Leskovačka Poljoprivredna škola: Srednja škola sa najdužom tradicijom

LESKOVAC

Leskovačka Poljoporivredna škola spada u red najstarijih obrazovnih ustanova ovog tipa ne samo u Srbiji već i u čitavom regionu. Ova škola osnovana je daleke 1904. godine u cilju sticanja znanja iz oblasti primarne proizvodnje koja u Leskovcu ima vekovnu u tradiciju.
Kako kaže direktor škole Dalibor Jovanović škola je još tada osim prostora za izvođenje teorijske i praktične nastave imala i poseban objekat za internatski smeštaj učenika koji su u Leskovac dolazili da bi sticali znanja o tehnikama proizvodnje povrća, voća ili stočarske proizvodnje.
-Škola je pratila ekonomsku sudbinu društva i u skladu sa tim se transformisala. Dualni koncept obrazovanja, za koji se sve više zalaže privreda i resorno ministarstvo, Poljoprivrednoj školi nije nepoznat, jer se on u kontinuitetu sprovodio u školi od njenog osnivanja, gde su učenici morali da teoriju potvrđuju u praksi. Generacije i generacije su sa završetkom školovanja u ovoj školi imale šansu da krenu dalje uz mogućnost školovanja na bilo kom fakultetu ili da se okrenu poljoprivrednoj proizvodnji. Dokaz profesionalnog školovanja je i da je leskovački kraj među prvima u bivšoj SFRJ krenuo sa plasteničkom proizvodnjom, ali i primenom novih agrotehničkih mera koje su uticale na povećanje prinosa.
Prema nastavnom planu za upis u školsku 2018./2019. planiran je broj od 90 učenika koji će biti raspoređeni u četiri obrazovna profila i to: poljoprivredni tehničar 30 mesta, veterinarski tehničar isto toliko đaka i u trogodišnjim zanimanjima mesar i pekar po 15 đaka.
Direktor Jovanović kaže da je škola je opremljena savremenim kabinetima za izvođenje nastave.
-Posebno postoji mogućnost da se na sopstvenom poljoprivrednom imanju površine od 105 hektara, od čega je obradivo 85, izvodi praktičan rad. Učenici sa smera poljoprivredni tehničar se posebno ističu u oblasti plasteničke proizvodnje gde je akcenat stavljen na organsku hranu. Učenici sa ovog smera ističu se i u oblasti voćarske proizvodnje, a potvrda ovakvog nastavno obrazovnog ciklusa su i brojne nagrade na republičkim takmičenjima. Učenici sa smerova mesar i pekar izvode praktični deo nastave u prestižnim privatnim kolektivima koji raspolažu modernim mašinama. Zanimanja pekar i mesar su deficitarna i posao je takoreći obezbeđen odmah po završetku škole. Poseban ponos škole je smer veterinarski tehničar i moderno opremljeni kabineti i ambulanta gde se ono što je naučeno može praktično primeniti. Stočni fond škole je na zavidnom nivou i on se stalno obnavlja, a veterinarski tehničari mogu nastaviti dalje školovanje na Veterinarskom, Medicinskom ili drugim prirodnim ili društvenim fakultetima gde godinama unazad na prijemnim ispitima zauzimaju prva mesta i uspešno završavaju studije.
Škola uspešno sarađuje sa srodnim školama u zemlji, ali i sa Poljoprivednom savetodavnom i stručnom službom u Leskovcu, Visokom poljoprivrednom i tehnološkom školom strukovnih studija u Prokuplju i brojnim poljoprivrednim apotekama i prestižnim domaćim i stranim poljoprivrednim stručnim konsultantskim kućama. Zbog svega toga i ovj obrazovnoj ustanovi očekuju da će interesovanje za ovu školu u narednim godinama rasti s obzirom na činjenicu da leskovački kraj ima tradiciju u poljoprivrednoj proizvodnji i izražavaju nadu da će u narednim godinama biti adaptiran internat škole, čiji je objekat ujedno i spomenik kulture.
Učenici škole imaju obezbeđen besplatan prevoz, u planu je nabavka i besplatne užine, a tradicionalno iz godine u godinu troškove maturske proslave učenika finansira škola, što je jedinstven slučaj u našoj zemlji.

 

PRAKTIČNA NASTAVA

Na svom ogledenom dobru površine oko 1000 kvadratnih metara učenici Poljoprivredne škole u Leskovcu bave se ranom plasteničkom i proizvodnjom ekološki zdravog povrća. U ovoj obrazovnoj ustanovi ističu da je ovo poseban vid praktične nastave gde se mogu primeniti znanja stečena tokom nastavno obrazovnog ciklusa. Zaštićeni prostori osiguravaju intezivnu proizvodnju, a omogućavaju učenicima i profesorima škole kombinovanu proizvodnju povrća van sezone, kao i veću veću kontrolu od bolesti i štetočina uz primenu svih agrotehničkih mera. Novac dobijen prodajom ovih poljoprivrednih proizvoda vraća se školi i služi za pokrivanje redovnih troškova, kao i organizovanje maturskih večeri i ekskurzija učenika.

NNR

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*