Sednica Gradskog veća: Prvo pa muško – 66 tačaka na dnevnom redu

LESKOVAC

Na svojoj prvoj sednici novoizabrani članovi Gradskog veća Grada Leskovca imali su obiman dnevni red, sastavljen od 66 tačaka. Najpre je razmatran predlog odluke o Završnom računu budžeta Grada Leskovca za 2019. godinu. Po ovom predlogu budžetski suficit iznosi 42 miliona dinara, kao razlika između ukupnih ostvarenih tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine.

Budžet Grada Leskovca na dan 31.12.2019. godine ostvaren je sa 3,9 milijarde dinara, što čini 88,6% od godišnjeg plana. U strukturi raspoloživih sredstava budžeta tekući prihodi učestvuju sa 91,4%, primanja od prodaje nefinansijske imovine sa 2,8, primanja od zaduživanja sa 4,6, a preneta neutrođena sredstva iz ranijih godina sa 1,2%. Nominalno najveće učešće u prihodima ostvaruje se od poreza na zarade i iznosio je 1,32 milijarde dinara, odnosno 92,9% od godišnjeg plana. Ukupni rashodi u 2019. godini iznosili su 3,74 miliona, odnosno 84,6% godišnjeg plana. Najveći troškovi, 86%, izazvani su tekućim rashodima, gde je izvršenje rashoda za zaposlene iznosilo 89 miliona dinara manje nego u ranijoj godini, što je rezultat isplaćenih zaostalih zarada u radnijem periodu.

Komentrišući ovu tačku Stefan Kitanović je rekao da posebno raduje ostvareni suficit, ali kao nezadovoljavajuću stavku je ocenio podatak da je za novčane kazne i penale po rešenju suda bilo planirano 45 miliona, a isplaćeno je 208,6 miliona.
Ove brojke je pojasnila Marija Milosavljević, šef Odeljenja za finansije, rekavši da se radi o izvršenju presuda putem prinudnih naplata.
-Narodna banka Srbije sprovodi proces izvršenja na bazi predloga o izvršenju. Na visinu ovih ovih rashoda Odeljenje za finansije nema nikakvog uticaja, jer se radi o sporovima koji dolaze na naplatu i u pitanju su presude. Jedini naš uticaj je smanjenje dodatnih troškova izvršenja slučajeva kada advokat ne predaje presudu na izvršenje ili izvršitelju, već je spreman da sa Odeljenjem za finansije sklopi sporazum o naplati potreživanja. Prilikom projekcije budžeta mi nemamo potpuni uvid u potencijalne iznose prinudnih naplata, što je i izazvalo ovakva iznos prekoračenje. Presude se ovde najvećim delom odnose na eksproprijaciju na ime zauzeća prilaznih parcela tokom izgradnje ulica koje su napravljene pre više decenija, ima i naknada štete za ujede pasa lutalica, vrtića…-
Razmatran je i izveštaj o izvršenju budžeta za period od 1.1.-30.6.2020. godine. Ostvareni prihodi, primanja i neutrošena sredstva iznosila su 1.825.126 dinara, što je 39,2% projektovanog budžeta.

-U prva dva meseca ove godine prihodi su bili bolji nego u istom periodu prošle godine i to za čak 67 miliona dinara. Proglašenje vanrednog stanja zbog korone u martu mesecu dovelo je do smanjenja privredne aktivnosti, kao i obustavljanja rada pojedinih delatnosti, što je uzrokovalo znatno manje prihod u budžetu lokalne samouprave. Ovde ubrajamo i paket mera privrednicima i mogućnost odlaganja plaćanja poreza na zarede, čime su se umanjili planirani prihodi. Tako je porez na dohodak, dobit i kapitalne investicije realizovan sa 710 od planiranih 1,9 milijardi (36,3%). Nominalno najveće ostvarenje u iznosu od 600 miliona beleži porez na zarade, što je 35,8 u odnosu na godišnji plan. Što se tiče rashoda, u prvih šest meseci ove godine izvršeni iznos je 1.711.664.523 dinara od planiranih 4.660.682.509 dinara (36,7). Kategorija rashodi za zaposlene izvršena je u iznosu 574 miliona (48,8%), a sve obaveze se uredno servisiraju. Kategorija korišćenje usluga i roba izvršena je sa 416 miliona (32,4%), što je za 71 milion manje negio u istom periodu prošle godine. Kategorija socijalnog osiguranja i zaštite je ostvarena sa 514 milion dinara (49,5%), što znači da se redovno servisiraju sva socijalna davanja iz budžeta grada (naknade za novorođenu decu, jednokratne pomoći…).-
Milosavljevićeva je naglasila da su se sredstva koristila restriktivno u cilju očuvanja likvidnosti budžeta
-Jasno je da će prihodi koje će ostvariti lokalna samouprava biti smanjeni zbog umanjenja privredne aktivnosti tokom borbe protiv virusa korone, kao i zbog odlaganja plaćanja poreza na zarade koji je najizdašniji prihod u budžetu. Na jesen ćemo raditi novu procenu prihoda i primanja, a u skladu s tim izvršiti preraspodelu rashoda i izdataka po korisnicima budžeta grada.-
Više tačaka se odnosilo na izveštaje i poslovanje javnih preduzeća u 2019. godini, kao što su „Urbanizam i izgradnja“, „Vodovod“; „Toplana“, „Komunalac“, „Dom“, ali i kulturnih ustanova kao što su pozoričte, biblioteka, muzej, Leskovački kulturni centar…

Direktor Doma Zdravlja, Slaviša Božić, u svom izveštaju o radu ove ustanove u 2019. godine, rekao je da je Dom zdravlja dobio 21,8 miliona dinara za zarade i oko 4 miliona na ime mrtvozorstva.
-Ove godine je osnivačka prava Dom zdravlja preuzela Republika Srbije, tako da će budući izveštaji ići prema Vladi Republike Srbije, a ne prema lokalnoj samoupravi. Mi smo u periodu od 2013.-2020. godine od grada dobili 108,5 miliona dinara za zarade u zdravstvu i 26,5 miliona za mrtvozorstvo.Da nije bilo ovih sredstva ne bi mogli da funkcionišemo.-
Gradonačelnik Goran Cvetanović je pojasnio da se radi o platama za deset lekara i deset medicinskih sestara, kako bi se pokrio što veći broj naseljnih mesta i što pre se uposlili mladi lekari.

• GRADSKO APOTEKARSKO PREDUZEĆE

VD direktor „Apoteke Leskovac“ Živorad Denić u izveštaju o radu i finansijskom poslovanju ove ustanove za 2019. godinu je rekao da je ukupno dugovanje 403,5 miliona.
-To ispada malo nelogično, s obzirom da je na dan 3. maja 2019. godine konstatovana da je „Apoteka“ u minusu 450 miliona. To je zato što je tada rađeno sa kamatama. Dakle, nije „Apoteka“ popravila svoj bilans, nego je izveštaj rađen bez kamate. Problem je što nema posla, nema sa čim da se radi, nema para… „Apoteka“ je po Zakonu o zdravstvenohj zaštiti proglašena nesposobnom za radom. Tamo ima osam uposlenika, koji nemaju šta da rade, trebalo bi da budu rešeni kao tehnološki višak.. Prošle godine smo pokuašli da uradimo uknjižbu imovine koja pripada gradu, a služi „Apoteci“: Skoro smo dobili izveštaj iz Katastra da nijedna od devet uknjižbi koje smo tražili nije prihvaćena zbog nepotpune dokumentacije, a niko nam do sada nije dojavio šta to fali u dokumentaciji. To smo želeli da uradimo kako bi ubrzali proces izdavanja tih objekata u zakup. Slično je bilo i sa objektom u Medveđi, za koji u rekli da ne pripada nama nego opštini Medveđa. Čekamo odgovore nadležnih katastara i iz Vlasotinca i Bojnika i to više od godinu dana. Uputili smo zahtev i Direkciji za imovinu Republike Srbije da nam daju saglasnost za izdavanje naših objekata u zakup. Dobili smo odgovor da se obratimo lokalnoj samoupravi, jer po njihovom mišljenju to ne pripada Republici, nego gradu.-
Gradonačelnik Goran Cvetanović je u diskusiji rekao da može da garantuje da će sa svojim timom dobiti i peti mandat, a da je jedina barijera za to „Apoteka“.
„Dugovanja Doma zdravlja od 500-600 miliona su napravili oni koji su imali rukovodstvo pre nas, a to ima dobru i lošu stranu. Dobra je što je to sada ingerencija države koja preuzima sve obaveze, a loša stvar je da „Apoteke“ i lokalna samouprava više nemaju u vlasništvu lokale koji u bili u sklopu Doma zdravlja. Mi ćemo i problem „Apoteka“ u 2020. godini staviti ad akta. Do dugovanja se došlo pre svega što su otvorene sve apoteke i napravljen ugovor sa RZZO. Oni su postali ne samo ravnopravni članovi, nego beneficirane institucije. Kada su trebali da drže apoteku, nijedna opština to nije radila u Jablaničkom okrugu. Mi smo to držali zbog naroda koji tamo živi, naročito u Medveđi i Crnoj Travi, gde nije bilo ekonomskog opravdanja za to. Sada, kada treba da se vrate makar deo duga, jer su i oni to koristili, oni kažu da su institucije njihove, a dugovi naši. Ali, neka, ja sam navikao da rešavam probleme. Ostaje velika obaveza od nekoliko evra. Mislim da možemo da napravimo reprogram dugovanja bez kamate, sa „Feniksom“, najvećim dobavljačem, ponudili smo da otplatimo za sedam godina, oni su odbili, videćemo na koliko će to biti. Na tri godine sigurno može, a naš dogovor će se reflektovati i na ostale dobavljače. Pod uslovom da korona ne bude u ovoj varijanti kao sada, znači da privreda krene da radi normalno, očekujem da taj problem rešimo, tako da će onaj ko bude došao da rukovodi posle nas imaće čistu situaciju.-
Gradski većnici su dali saglasnost i na Rešenje o izboru projekta koji se finansiraju i sufinansiraju iz gradskog budžeta po Konkursu u oblasti kulture za 2020. godinu. Podeljeno deset miliona dinara za 43 projekta od pristiglih 62. Najviše sredstava odobrneo je Muzičkoj školi „Stanislav Binički“ za festival LEDAMUS, 1,125 miliona, Udruženju Kameni orkestar „Amorozo“ za projekat „Klasika u fokusu 19. sezana Kamernog orkesta Amorozo“ 895.000, Udruženju „Zvezdice“ za projekat Koncertna aktivnost „Slike iz Srbije“ 820.000 i Vokalnoj grupi „Libero“ za projekat „U susret jubileju „prvih deset godina“ 630.000.

IS

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*