“Škola za razvoj poslovnih veština” u Leskovcu

LESKOVAC

Nezaposleni mladi ljudi danas imaju sve više razumevanja i spremnosti za brzu adaptaciju radu u ponuđenom poslu. Bez obzira dali se radi o planovima za razvoj sopstvenog biznisa ili razvoju karijere u domaćim i inokompanijama veće šanse za ostvarenje svojih poslovnih ideja imaju oni ljudi koji su razvili preduzetničke veštine. Njima na usluzi je i tokom tekuće godine Škola za razvoj poslovnih veština koju sa velikim uspehom organizuje Ivana Micić ekspert ekonomskih nauka.
Škola za razvoj poslovnih veština tokom 2021.godine organizuje se u leskovačkom Centru za stručno usavršavanje, počev od 15. maja pa sve do kraja jula meseca. Blok nastava se organizuje svake subote u ovom leskovačkom centru od 11 do 12 i 30 časova. Škola ima nekoliko saznajnih modula: veština komunikacije,tehnika prodaje,samopouzdanje u ličnom nastupu,promocija ličnog brenda,mogućnosti javnog nastupa kao i sesije samostalnog rada i nastupa u kampu,u kojem se vežbaju lidreske veštine u prisustvu profesora.


Polaznici ove jedinstvene škole praktično vežbaju poslovni razgovor i nastup pred poslodavcem,sticanje samopouzdanja,pisanje motivacionog pisma, pisanje lične biografije-SVa, i slično…
Ova zanimljiva škola obuhvata i druge aktivnosti kao što su:razgovor sa psihologom u vezi posla,On-line testove, razgovor sa mentorom,tumačenje izveštaja poslovnog testiranja, savetovanje o najviše odgovarajućim zanimanjima,pisanje akcionih planova i projekata i slično. Prijavljivanje je lično u školi ili na imejl:info@ivana micic.com sa bližim podacima o kandidatu.
Toma Stevanović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*