(Ne) zna se ko muti Vlasinu?!

Zvonko Ilić, direktor vlasotinačkog "Vodovoda"

VLASOTINCE

Otvoreni razgovor po svim pitanjima sa Zvonkom Ilićem, direktorom JKP „Vodovod” iz Vlasotinca. U toku avgusta bilo je višednevnog problema sa vodosnabdevanjem u vlasotinačkoj opštini. Rekonstrukcijom Magistralnog cevovoda smanjeni transferni gubici. Postoje prilično veliki dug za struju, u iznosu od 53 miliona dinara. Sačinjen Sporazum sa EPS na mesečnom nivou sa ratom od dva miliona dinara, ali JKP “Vodovod” nema tih para da bi redovno servisirao isplatu rate po sačinjenom Sporazumu. Sa korisnicima usluga koji imaju dugovanja na dan 30.06.2016.godine sklopljeno 956 Sporazuma u ukupnom iznosu od 28.670.06,09 dinara. U JKP ,Vodovod” ne znaju ko vrši radove na Bistričkoj reci koja se uliva u Vlasinu. Podneta prijava Inspekciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije zbog ispuštanja otpadnih voda iz kamenoloma Rakov Dol.

  • U prvoj nedelji avgusta , tačnije 6.avgusta ove godine došlo je do pada protoka u Crpnoj stanici sirove vode na 55 l/sek. Obilaskom trase cevovoda i vodozahvata, nismo primetili mesto havarije sve do ranih jutarnjih sati narednog dana, kada smo na prvom prelazu cevovoda sirove vode, ispod kamenog nabačaja primetili odliv veće količine vode.Tog istog dana otklanjanje kvara je trajalo od 10-19 sati s obzirom da je cev pukla kao posledica nasilnog zagrevanja i savijanja još tokom izgradnje 1993/1994.godine. Međutim, sanacijom cevovoda nismo dobili veći protok, tako da smo 18.avgusta prekid u isporuci električne energije od 9-15 časova iskoristili za ispiranje cevovoda sirove vode na ispusnim ventilima u nadi, da ćemo ukloniti pesak i šljunak iz cevovoda, za koji smo smatrali da je ušao u cevovod prilikom pucanja istog, – kaže direktor vlasotinačkog vodovoda u razgovoru za naš nedeljnik.

NNR:- I šta ste tada preduzeli ?

Ilić:- Nakon ispiranja cevovoda, došlo do neznatnog povećanja protoka, u crpilištu, tako da smo 19.avgusta dopunili isključivanjem desne obale grada od 11-20 časova obezbedili vodu svim potrošačima na levoj obali grada, kako bi sutradan pristupili pražnjenju crpilišta i utvrđivanju razloga slabog dotoka vode.
Prilikom pražnjenja crpilišta utvrdili smo veliko prisustvo krupnijeg kamenja veličine od 30-40 cm. koji je najverovatnije ušao u cevovod prilikom teške havarije na cevovodu sirove vode koji se desio preko puta Boljaračkog groblja, kada je došlo do kidanja desetak metara cevovoda.

NNR:- Koliko dana je došlo do poremećaja u vodosnabdevanju?

Ilić:- Imajući u vidu činjenicu, da je poremećaj u vodosnabdevanju trajao pet dana, pomeranjem krupnijeg kamenja ispred ulaza u samo crpilište i iz samog ventila, uspeli smo da podignemo protok crpilišta do 85 l/sek. što nam omogućuje uredno vodosnabdevanje u danima velike potrošnje.

NNR:- Da li je ukolonjeno sve to kamenje, ako nije, kada planirate da to učinite?

Ilić:- JKP “Vodovod” će iskoristiti prvu priliku smanjene potrošnje i organizovati novo pražnjenje crpilišta, kako bi iz cevovoda uklonio ostatak kamenja, koje sprečava pun dotok vode u crpilištu. Radovi će se izvesti, na način koji neće ugroziti uredno vodosnabdevanje stanovništva vodom za piće.

NNR:- Šta se dobilo rekonstrukcijom Magistralnog cevovoda?

Ilić:- Rekonstrukcijom Magistralnog cevovoda, smanjeni su transferni gubici, ali je došlo do povećanja pritiska u vodovodnoj mreži za najmanje 0,5 bara i kao posledica se javljaju havarije na sekundarnoj mreži, pre svega od polietilena koji je građen 1995.godine, a primetili smo i pucanja na ACC cevima i pocinkovanim cevima. Zato mi činimo velike napore da se rešavanjem urgentnih curenja održi potreban nivo vodosnabdevanja.

NNR:- Da li ste nešto preduzeli u cilju smanjenja gubitaka?

Ilić:- U našoj firmi postoji spremna dokumentacija za rekonstrukciju više ulica u dužini od oko četiri kilometara vodovodne mreže od polietilena, a sprema se i i izrada projektne dokumentacije za još oko četiri kilometara mreže, kako bi se najbolnija mesta rešila u cilju smanjenja gubitaka.

NNR:- Kako ste rešili probleme u vodosnabdevanju u mesnim zajednicama sela Šišave i Lomnice?

Ilić:- U predhodnom mesecu smo rešavanjem kvara na cevovodu DN 125 prema Šišavi, koji je takođe bio ispod armiranog betona i za nas nevidljiv, povećali protok prema crpnoj stanici Lomnica i Šišava, tako da i ove dve mesne zajednice imaju uredno vodosnabdevanje.

NNR:- A šta je bilo sa selima iz mesnih zajednice Kukavice i Orašja odakle je dolazilo najviše primedbi i žalbi na neredovno i nedovoljno snabdevanje zdravom pijaćom vodom, naročito u letnjem periodu?

Ilić:- Vodosnabdevanje Kukavice, pre svega, i Orašja je nakon povezivanja industrijske zone sa magistralnog cevovoda i ulice 29 novembra preko drugog kraka magistralnog cevovoda iz ulice Koste Stamenkovića je uredno jer smo obezbedili dovoljan dotok vode do crpilišta. Posledice samnjenog dotoka vode na Orašačkom putu u industrijskoj zoni je činjenica da 2006.godine izgradnjom kraka magistralnog cevovoda prema rezervoarima Rovine nije povezana ulica 29 novembra a i činjenice da su sva priključenja industrijske zone rešavana preko iste ulice a ne preko magistralnog cevovoda koji vodi prema Gložanu i Stajkovcu.

NNR:- Koji su vaši prioritetni planovi za budućnost?

Ilić:- To je dobijanje lokacijskih uslova i dozvole za gradnju Mernih zona vodosnabdevanja opštine Vlasotince, gde ćemo automatizovati ceo distributivni sistem i kontrolisati odliv vode, konstantnim merenjem protoka i pritiska, kao i regulacijom pritisaka u večernjim satima na potrebnim pozicijama.

NNR:- A šta je planom zamene cevi kao i radova na projektu taložnice i zamene postojeće pumpe?

Ilić:- U planu je zamena osam kilometara cevi od polietilena i nastavak zamene ACC cevi, kao i završetak radova na projektu rekonstrukcije taložnice i zamene postojeće pumpe, energetski efikasnijom pumpom, jer JKP ,Vodovod” trenutno troši 12 miliona dinara godišnje samo za prepumpavanje vode, što je negde od oko 12 dinara/m3. Energetski efikasnija pumpa neće poskupeti cenu vode, već će smanjiti troškove električne energije.

NNR:- Da li planirate povećanje rezervoarskog prostora?

Ilić:- Da, svakako. U planu je izrada projektne dokumentacije i radova za povećanje rezervoarskog prostora sa 2,500 na 4.500 m3. kako bi se obezbedile rezerve kod dužih isključenja, jer smo svedoci da se zbog klimatskih promena dešavaju provale oblaka i obimne padavine u slivu, što se naročito dešva u poslednje dve godine.

NNR:- Da li to znači da će Vlasotince uvek imati dovoljno količine vode za piće?

Ilić:- Što se tiče kvantiteta Vlasotince iz izvorišta reke Vlasine ima i imaće uvek dovoljnu količinu vode za vodosnabdevanje Vlasotinca. Postupak prerade vode, a PPV ,Nerezine” obezbeđuje bezbednu i higijenski ispravnu vodu za piće u skladu sa važećim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Tako će investiciona ulaganja u vodosnabdevanje obezbediti smanjenje neprihodovane vode i smanjenje rashoda u proizvodnji vode i održavanju vodovodnih instalacija.

NNR:- Kako je kanalizacija u gradu rađena u periodu od 1974-1980.godine, što je skoro pola veka, sigurno i tamo postoje određeni problemi?

Ilić:- Stanje kanalizacionog sistema je vrlo složeno, pre svega zbog mešanja atmosferskih i fekalnih voda, o čemu smo više puta govorili i tu je potrebna veća aktivnost nadležnih opštinskih organa, kako bi se uklonile atmosferske vode iz fekalnih, kako bi se sprečilo urušavanje sistema odvođenja otpadnih voda. Intervencija na odgušivanju su svakodnevne a pored našeg vozila, uključujemo i vozila iz Grdeličkog i Lenbanskog vodovoda, kako bi izbacivali pesak i šljunak iz cevi i razne druge habaste predmete.

NNR:- Koliko smo mogli da saznamo ima poveći broj korisnika čija dugovanja postoje još od 2016.godine. O čemu se tu radi?

Ilić:- Sa korisnicima usluga koji imaju dugovanja od 30.06.2016 godine sklopili smo 956 Sporazuma u ukupnom iznosu od 28.670.061,09 dinara. Zbog korone, preduzeće nije prinudnim putem vršilo naplatu potraživanja ali će ovu nepopularnu meru uvesti od septembra meseca i to protiv svih korisnika koji ne izmiruju obaveze u celosti ili po Sporazumu. Poseban program koji preduzeće poseduje od avgusta meseca omogućuje pokretanje velikog broja izvršenja, jer se automatski obračunava obaveza dužnika i brže sprema predlog za pokretanja predloga za izvršenje.

NNR:- Koji je broj utuženih sa poslednjim danom, prošle 2019.godine?

Ilić:- Na dan 31.12.2019 godine, ukupno je 156 utuženih sa ukupnim iznosom dugovanja 8.042.583,36 dinara. Naplata vode je poslednjih godina na nivou od oko 90%, ali dugovanja iz predhodnog perioda u velikoj meri povećavaju dugovanja korisnika, zbog kamate koja se obračunava od kraja 2018 godine.

NNR:- Šta kažu meritorne institucije za higijensku ispravnost vode?

Ilić:- Prema svim rezultatima analiza nadležnih Zavoda za javno zdravlje, IHTM, Agencije za zaštitu životne sredine i internih laboratorija, voda iz sliva reka Vlasine je u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti i kao takva može se koristiti za potrebe vodosnabdevanja uz preradu na PPV ,Nerezine” u Boljaru. Kavalitet voda iz gradskog vodovoda se redovno prati od strane internih laboratorija na fabrici vode i od strane ZZJZ Leskovac. Prema svim dosadašnjim rezultatima ispitivanja, voda je u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

NNR:- Građani opštine Vlasotince gotovo su referendumski jedinstveni u stavu da se ne dozvoli nikakva izgradnja mini hidrocentrala na reci Vlasini, kao i na njenim pritokama. Vlasina je ovog leta vrlo često bila zamućena a nisu padale kiše. Da li to znači da se negde vrše određeni radovi, a mnogi misle da toga ima na Bistričkoj reci koja se uliva u Vlasinu na nekoliko kilometara od Vlasotinca. Da li se zaista (ne)zna ko to muti Vlasinu?

Ilić:- Po pitanju nastavka radova na izgradnji MHE na Bistričkoj reci, informacije koje imamo ukazuju da se radi na povezivanju cevovoda, koji nije završen pre više od pet godina. U ,Vodovodu” nije stigao zahtev za izdavanjem lokacijskih uslova. JKP “Vodovod” Vlasotince kao imaocu javnih ovlašćenja kroz postupak objedinjene procedure stiže zahtev za izgradnju svih objekata, pa i MHE. Takav zahtev, za izgradnj MHE na Bistričkoj reci nije stigao. Inače, Bistrička reka se uliva 4 kilometara od vodozahvata na reci Vlasini.
Elaboratom o zonama sanitarne zaštitie vodosnabdevanja iz 2012. godine, Bistrička reka i Rastavnica se ne nalaze u užoj zoni sanitarne zaštite već u široj zoni. Izgradnja objekata je jasno definisana, koji objekti mogu da se grade i pod kojim uslovima. Na Bistričkoj reci su do 2015.godine izgrađene tri MHE, a na Rastavnici, još uvek, nema izgrađenih i ako postoji lokacija za gradnju iste. Izgradnjom vodozahvata na samom ušću u reku Vlasinu u neposrednoj zoni sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja, koji će služiti za opšte dobro svih u opštini Vlasotince a, ceo sliv Rastavnice će dobiti posebne mere zaštite.

NNR:- Da li je JKP ,Vodovod” preduzeo neke mere u vezi ispuštanja otpadnih voda iz kamenoloma Rakov Dol?

Ilić:- JKP ,Vodovod” Vlasotince je podneo prijavu Inspekciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije za ispuštanje otpadnih voda iz kamenoloma Rakov Dol, jer ove vode, povećavaju troškove prerade vode i izazivaju češće pranje filtera, čime se ugrožava vodosnabdevanje stanovništva vodom za piće, mada sam kamenolom ima svoje prečistače otpadnih voda.

NNR:- Koje mere bi trebala da preuzme lokalna samouprava Vlasotinca?

Ilić:- Neophodno je da opština Vlasotince što pre formira Monitoring sliva reka Vlasine. Obaveza osnivača je da vrši Monitoring sliva reka Vlasine, i naravno bez saglasnosti imaoca javnih ovlašćenja ni jedan objekat ne može dobiti rešenje o odobrenju za gradnju, odnosno građevinsku dozvolu.

NNR:- Da li se možda zna ko je naručilac a ko izvođač spornih radova na Bistričkoj reci?

Ilić:- Nemamo informacija ko izvodi radove. Zamućenja iz Bistričke reke ukazuju da se u koritu reke izvode radovi. Zamućena voda dolazi do vodozahvata i PPV ,Nerezine” i stvara veće troškove u preradi vode.
Snabdevanje stanovništava sa živog toka ima svoje prednosti i mane. Prednosti snabdevanja iz živog toka su daleko bolji kvalitet vode za preradu a mane povećana potrošnja hemikalija kod zamućenja i prekidi kod enormnih zamućanja vode. Ekstremne mutnoće se rešavaju alternativnim izvorištima, jedno od njih je vodozahvat na Rastavnici a obzirom na klimatske promene, treba razmotriti još neku od varijanti, kako bi se u trenucima velikih padavina i zamućenja koristila voda iz alternativnih izvorišta ili rezervoara.
JKP “Vodovod” Vlasotince redovno kontroliše vodu u skladu sa pozitivnim propisima iz ove oblasti i u skladu sa svojim zakonskim propisima. Po izveštaju Batuta iz 2019.godine voda iz Vlasotinačkog vodosistema bila 100% fizičko hemijski i mikrobiološki ispravna a na osnovu rezultatima ZZJZ Leskovac.

NNR:- Šta bi ste na kraju poručili ?

-Obezbeđivanje potrebne količine higijenski ispravne vode za piće je prioritet svake lokalne zajednice, tako da će, nadam se, i novoizabrano rukovodstvo opštine učiniti sve da svim građanima opštine Vlasotince obezbedi potrebnu količinu zdrave pijaće vode, a naročita pažnja će se posvetiti brdsko planinksim naseljima koja imaju velikih problema sa vodosnabdevanjem u letnjem periodu, – uveren je Zvonko Ilić, direktor JKP,Vodovod” iz Vlasotinca, čija je firma, a i on sam, po običaju, svake godine u vremenu velikih letnjih vrućina na oštrici kritika velikog broja Vlasotinčana.

Da li znate koji je broj stanovnika koji koristi vodu ?

  • U gradski sistem vodosnabdevanja je uključena i mesna zajednica sela Stajkovca, najvećeg i najmnogobrojnijeg sela u vlasotinačkoj opštini, po broju stanovnika, tako da JKP ,Vodovod” ovog trenutka snabdeva blizu 24.000 stanovnika higijenski ispravnom vodom – iznosi ovaj podatak direktor Ilić.


Da dug nije dobar drug, dobro je znano i ljudima iz JKP ,Vodovod”.

  • Finansijska situacija u JKP ,Vodovod” je veoma složena, jer mi nemamo ekonomsku cenu vode i upravo se pronalazi način kako nadoknaditi tu razliku do ekonomske cene, a to da ne bude na teret građana. Mi trenutno nemamo dugovanja za struju iz redovne potrošnje, ali imamo obavezu po Sporazumu sa EPS od oko 53 miliona dinara. Iznos mesečne rate je oko dva miliona dinara, i mi smo prvu ratu po Sporazumu već izmirili i zatražili smo pomoć od osnivača oko izmirenja obaveza prema sačinjenom Sporazumu, jer iz redovnog poslovanja nismo u mogućnosti da izmirujemo obaveze po sačinjenom Sporazumu – iznosi, baš, (ne)vesele podatke o dugovanju za struju prvi čovek vlasotinačkog „Vodovoda”, Zvonko Ilić.


Da bi se izbegli sudski troškovi oko naplate zaostalih dugovanja, direktor Zvonko Ilić zato apeluje na dužnike da izmire svoja dugovanja.

  • Apelujem na sve potrošače da redovno izmiruju svoje obavezu za utrošenu vodu, jer ćemo prema svim dužnicima pokrenuti postupak prinudne naplate preko izvršitelja, pa tako, još jednom, molim građane da izmirivanjem svojih obveza izbegnu nepotrebne troškove izvršitelja -.upućuje direktor Zvonko Ilić dužnicima apel, a ujedno ih i opominje da su u obavezi da izmire svoja dugovanja.

Tekst i foto: Vlastimir Stamenković

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*