Kako će raditi Dom zdravlja za vreme praznika?

Raspored rada Doma zdravlja Leskovac u vreme prvomajskih i uskršnjih praznika.


Za dane državnog praznika – Praznik rada 01.05. 2024, 02.05.2024, i
verskih praznika – Vaskršnji praznici 03.05.2024, 04.05.2024, 05.05.2024 i
06.05.2024 godine DOM ZDRAVLJA LESKOVAC će raditi po sledećem
rasporedu:

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih – Zdravstvena ambulanta br. 4
(Ul. Svetozara Markovića 116) od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u
vremenu od 07,00h -20,00h.
Zdravstvena stanica Brestovac od 01.05.2024 godine do 06.05.2024
godine radiće u vremenu od 07,00h-14,00h
Zdravstvena ambulanta Manojlovac od 01.05.2024 godine do 06.05.2024
godine radiće u vremenu od 07,00h-14,00h
Zdravstvena ambulanta Pečenjevac od 01.05.2024 godine do 06.05.2024
godine radiće u vremenu od 07,00h-14,00h
Zdravstvena ambulanta Guberevac od 01.05.2024 godine do 06.05.2024
godine radiće u vremenu od 07,00h-14,00h


Pacijenti sa akutnim respiratornim infekcijama javljaće se najbližoj
zdravstvenoj stanici/ambulanti koja će raditi u dane praznika.
Ambulanta za akutne respiratorne infekcije (Covid ambulanta) u ulici
Branislava Nušića bb neće raditi za vreme praznika.
Služba hitne medicinske pomoći od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine
radiće u vremenu od 00,00h-24,00h
Služba kućnog lečenja i nege – od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine
radiće u vremenu od 07,00h-19,00h
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece (u ulici Mlinska 1)
od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 00,00h-24,00h u
prostorijama Dečjeg dispanzera

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – od 01.05.2024 do
06.05.2024 godine radiće u vremenu od 07,00h-20,00h (ul. Svetozara
Markovića 116, glavna zgrada Doma zdravlja- treći sprat)

OGRANAK DOMA ZDRAVLJA U GRDELICI će raditi po
sledećem rasporedu:
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem
hitne medicinske pomoći od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u
vremenu od 00,00h do 24,00h
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece: u danima 01.05.
2024, 02.05.2024, 03.05.2024, 04.05.2024 i 06.05.2024 godine u vremenu
od 07,00h-14,00 h
Zdravstvena stanica Predejane u danima 01.05. 2024, 02.05.2024,
03.05.2024 i 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 07,00h -14,00h
Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica u danima 01.05.2024,
02.05.2024, 03.05.2024 i 06.05.2024 radiće u vremenu od 07,00h-14,00h

OGRANAK DOMA ZDRAVLJA U VUČJU će raditi po sledećem
rasporedu
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem
hitne medicinske pomoći od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u
vremenu od 00,00h do 24,00 h
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece radiće 01.05.
2024, 02.05.2024, 03.05.2024, 04.05.2024 i 06.05.2024 u vremenu od
07,00h-14,00h
Odsek za kućno lečenje i negu radiće od 01.05.2024 godine do
06.05.2024 godine u vremenu od 07,00h-14,00h.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*