Većnici o penzionerima i sanaciji zgrada

Na 47. sednici članovi Gradskog veća Grada Leskovca razmatrali su dve tačke. Prva je bila predlog Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

„Ovakav pravilnik je već bio donet prošle godine“ podsetio je Saša Mladenović, šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj.

„To je osnov da bi grad mogao da konkuriše kod Ministarstva rudarstva i energetike u okviru Javnog poziva za učešće lokalnih samouprava u programu energetske sanacije stambenih zgrada i objekata. Prošle godine je grad podneo prijavu i učestvovao u pilot projektu, a ukupno je bilo bezbeđeno 13,5 miliona, od čega je Grad Leskovac obezbedio sedam miliona dinara, a ostatak ministarstvo. U toku je završetak radova na realizaciji odobrneih radova, a ove godine je Ministarstvo energetike ponovo raspisalo javni poziv i mi se pripremamo za konkurisanje. Razlog za donošenje ovog pravilnika, koji je što je javnim pozivom predviđeno proširenje mera za energetsku sanaciju, tako da se pored zamene spoljnih prozora i vrata, postavljanja termičke izolacije zidova i zamene postojećih grejača prostora, odnosno kotlova i peći, predviđaju i mere ugradnje solarnih kolektora u instalacije za centralnu pripremu potrošne tople vode, ugradnju solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i eventualno još neke more koje bude predvidelo ministarstvo ili neki donator. Prilikom pripreme budžeta za ovu namenu su opredeljena sredstva u iznosu od od 18 miliona dinara.“

Većnici su usvojili i Odluku o načinu i postupku pripreme i distribucije paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu korisnicima penzija sa iznosom penzija do 30.000 dinara i korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica na teritoriji Grada Leskovca. I ovaj predlog je obrazložio Saša Mladenović koji je rekao da ovom odlukom grad nastavlja da vodi odgovornu socijalnu politiku.

„Odlukom se određuje i prostor za skladištenje, ako i komisija koja će sprovesti postupak pakovanja i distribucije paketa. Definisano je i da će za ovaj postupak biti angažovani radnici Gradske uprave, javnih i javno-komunalnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Leskovac, kao i presednici mesnih zajednica i njihovi zamenici, te volonteri. Za realizaciju ove odluke određena su sredstva iz budžeta grada u iznosu od 25 miliona dinara.“

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*