Saveti za poljoprivrednike: Šta se dobija agrohemijskom analizom zemljišta?

Agrohemijska analiza zemljišta u Poljoprivredno savetodavnim stručnim službama i ove godine je, za sve registrovane poljoprivredne proizvođače dostupna. Po uredbi savetodavci vrše uzorkovanje zemljšta na gazdinstvu koje je u aktivnom statusu, i na svakom gazdinstvu mogu uzorkovati četri uzorka (ratarstvo, povrtarstvo i jagoda) jedan uzorak po kulturi, (voćarske kulture) dva uzorka jedna parcela sem jagode. Laboratoriskim ispitivanjem poljoprivredni proizvođači dobijaju očitane vrednosti ispitivanog zemljišta koje se ogleda u: ph zemljišta, sadržaj humusa, sadržaj Kalcijum karbonata i vrednosti Azota, Fosfora i Kalijuma kao makroelemenata.

Pored ovih parametara koji definišu bogatstvo hranljivim elementima i pristupačnost iskorišćenja u zavisnosti od biljne kulture, poljoprivredni proizvođač dobija i preporuku za đubrenje gajene biljne kulture na navedenoj uzorkovanoj parceli i prinosa sa količinama potrebnog preporučenog đubriva za đubrenje. Agrohemiskom analizom proizvođač tačno zna šta hvali u zemljištu i koje đubrivo i kada da unese po fenofazama razvoja gajene kulture.

Savetodavac iz voćarstva i vinogradarstva Aleksandar Mitić

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*