Miloš Cvetanović, načelnik Gradske uprave : BRŽE I EFIKASNIJE DO DOZVOLA

LESKOVAC

 

Vidljiva je veća efikasnost u odnosu na raniji period na polju urbanizma, naročito kod legalizacije objekata i izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola, a vidljivo je poboljšan i rad na kontroli svih subjekata koji obavljaju određenu komunalnu delatnost, kaže za Novu Našu reč Miloš Cvetanović, načelnik Gradske uprave Leskovac

– Ukidanjem ALER-a poslovi kojim se bavila Agencija nisu ostavljeni po strani, već njih obavlja Kancelarija za lokalni razvoj, gde i rade ljudi koji su iz ALER-a prešli u Gradsku upravu za društvene delatnosti i loklani razvoj, kaže Miloš Cvetanović

 

NNR: Da li je reorganizovana uprava počela da funkcioniše u punom kapacitetu? Kakva su iskustva u ovom kratkom vremskom periodu, da li je rad efikasniji?

M. Cvetanović: Iskustva su pozitivna, pre svega u delu stambeno-komunalnih poslova i poslova urbanizma, gde smo izvršili izdvajanje odeljenja iz nekadašnje Gradske uprave za urbanizam i stambeno-komunalne poslove. Vidljiva je veća efikasnost u odnosu na raniji period na polju urbanizma, naročito kod legalizacije objekata i izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola, kao i u Odeljenju za stambeno-komunalne poslove, gde je vidljivo da je poboljšan rad na kontroli svih subjekata koji obavljaju određenu komunalnu delatnost. Takođe, sva ostala odeljenja funkcionišu podjednako efikasno kao što su funkcionisala kada su bile samostalne uprave.

NNR: Da li ima suštinskih izmena u radu odeljenja, koja su zamenila dosadašnje gradske uprave? Šta će građani, kao korisnici usluga, dobiti od te reorganizacije?

M. Cvetanović: Rad uprave je drugačije organizovan kako bi se obezbedio veći stepen efikasnosti i odgovornosti svih izvršioca poslova u upravi. Građani bi trebalo da dobiju efikasniju upravu koja će na brži i delotvorniji način voditi računa o njihovim pravima i obavezama.

NNR: Da li su istinite priče da će biti nove racionalizacije u Gradskoj upravi?

M. Cvetanović: Za sada nema nikakvih priča i naznaka da će biti sprovedena nova racionalizacija u upravi. Naročito kada se uzme u obzir činjenica da grad Leskovac, poštujući Zakon o maksimalnom broju zaposlenih, ima manji broj zaposlenih.

NNR: Objasnite nam koji su zakonski razlozi za ukidanje ALER-a?

M. Cvetanović: Stupanjem na snagu Zakona o budžetskom sistemu došlo je do promene u određivanju statusa direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odnosno ko može da nosi status indirektnog budžetskog korisnika. Ova promena je uslovila da dođe do ukidanja ALER-a, do reorganizacije Javnog preduzeća ,,Direkcija za urbanizam i izgradnju” i Fonda za podsticaj razvoja poljoprivrede, kao i do reorganizacije gradske uprave u vidu formiranja nekih novih odeljenja i sistematizovanja novih poslova gradske uprave.

NNR: Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić je rekla nedavno da su ključ razvoja lokalnih samouprava kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, a u Leskovcu je ukinut ALER, koji je trebalo da se bavi upravo time. Kako će se rešiti to pitanje?

M. Cvetanović: Kancelarija za lokalni razvoj postoji u okviru Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, i upravo taj organizacioni oblik treba da bude ključ razvoja lokalne samouprave koji će se baviti poslovima koje je nekada obavljao ALER. Iz ovog podatka proizilazi da ukidanjem ALER-a nismo ostavili te poslove po strani, već njih obavlja Kancelarija za lokalni razvoj, gde i rade ljudi koji su iz ALER-a prešli u Gradsku upravu, a koji su u ALER-u takođe bili angažovani na istim poslovima. Biću slobodan da kažem da očekujem da na tom planu efikasnost bude na istom, ako ne i na boljem nivou.

NNR: U Skupštini su se čule primedbe zbog spajanja lokalnog razvoja sa društvenim delatnostima. Da li je to spojivo i kako će funkcionisati Odeljenje za društvene delatnosti, koje je i onako bilo preopterećeno?

M. Cvetanović: Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj je nastavilo da radi poslove koje je radila Gradska uprava za društvene delatnosti i preuzelo je deo poslova koji je radio ALER. Unutrašnjom organizacijom tog odeljenja ti poslovi su podeljeni na uže unutrašnje ogranizacione oblike i za sada to funkcioniše odlično, a verujem da nema razloga da u budućnosti bude drugačije. Praksa drugih lokalnih samouprava, pa i Stalne konferencije gradova i opština je pokazala da nema uniformisanih organizacionih oblika gde je raspoređena grupa poslova lokalnog ekonomskog razvoja, tako da je u različitim gradovima ta grupa poslova spojena u različita odeljenja. Mi smo se odlučili da to bude sa društvenim delatnostima radi veće efikasnosti i ekonomičnosti.

NNR: Da li je planirano da se ljudi koji rade u novim organizacionim jedincama nalaze u prostoru koji je nekakva celina ili će ostati u različitim delovima osmospratnice ?

M. Cvetanović: To je više pitanje prostora sa kojim raspolažemo, nego pitanje organizacije. U svakom slučaju šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica imaju svakodnevni, neposredni kontakt sa zaposlenima u okviru svojih organizacionih jedinica i svakodnevnu komunikaciju sa šefom odeljenja.

NNR: Da li je Leskovac počeo da pravi lokalni plan za borbu protiv korupcije i kada će da bude osnovan lokalni anitkorupcijski tim, obaveza je da se to uradi do juna?
M. Cvetanović: Da, to je u nadležnosti Odeljenja za skupštinske poslove i na tome se radi, kako bi isto bilo pripremljeno za neku od narednih sednica Skupštine grada Leskovca.
Razgovarala
Sonja Petrović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*