Saveti iz poljoprivrede: Podizanje zasada kupine

Plodovi kupine

LESKOVAC

Znajući da eksplatacioni period kupine traje 15-20 godina posebna pažnja se treba obratiti na ekološke, ekonomske i druge faktore koji mogu imati presudan uticaj na prinos i kvalitet proizvodnje. Od ekoloških uslova klima, temperatura, padavine su od vrlo bitnog značaja za gajenje kupine. Što se tiče samog zemljišta a misli se na fizički i hemijski sastav ima ulogu da obezbede visoke, kvalitetne i redovne prinose u toku čitavog eksplatacionog perioda.
Ekonomski uslovi se odnose na obezbeđivanje radne snage u ključnom periodu ( faza berbe ), blizina tržišta, putna infrastruktura i ostalo.
Priprema zemljišta za podizanje zasada
Po odabiru parcele za podizanje zasada potrebno je odraditi kvalitetnu pripremu koja se treba ogledati u dubokom oranju, tanjiranju i finalnom usitnjavanju zemljišta pre same sadnje. Pre dubokog oranja a na osnovu rezultata agrohemijske analize ako postoji potreba treba da se po parceli rasturi zgoreo stajnjak ( 30-50 t/ha) , zatim polovina planirane količine NPK đubriva (8:16:24). Sam ovaj unos organskog i mineralnog đubriva može se odraditi i posle dubokog oranja a pre tanjiranja ali je u tom periodu teže rasturanje po parceli. Ako je pH vrednost zemljišta ispod 5 potrebno je obaviti i kalcifikaciju zemljišta.
Duboka obrada se obavlja u kasno leto ili ranu jesen na dubini od 30-40 cm.
Neposredno pre sadnje potrebno je odrediti pravac redova, razmeravanje terena i sračunati broj sadnica za željenu parcelu.
Razmak sadnje najviše zavisi od bujnosti sorte, plodnosti zemljišta i raspoložive mehanizacije za obradu.
Kod špalirskog načina gajenja preporučljivo je da razmak između redova bude 3 metra a između sadnica u redu 1.5 metra. Sa ovim razmakom dolazimo do broja potrebnih sadnica po ha od 2220.

dipl.inž.polj Dalibor Cvetanović

Savetodavac za voćatstvo i vinogradarstvo

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*