Leskovački Aeroklub ostaje bez prava nad objektima koje koristi?

Pozivajući se na odredbe Statuta Aerokluba „Saša Mitrović“ koje im daju ovakvu mogućnost, grupa članova sazvala je, za petak naredne nedelje, vanrednu Skupštinu kluba stavljajući u pozivu samo dve tačke za razmatranje: Novonastali problemi sa gubitkom prava korišćenja nad parcelom 15184/6, i formalnu tačku „Razno“. Skupštini su pozvani da prisustvuju svi članovi kluba, a poziv je objavljen na zvaničnom profilu Aerokluba i na javnim mestima objekata koje klub koristi.
Nezvanično saznajemo da je članstvo Aerokluba razlog za sazivanje vanredne skupštine našlo u činjenici da je pre desetak dana izmenjen sadržaj na katastarskom dokumentu pomenute parcele, sa koga je Aeroklub brisan kao korisnik, te se u ovom trenutku površina i objekat „stari hangar“ koji je na njoj, vode kao javna svojina u vlasništvu grada. Parcela sa starim hangarom, parkom i spomenikom, nalazi se na samom ulazu u kompleks leskovačkog aerodroma „MIRA“, i njen korisnik je Aeroklub u višedecenijskom periodu.
Takođe, JUGpress saznaje da je uprava Aerokluba blagovremeno poslala upit službama katastra tražeći objašnjenje i razloge za brisanje sa liste u svojstvu korisnika, o čemu Aeroklub i njegovi organi ni u jednom trenutku nisu bili niti kontaktirani, niti obavešteni.
Aeroklub „Saša Mitrović“ Leskovac naredne, 2023. godine, slavi stogodišnjicu postojanja.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*