Inkluzija Roma po Evropskoj komisijiBRISEL

Evropska komisija je objavila rezultate procene o tome kako države članice sprovode nacionalne strategije za integraciju Roma.
Procena ukazuje na promenu situacije Roma od 2011. godine. Sveukupno, stanje se polako poboljšava, na primer, sada je povećano učešće Roma u ranom obrazovanju dece i smanjuje se stopa onih koji ranije napuštaju školu. S druge strane, procena takođe pokazuje da je čak i do 80 odsto Roma još uvek pod rizikom siromaštva; iako je ova brojka niža nego 2011. godine.
Prvi potpredsednik Frans Timermans je rekao:

-EU je izgrađena na  vrednostima tolerancije i jednakosti. Ove vrednosti još uvek ne
uživaju svi građani EU, i to nije prihvatljivo. Države članice moraju da ubrzaju napore na poboljšanju integracije Roma ako želimo da stanemo na put predrasudama, segregaciji i diskriminaciji kojima su Romi i danas izloženi.-
Vera Jurova, Komesarka za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost, izjavila je:

-Uz podršku Komisije, vlade EU su donele strategije za integraciju Roma – ovo je važan, ali prvi korak. Sada je vreme da ih države članice sprovedu i doprinesu promeni života ljudi. Nigde to nije važnije nego na polju obrazovanja. Romska deca treba da imaju isti pristup školama kao i druga deca. Obrazovanje je ključ boljoj integraciji u društvo, otvara vrata ka zapošljavanju i boljem životu za sve.-
EU okvir za Nacionalne strategije za integraciju Roma uzdigao je integraciju Roma na viši položaj u nacionalnim političkim agendama i pomogao postavljanju neophodnih ciljeva, struktura, finansiranja i nadgledanja da bi se poboljšala integracija širom Evrope.
Međutim, u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i stanovanja, poboljšanja su nejednaka i skromna, sudeći prema proceni.
Obrazovanje: Više romske dece je uključeno u rano obrazovanje i brigu u detinjstvu (53 odsto u 2016, više u odnosu na 47 odsto 2011.) – a najznačajnija poboljšanja zabeležena su u Španiji, Slovačkoj, Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji – i manje ih napušta školu ranije (68 odsto u 2016, što je pad sa 87 odsto u 2011.). Ove brojke su i dalje previsoke i segregacija u obrazovanju ostaje sporno pitanje u nekim zemljama, sa više od 60 odsto romske dece odvojene od ostalih u Slovačkoj, Mađarskoj i Bugarskoj.
Zapošljavanje : Rastući procenat mladih Roma koji nisu uključeni u obrazovanje, zapošljavanje ili obuki (63 odsto u 2016, rast sa 56 odsto u 2011.) je alarmantan znak da prelazak sa obrazovanja na zapošljavanje i druge oblasti nije efikasan. Ova stopa je porasla u Španiji, Slovačkoj, Rumuniji, Češkoj Republici i Mađarskoj.
Zdravlje: Nedostatak osnovnog zdravstvenog osiguranja je i dalje akutan problem u nekim zemljama članicama. Na primer, polovina romskog stanovništva nema pristup osnovnom zdravstvenom osiguranju u Bugarskoj i Rumuniji.
Stanovanje: Pristup romskih domaćinstava osnovnim uslugama (tekućoj vodi i struji) se poboljšava, posebno u Bugarskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Češkoj Republici, ali Romi u Portugalu, Češkoj Republici i Španiji sve više dolaze pod udar diskriminacije kada se radi o stanovanju, uključujući i socijalno stanovanje.

Komisija poziva za dalje i koordinisanije napore na evropskim, nacionalnim i lokalnim nivoima. To uključuje stvaranje nacionalnih platformi za Rome, na primer, koje će sve ove faktore okupiti na zajedničkom radu usmerenom ka romskim zajednicama. Zemlje članice moraju da postave borbu protiv diskriminacije i anti-romske politike kao prioritet, i usmere se na integraciju romske omladine, žena i dece.

Sledeći koraci

Na osnovu procene koja je objavljena, Komisija će definisati Strategiju integracije Roma posle 2020, kao što su to tražile zemlje članice EU.
Komisija je takođe pokrenula proces evaluacije efikasnosti, značaja i dodatne vrednosti EU okvira za Nacionalne strategije integracije Roma. Svi građani, organizacije, institucije i drugi učesnici su pozvani da iznesu mišljenja i stavove kroz javne konsultacije koje su otvorene do 25. oktobra 2017. godine.

M.S.

 

Ovaj tekst je deo projekta “Mladi Romi-odrastanje kroz primere“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*