Polivalentni Jovan Stanković

VLASOTINCE

Na nedavno održanoj sednici Predsedništva Srpskog pravničkog društva iz Beograda, a na predlog predsednika Zorana Radovića, Vlasotinčanin Jovan Stanković, student prava, izabran je za sekretara Društva (zadužen za saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva).

  • Srpsko pravničko društvo je stručna organizacija pravnika u koju se dobrovoljno, i po slobodnom pristupu, udružuju pravnici sa teritorije Republike Srbije, radi ostvarivanja zajedničkih interesa pravnika i unapređivanja pravne struke – upoznaje nas sa delatnošću Srpskog pravničkog društva, novoizabrani sekretar, navodeći pri tom činjenicu da sa velikom radošću pristupa Društvu, a nove dužnosti se prihvata spremno i odlučno, sa željom i verom da će svojim bogatim višegodišim iskustvom organizaciji dati najviše i najbolje što može, zna i ume.

NNR:- Recite nam kojim ste se aktivnosti bavili u prethodnim vremenima ?

  • Bavio sam se omladinskim aktivizmom i volonterizmom, kao i društvenim organizovanjem. U organizacijama civilnog društva i NVO sektoru prisutan sam punih sedam godina. Svoje aktivističko delovanje započeo sam u vlasotinačkoj gimnaziji “Stevan Jakovljević” na poziciji predsednika Učeničkog parlamenta (2015-2017). U isto vreme pristupio sam Fondaciji “Ana i Vlade Divac” kao član Upravnog odbora Divac omladinskog fonda Vlasotince. Takođe, tada postajem član Crvenog krsta Srbije u kojem delujem kao nacionalni trener za program “Borba protiv trgovine ljudima” a bio sam i vršnjački edukator za program “Promocija humanih vrednosti”.

NNR:- Gde ste još radili i na kojim funkcijama ste bili ?

  • Svoje ideje, projekte i inicijative koje su imale široki društveni značaj i uticaj na poboljšanje studentskog i uopšte standarda mladih u našoj zemlji realizovao sam kroz više organizacija putem odgovornih pozicija i dužnosti koje sam zauzimao i obavljao. Neke od njih su Omladinska organizacija “Balkanac” – Glavni koordinator za jug Srbije i član Glavnog odbora (2018-2019), Projekti tim Evropskog studentskog foruma Niš – AEGEE – (2019-2020), član Međunarodne organizacije mladih lidera i preduzetnika (JCI) – lokalna komora Niš (2018-2019), koordinator omladinskog foruma “Vlasina” od 2018. godine.

NNR:- Da li ste bili član nekih odbora i komisija na fakultetu gde studirate ?

  • Na fakultetu i univerzitetu delujem kao član Odbora za kvalitet – Komisija za odnose sa studentima (2018-2020), student savetnik (2018-2020), član Studentskog parlamenta (2018-2020), član Saveza studenata pravnog fakulteta – Resor za nastavu, nauku i praksu, Studentski parlament Univerziteta u Nišu – član Resora za nastavu, nauku i reformu visokog obrazovanja.

NNR:- Imali ste veliki broj funkcija, da li ste u međuvremenu za to dobili neko priznanje ?

  • Za svoj dugogodišnji rad i aktivizam lokalna samouprava mi 2017. godine dodeljuje najviše priznanje opštine Vlasotince – “Oktobarsku nagradu”. Godinu dana kasnije izabran sam za mladog talenta opštine Vlasotince.

NNR:- Na kojim pozicijama trenutno delujete ?

  • Da kažem najpre da sam član Srpske književne zadruge, Srpskog numizmatičkog društvo i predsednik Srpskog filografskog društva.Trenutno delujem na pozicijama predsednika udruženja građana “Mladi u akciji”, a u “Mreža mladih lidera”sam član Ideološko-vrednosnog tima i Tima za društveno organizovanje, a uz to sam i zamenik predsednika Saveta za mlade opštine Vlasotince.

NNR:- Šta još imate da kažete ?

  • Učestvovao sam na preko sto tribina, seminara, obuka i konferencija poput Akademije “mekih” veština, Samita mladih političkih lidera Balkana, Škole besedništva, Evropske debatne škole itd. Uz to sam i
    organizovao i realizovao veliki broj događaja i projekata vezanih za mobilnost mladih, ali i niz humanitarnih akcija – ispričao nam je, Jovan stanković, sekretar Srpskog pravničkog društva Srbije, sve ono što mu se lepo dogodilo u dosdašnjem njegovom životu na polju 5rada u mnogobrojnim organizacijama našeg društva.

POLIGLOTA

Junak ove priče poseduje komunikacione, organizacione i liderske veštine, a ima i zavidno znanje stranih jezika.

  • Govorim engleski i francuski jezik, a služim se ruskim i italijanskim. Pored prava, moje oblasti interesovanja su književnost, istorija i politika. Hobi su mi numizmatika i filografija. Bavim se i pisanjem poezije i proze – navodi sve svoje vrednosti Vlasotinčanin Jovan Stanković.

PROSEK OCENA NA FAKULTETU – 9,00

Jovan je rođen u leskovačkoj bolnici 31.marta 1998.godine. Osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom završio je u Vlasotincu. Nakon toga upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Nišu. Trneutno je na trećoj godini, sa prosečnom ocenom 9,00. Od prvih dana studija aktivan je u studenskim organizacijama.

Vlastimir Stamenković

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*