Donacija Evropske unije Vlasotincu: OD SEMA FABRICIJA AUTOMOBIL

VLASOTINCE

Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji, uručio je predstavnicima vlasotinačke opštine ključeve od automobila marke „Fiat Tipo“ i lap top računar u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština.
U opštini Vlasotince još aprila 2018. godine formiran je Mobilni tim kao radno telo Opštinskog veća, sa ciljem da se pomogne i poboljšaju uslovi života Romskoj populaciju.
Inače, samo 30 opština, odnosno gradova dobilo je automobil i lap top računar, i to zbog toga što imaju formirane Mobilne timove.

  • Naša opština, među prvima u Srbiji, formirala je Mobilni tim, a to smo učinili još aprila 2018.godine i to kao radno telo Opštinskog veća, čija je svrha da se poboljšaju uslovi života Roma i podizanje svesti kod Romske populacije, a sve vezano za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, stanovanje, poboljšanje infrastrukture, u cilju inkluzije Romske populacije u sve sfere života.

Verovatno imate potrebe za angažovanje vozila koje ste dobili. U kom delu, inače, planirate da ga koristite ?

  • Namena ovih dobijenih, nesumnjivo vrednih sredstava, biće u funkciji Mobilnog tima i to na terenu sa ugroženim socijalnim grupama i licima koja žive u ruralnim sredinama, koja su i prilično udaljena od našeg centra.

Šta je još vaš Mobilni tim preduzeo kada je u pitanju inkluzija Roma ?

  • Opštinsko veće Vlasotinca je u 2018.godini, na predlog Mobilnog tima usvojilo Operativni plan za inkluziju Roma u opštini Vlasotince, koji će biti u primeni u tekućoj 2019. godini i služiće kao osnova za konkurisanje kod resornim ministarstava i nevladinih organizacija. Svi oni projekti koji budu dobili „zeleno svetlo” biće i realizovani u predviđenom roku.

Koji je cilj Operativnog plana za inkluziju Roma ?

  • Cilj je da se podigne svest kod Romske populacije, da se smanji diskriminacija među Romima i tako se stvore bolji uslovi za život, stanovanje, školovanje ovog dela naših sugrađana, – upoznaje nas Boban Petrović, većnik za socijalnu zaštitu u opštini Vlasotince.

Vlastimir Stamenković

?

Donacija tari Evrpakiri unija za ko Vlasotince

FIAT TIPO ZA KI INKLUZIJA E ROMENGIRI

Sem Fabrici šefo tari Delegacija tari Evropakiri unija dinađa za ko manuša tari vlasotinačko komuna o klidime taro vrda marka Fiat tipo hem lap top ano rami o Programi “Zoralipe tari EU za ki inluzija e Roma-Zoralipe lokalna katanipa za ki inluzija e Romengiri”,  koja nakhaji i Stalno konferencija taro dizija hem komune.

Ani komuna Vlasotince ko aril 2018.berš formirime i Mobilno tim kova i bučarno trupo tare komunakere bare, ko targeti te zoraren hem te anglaren o đivdipe e Romengoro.

Samo 30 komune, dizija lelje o vrda hem o lap top, i adava adalese so isolen formirime Mobilna timija.

-Amari komuna, naj anglal  ani Srbija, formirinđa Mobilno Tim, a adava ćerđam.

Još ano April 2018. berš i adava sar buđarno trupo tare komunakoro baripe, kolesiri svrha te anglarelpe o uslovija taro đivdipe e Romengoro hem te vazdel o svest koro Roma, phandlo sa sikavipna, sastipna, bešipna, hem te anglarelpe i infrastruktura sa ko targeti i inkluzija taro Roma ano sa o sfere taro đivdipe.

 Tumen isitumen potrebe te angažuinen o vrda kova leljen. Ano savo kotor planirinena Te koristinenle?

-Namena taro akava so leljamm akava barvalipe, ka ovel ani funkcija O Mobilno tim I adava ko teren za ko čorore socijalna grupe hem manušenđe kola đivdinena ano Ruarna maškarutnipa, kola dur bešena taro amaro targeti.

 So tumaro Mobilno tim lelja kad I ano pučiba I inkluzija e Romengiri?

-Komunakere bare tari komuna Vlasotince ano 2018.berš, ko predlog taro Mobilno tim Lelja Operativno plan za ki inkluzija e romengiri ano komuna Vlasotince, kova ka ovel ani primena.

Ano akava 2019.berš ka služini sar osniva za ko konkurišiba ko resorna ministarstvija hem organizacije.

Sa okola projektija kolen ka delpe “zeleno svetlo“ ka oven realizujime ano dikhavno rok.

Savo i targeti taro Operativno plani za ki  Inkluzija e Romengiri?

-Targeti I te vazdelpe o svest ko  Roma e te tikurinipe I diskriminacija maškaro Roma I ađahar te cherelpe po šukar uslovija za ko đivdipe, bešipnasere, sinavnipe e romengoro-sikaji amenđe O Boban Petrović kova i većniko za ko socijalno zoralipa tari komuna Vlasotince.

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*