Saveti iz poljoprivrede: Crna trešnjina lisna vaš

Crna trešnjina lisna vaš

LESKOVAC

Glavni domaćin crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi) je trešnja, mada napada i višnju. Odrasle jedinke, krilate i beskrilne forme ove štetočine su crne boje, kruškastog oblika tela, veličine oko 2 mm, dok su larve nešto svetlije i manje. Prezimljava u stadijumu jaja koja su ovalna, crne boje, smeštena u pukotinama kore stabla i grana, i oko pupoljaka. Iz ovih jaja pile se ženke osnivačice i potom razvija nekoliko generacija beskrilnih viviparnih- živorodnih ženki. Krilate forme javljaju se u junu i prelaze na letnje domaćine (razne zeljaste biljke iz roda Galium) gde se razvijaju do jeseni. U jesen se formira generacija koja ima i mužjaka, dolazi do kopulacije i polaganja zimskih jaja.
Crna trešnjina lisna vaš obrazuje kolonije na naličju vršnih listova i vrhovima mladara, gde se hrane sisanjem biljnih sokova. Napadnuto lišće se uvija prema naličju, kovrdža, lastari zaostaju u porastu. Direktene štete nastaju usled ishrane vaši sisanjem biljnih sokova. Pri jačem napadu umanjen je prinos i kvalitet roda, smanjena vitalnost voćaka. Posebno je štetna u mladim zasadima i rasadnicima. Vaši nanose i indirektne štete jer luče mednu rosu na kojoj se naseljava gljiva čađavica, čime se smanjuje asimilativna površina.
Sa završetkom cvetanja počinje intenzivan porast lisne mase. Redovnim pregledima zasada višanja i trešanja treba proveravati prisustvo crne trešnjine lisne vaši na naličju listova i vrhovima mladara. Ukoliko se regisruje prisustvo ove štetočine potrebno je primeniti neki od registrovanih insekticida, pridržavajući se uputstva za upotrebu proizođača.

Bojana Karapandžić, dipl.inž.polj.

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*