Šta radi leskovački Zavod za javno zdravlje?

Iz lokalne samouprave stigla je najava o sprovođenju akcije sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca. Akcija spada u grupu preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti kod stanovnika. Realizacija je poverena najboljem ponuđaču, firmi „Racom92“ d.o.o. Beograd, a stručnu kontrolu i nadzor vršiće ovlašćena stručna ustanova „Institut za javno zdravlje Vranje“.

Akcija će početi 31.05.2023. godine i obuhvata:

Deratizaciju kanalizacione mreže – šahte; Javne i zelene površine; Groblja; Priobalje reke Veternice; Deponije; Nehigijenska naselja; Poslovne i pomoćne gradske prostorije; Kolektivno stanovanje – podrumske prostorije

Dezinsekcija obuhvata suzbijanje larvi komaraca stajaćih voda – kanala i bara; Suzbijanje odraslih formi komaraca – zamagljivanje po Planu maršrute; Suzbijanje krpelja na javnim i zelenim površinama; Dezinsekcija kolektivnog stanovanja; Poslovne i pomoćne Gradske prostorije.

Suzbijanje larvi komaraca vršiće se u prepodnevnim časovima, a zamagljivanje odraslih formi u kasnim večernjim časovima, o čemu će građani i Pčelarska udruženja biti blagovremeno obaveštavana tri dana pre izvođenja tretmana, putem lokalnih medija. Obaveštavanje o Akciji će se vršiti i lepljenjem plakata na vidljivim mestima, na svim lokacijama koje će biti tretirane. U Akciji će učestvovati predstavnici Gradske uprave, Odeljenja za zaštitu životne sredine i Odeljenja za privredu i poljoprivredu, navodi se u najavi.

IS/LJS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*