Saveti iz poljoprivrede: Crna trešnjina lisna vaš

Crna trešnjina lisna vaš

LESKOVAC

Glavni domaćin crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi) je trešnja, mada napada i višnju. Odrasle jedinke, krilate i beskrilne forme ove štetočine su crne boje, kruškastog oblika tela, veličine oko 2 mm, dok su larve nešto svetlije i manje. Prezimljava u stadijumu jaja koja su ovalna, crne boje, smeštena u pukotinama kore stabla i grana, i oko pupoljaka. Iz ovih jaja pile se ženke osnivačice i potom razvija nekoliko generacija beskrilnih viviparnih- živorodnih ženki. Krilate forme javljaju se u junu i prelaze na letnje domaćine (razne zeljaste biljke iz roda Galium) gde se razvijaju do jeseni. U jesen se formira generacija koja ima i mužjaka, dolazi do kopulacije i polaganja zimskih jaja.
Crna trešnjina lisna vaš obrazuje kolonije na naličju vršnih listova i vrhovima mladara, gde se hrane sisanjem biljnih sokova. Napadnuto lišće se uvija prema naličju, kovrdža, lastari zaostaju u porastu. Direktene štete nastaju usled ishrane vaši sisanjem biljnih sokova. Pri jačem napadu umanjen je prinos i kvalitet roda, smanjena vitalnost voćaka. Posebno je štetna u mladim zasadima i rasadnicima. Vaši nanose i indirektne štete jer luče mednu rosu na kojoj se naseljava gljiva čađavica, čime se smanjuje asimilativna površina.
Sa završetkom cvetanja počinje intenzivan porast lisne mase. Redovnim pregledima zasada višanja i trešanja treba proveravati prisustvo crne trešnjine lisne vaši na naličju listova i vrhovima mladara. Ukoliko se regisruje prisustvo ove štetočine potrebno je primeniti neki od registrovanih insekticida, pridržavajući se uputstva za upotrebu proizođača.

Bojana Karapandžić, dipl.inž.polj.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*