. 
   U Bliznački sokak baštovane su imali Crvenkini, Vrzoglavci, Paćini Gurgusovi. I krastavice ovolke – od metar ipo – takva je sorta specijalna bila iz Bugarsku, a paradajz su imali od po kilo! Do baštu na Vrzoglavci bila je baštovana na Đorđu Živkovića – Paću, zvanog Đoka Pajka ( Pajkini ), pa onda Todor Živković Gurgus i Crvenkini – Todor Cakić i bliznaci Pera Jovanović i Pavle Jovanović. 
  Aleksa Vrzoglavac je imaja paradajz isto iz Bugarsku kd ga izmeri – kilo i 300 grama je bija težak, a okrugal – melem!. A neje imaja dalap. A ovija što su imali dolap imali su pljosnati paradajzi. Aleksa je celu baštovanu riljao sas ašov - nije puštao da mu plug ide u baštovanu – toj nikako! On je celu baštovanun od pet duluma riljao s ašov -- toj je sve na ruke radio. I dok rilja komšije mu vikav:   -   A, bre, Alekso, zar moraš ti sve ovakoj – na ašov! Umesto na plug da izoreš! 
  I Aleksa je dok je riljao baštu od muku vrzuvaja glavu s peškir i po toj su ga vikali – Aleksa Vrzoglavac – kaže njegov unuk Miroslav Cakić. A ima i drugo kazivanje odakle potiče nadimak Vrzoglavci - neki njihov predak je za tursko vreme više bija s Turci - ko neki čuvar je bija kod Turci. A Turci turali čalme na glave pa i on na glavu vrzuvaja čalmu. Zbog toga su mu se svi smejali i po toj mu i ostaja nadimak – Vrzoglavac. 

Vrzoglavci. Đorđa Cakić Vrzoglavac, žena Keva od Mandzerkini u Dunđerski sokak, deca Vladimir, Dušan, Aleksa i Ljubica-Ljuba. Vlada i Dušan su umreli kao mladi. Ljubica, muž Đorđa Kuliza u Mlinsku ulicu koji je poginuo za vreme Bugarskog rata. Aleksa Cakić Vrzoglavac, žena Darinka od Đorđijini u Murdžu Malu, deca Milisav – Mile Cakić, zvani Dz-nge, Milica, Mita i Đorđe. Mile, žena Vera, bez dece. Mita, žena Ljilja, ćerka na Peru krečara, deca Marina i Ninoslava. Đorđe, žena Bojka, ćerka na Margu modiskinju i Mile Damića što su pravili šeširi, deca Magica i Ninoslav. Milica, muž Radovan Ćirkovan iz Šapca, sin Slobodan, žena Živka iz Vinu.
Milica Cakić Vrzoglavka pamti i Julku vračaricu – bila je omalečka i suvačka žena. Kod Julku dođev ljudi od neku boles i ona gi – proleči!
Imala je i baba Conka od Dobrivoju Cakića zvanog Docko.Taj Docko je sin na Luku i Zagorku. I taj Conka je isto bila vračarica. Bajala je za decu, za ljudi.. Crveni vetar kad dođe na noge – neko crvenilo – baba Conka toj probaje i prepali i toj se očisti .. Posipuvala je ljudi koji su dođuvali da gi izleči.. Davala gim je travke i toj travu – SMCALJKU – žuta trava – kantarion. Taj kantarionka je u onej goleme žute topke pored putevi. Zatim je davala travu – podubicu, jalov mesečak ( toj je onaj velika bela topka ).
A Pera Bundza je bija – opasan čovek! – kaže Milica Vrzoglavka.. Ljut čovek je bija taj Pera Bundza – crvenjak, besna čovečina! Žena mu je Zorka i tepaja gu je – dušu vu je rasipuvaja od ćutek.. Tepaja gu je da raboti, da raboti…A Zorka je bila mnogo lepa i ona je od Radićevi.. Bundzini. Bija je Naka Stojanović, zvani Bundza, žena Kata, deca Branko i Stojan, Branko Bundza, žena mu Leposava, ćerka Dušica

( Nastaviće se )
Sava Dimitrijević

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*