Kako se cvrckalo blago vino na tutku iz bčvu u podrum na Đoku Bankovića

LESKOVAC

Kuća na Đoku Bankovića eve si gu i sg – u ulicu Nikole Skobaljića. Odma do zdravstvenu stanicu broj 3. Bija je kasapin, a bija je i presednik opštine. Al i kad beše presednik – samo što kicelju mesarsku nee nosija. Kad mu niki od građani ulegne u kancelariju u opštinu i kaže – Dobar dan gosn presedniče! Đoka se digne od stolicu, nagne se malko napred i kaže: Izvolte! Ko u kasapnicu kad uslužuje mušterije. Toj si mu bilo u krv! Da bude uslužan i poštuje mušteriju.
I kad posle više ne beše presednik pa si je bija onoj što je uvek i bija – kasapin!


Đoka Banković svaku godinu kljuka grojze i tura vino. Kude Đoku su rabotili Dragomir Tričković, Pera Špaja, Mića iz Radonjicu i Dušan iz Kasparov sokak, a đubre je iznosija Dragi – on posle otide u partizani i kad se rat završi vrnu se ko kapetan, pa posle postade i major i bija je mlogo dobar i kulturan čovek. Vino kd je blago na Miću iz Radonjicu i Peru Špaju se pije, a Đoka Banković ne dava. Ondk Pera Špaja i Mića uznev dugčke tutke, izvadiv ozgor na bčvu čep, munev tutke u bčvu i pijev si, pijev si i cvrckav, cvrckav onoj blago vino. I dns malo, jutre malo i tkoj malo po malo – dok nesu popili pola bčvu. Posle niko vreme dođe Đoka Banković da vidi kkvo je vino. Uzne i on dugčku tutku i ozgor kroz otvor pušti tutku u bčvu. Kd gu izvukja napolje ima koje i da vidi – tutka od otvor do pola – suva, a tek od pola do kraj – mokra!A, bre, vika, kude je vino. Puna bčva beše kd ga sipamo, a sg pola tutka –suva!

Ne znamo, gazda Đoko! – vikav Špaja i Mića iz Radonjicu. – Mora da je isteklo ozdol ispod bčvu!
Đoku Bankovića kd izabraše za presednika opštine – kod njega doma dođe edn dn čovek – pratili ga da na presednikovicu Zorku, ženu na Đoku Bankovića – donese pivo. A Zorka povrzala glavu ss šamiju i ss onej baštenske metle mete avliju od kapiju do štalu.

Kude je gospođa presednikovica? – pituje čovek što su ga pratili da vu donese pivo.
A Zorka kazala:

Aaa, nema gu tuj gospođa presednikovica – otišla u varoš! A ja eve čistim, metem avliju! – jer Zorku bilo sramota da je presednikovica – ss maramu na glavu, pa još mete avliju. I kazala:Ti ostavi toj pivo tuj, pa ću ga ja posle odnesem u podrum! S. Dimitrijević

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*