Rad Predškolske ustanove “Milka Dimanić” u posebnim uslovima

VLASOTINCE

Bezmalo, vremenski čitava 2020. godina bila je opterećena pandemijom korona virusa gotovo u svim segmentima života. U tim i takvim uslovima odvijao se i rad u Predškolskoj ustanovi “Milka Dimanić” u Vlasotincu, upravo tamo gde je bilo najviše dece. Briga za zdravlje najmlađih bila je u svakodnevnom fokusu upošljenika ove ustanove.
Da nedaće nikad ne idu same, izgleda, da nije moglo da mimoiđe ni ovu dečju ustanovu, jer je, krajem septembra prošle godine, došlo do požara u vrtiću “Dečja radost” što je uslovilo da se rad u ovom objektu odvija potpuno drugojačije od planiranog.

  • Na početku radne 2020/2021.godine pri planiranju i organizaciji ustanove, osim smernica donetih na nacionalnom nivou, od posebnog značaja bile su i odluke i smernice donete na nivou naše lokalne samouprave, da bi smo radnu godinu počeli 1.septembra 2020.godine. U cilju preduzetih preventivnih mera na sprečavanju daljeg širenja epidemije korona virusa, Štab za vanredne situacije opštine Vlasotince je zatražio od Zavoda za javno zdravlje Leskovac izveštaj o stanju epidemiološke situaciji na teritoriji naše opštine. Iz izveštaja se videlo da je epidemiološka situacija na teritoriji opštine Vlasotince definisana kao nesigurna, – iznosi pojedinosti o radu PU “Milka Dimanić” u Vlasotincu, direktorka Snežana Filipović.

NNR:- Kako ste organizovali rad u posebnim uslovima izazvani pandemijom korone virusa ?

  • Zbog takve situacije u našoj opštini morali smo da i dalje poštujemo propisane mere i preporuke od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva zdravlja. Zbog povećane potrebe roditelja za upis dece u našu ustanovu tražili smo od Štaba za vanredne situacije da nam dozvoli povećanje broja upisane dece u uzrasnim grupama za 20% od broja upisane dece prema zakonskom normativu. Predškolska ustanova je ostvarila stalnu komunikaciju i saradnju sa lokalnom samoupravom , Štabom za vanredne situacije, Domom zdravlja , Zavodom za javno zdravlje Leskovac i Školskom upravom Leskovac.

NNR:- Poslednjih dana septembra prošle godine izbio je požar u objektu “Dečja radost”. Kolika je materijalna šteta na pomenutom objektu, i šta je u međuvremenu urađeno na ovom objektu ?

  • Krajem septembra objekat “Dečja radost” je pretrpeo oštećenja izazvana požarom. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji osoblja a posebnom vaspitača i brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasne službe požar je brzo lokalizovan i ugašen, tako da je ukupna materijalna šteta relativno mala. Odmah se pristupilo sanaciji nagorelog dela krovne konstrukcije, termoizolacije i krovnog pokrivača od tegole, zamenjena je oštećena limarija na krovu, vetar lajsne, deo horizontalnih i vertikalnih oluka, zamenjeni su nagoreli prozori od PVC stolarije kao i termo izolacija koja je nakvašena prilikom gašenja požara. Deo objekta koji nije zahvaćen požarom privremeno je odvojen čvrstim protivpožarnim pregradama (PP zidovima od knaufa) očišćen i okrečen, doveden je u pređašnje stanje i nesmetano se ponovo koristi.

NNR:- Kako se reagovali roditelji dece u periodu kada je Kovid – 19 bio najžešći i da li je bilo prekida prijema dece u vrtić ?

  • U cilju smanjenja rizika i prekida transmisije daljeg širenja epidemije Kovid – 19 na osnovu preporuke Štaba za vanredne situacije opštine Vlasotince, naša Predškolska ustanova “Milka Dimanić” je obustavila prijem dece u pripremni predškolski program i dece mlađe vaspitne grupe u period od 23. do 27.novembra 2020.godine. Zbog svakodnevnog povećanja broja zaraženih u ustanovi i radnika u izolaciji kao i velikog broja zaraženih u gradu, anketirali smo roditelje dece iz pripremnog predškolskog programa koji su se izjasnili da do smirivanja epidemiološke situacije ne bi dovodili svoju decu u vrtić. Isto tako i roditelji dece mlađih uzrasta, takođe, zbog navedenih razloga u velikom broju su odustali od odvođenja dece. Zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja dece zaposlenih, na inicijativu predškolske ustanove, Štab za vanredne situacije opštine Vlasotince je doneo preporuku da se u predškolsku ustanovu pređe na onlajn aktivnosti. Školska uprava Leskovac je bila saglasna sa preporukama Štaba za vanredne situacije i zahtevom da od 1.decembra 2020. godine Predškolska ustanova “Milka Dimanić”pređe na onlajn aktivnosti a na osnovu Operativnog plana, aneks 3. koji je sastavni deo Godišnjeg plana rada naše predškolske ustanove. Rad se organizovao u prostorijama vrtića i od kuće. Određeni broj zaposlenih radio je deo radnog vremena od kuće, a deo radnog vremena u samom vrtiću. I pored svih teškoća koje su zadesile našu ustanovu, vaspitno obrazovni rad se realizovao kako u ustanovi tako i putem onlajn aktivnosti.

NNR:- Pored redovnih aktivnosti koje imate, na kojim projektima je vaša ustanova uključena ?

  • Naša ustanova od 1.septembra 2020.godine primenjuje Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja “Godina uzleta”. Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja je dokument kojim se definiše koncepcija vaspitanja i obrazovanja predškolske dece. Naša ustanova je od decembra uključena u projekat “Primena programa za roditelje Snažni od početka – Dajmo im krila” koji sprovodi CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju. Cilj programa je podrška razvoju roditeljskih veština i unapređivanje uslova za dobrobit dece od dve do šest godina, a posebno za dece iz osetljivih grupa, – kaže nam na kraju razgovora Snežana Filipović, direktorka PU “Dečja radost” u Vlasotincu.

Projekat za decu iz osetljivih grupa

Direktorka Filipović posebno ističe projekat koji je započet još od septembra 2019.godine.

  • Od septembra 2019.godine uključeni smo u projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja “Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje – I ti imaš pravo na vrtić” u cilju poboljšanja komunikacije sa roditeljima i decom iz osetljivih društvenih grupa. Podrška u sprovođenju ovog projekta obezbeđena je iz sredstava granta dodeljenog u okviru projekta ECEC posredstvom Vlade Republike Srbije, a iz sredstava zajma Svetske banke, – upoznaje nas sa projektima svoje ustanove, direktorka Snežana Filipović.

Tekst i foto: Vlastimir Stamenković

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*