Bojnik: Žene u javnom životu

BOJNIK

Pedeset posto žena je među nezaposlenima na teritoriji opštine Bojnik. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u ovoj opštini je od januara do septembra  ove godine na evidenciji  1.756 osoba, od toga je  878 žena ili 50%. U periodu od januara do septembra posao je dobilo ukupno 298  osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

U cilju podsticanja ženskog inovativnog preduzetništa opština Bojnik i Nacionalna služba za zapošljavanje su početkom jula potpisali ugovor na osnovu koga je deset pripadnica ženskog poladobilo podsticajna sredstva za otpočinjanje sopstvenog biznisa.

Prioriteti definisani Akcionim planom opštine Bojnik su: učešće žena u odlučivanju, poboljšanje ekonomskog položaja žena, jednako učešće žena u obrazovanju, poboljšanje zdravlja žena, borba protiv seksualno i rodno zasnovanog nasilja i predstavljanje žena u kulturi, sportu i medijima.

Prema poslednjem popisu iz 2011. Godien u Bojniku živi veći broj žena nego muškaraga. Međutim, žena nema na mestima na kojima se odlučuje i o njihovim potrebama.U sastavu Skupštine opštine su većinom odbornici muškarci. Ali i Opštinskom veću nema nijedne žene.

Kao dominantni razlog za nedovoljno prisustvo žena u politici se smatra tradicija,  ali i porodične obaveze i briga o deci, što sve skupa obeshrabruje žene da učestvuju aktivno u javnom životu, koji se ogleda i kroz politiku.

-Najpre moram da kažem da je u malim opštinama vrlo teško ispoštovati zakon i naći adekvatan broju žena za te funkcije i mesta,- kaže predsednik opštine Nebojša Nenadović.

-Da li je u pitanju patrijahalno vaspitanje, ljubomora supruga da se žena bavi politikom, ne mogu da kažem. To kažem iz mog sadašnjeg iskustva, ali i ranijeg, kao funkcioner, direktor škole, predsednik opštinskog odbora jedne i sada druge stranke…- objašnjava Nenadović.

-Kada govorimo o Skupštini i o odbornicima, tu je zakonska procedura ispoštovana, koja  kaže da od tri odbornika jedan mora da bude manje zastupljenog pola. Kod nas je to ispoštovano, a što se tiče Opštinskog veća, tu imamo samo jednu predstavnicu ženskog pola i osam muškaraca. Ona je zadužena za turizam, koji je sada kod nas u ekspanziji i mi, pošto je ona i tu školu završila, želimo da je na taj način pospešimo,- dodaje Nenadović.

Pitamo – da li na čelu opštinskih i javnih službi ima žene u Bojniku?

-Imamo. Sekretar skupštine je žena, direktorka vrtića, osnovne škole. Imamo i u opštini kao rukovodioce odeljenje. U nekim stvarima možemo da utičemo, ali negde, ako je konkurs u pitanju i ne javi se žena, mi tu ne možemo ništa.

Pitamo i da li je  budžetu opštine za 2019. godinu bilo posebnih  sredstava namenjenih zapošljavanju žena.

-Mi smo prošle godine imali jednu akciju gde smo u poljoprivredi podsticajna sredstva dodeljivali isključivo ženama. Sada ćemo podeliti oko 2,5 miliona dinara za žensko preduzetništvo, a biće im obezbeđena i edukacija vezana za to. Mada, meni je bitno da neko iz porodice dobije posao, nevezano za pol, kako bi ta porodica ostala da živi u Bojniku,- zaključuje predsednik opštine.

Lj.S.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*