Da li je rodna ravnopravnost uvek moguća?

BOJNIK

Prioriteti definisani Akcionim planom opštine Bojnik jesu: učešće žena
u odlučivanju, poboljšanje ekonomskog položaja žena, jednako učešće žena
u obrazovanju, poboljšanje zdravlja žena, borba protiv seksualno i rodno
zasnovanog nasilja i predstavljanje žena u kulturi, sportu i medijima.
Prema poslednjem popisu iz 2011. Godin u Bojniku živi veći broj žena nego muškaraca. Međutim, žena nema na mestima na kojima se odlučuje i o njihovim potrebama. U sastavu Skupštine opštine su većinom odbornici muškarci. Ali i
Opštinskom veću nema nijedne žene.
Kao dominantni razlog za nedovoljno prisustvo žena u politici se smatra
tradicija, ali i porodične obaveze i briga o deci, što sve skupa obeshrabruje žene da učestvuju aktivno u javnom životu, koji se ogleda i kroz politiku, smatraju njihove muške kolege političari.
Predsednika opštine Bojnik Nebojšu Nenadovića pitamo koliko žena ima u
Skupštini opštine Bojnik kao odbornice i šta se dešava sa Opštinskim većem i učešćem žena u njemu.
-Najpre moram da kažem da je u malim opštinama vrlo teško ispoštovati zakon i naći adekvatan broju žena za te funkcije i mesta. Da li je u pitanju patrihjahalno vaspitanje, ljubomora supruga da se žena bavi politikom, ne mogu da kažem. To kažem iz mog sadašnjeg iskustva, ali i ranijeg, kao funkcioner, direktor škole, predsednik opštinskog odbora jedne i sada druge stranke… Kada govorimo o skupštini i o odbornicima, tu je zakonska procedura, gde zakon kaže da od tri odbornika jedan mora da bude manje zastupljenog pola. Kod nas je to
ispoštovano, a što se tiče Opštinskog veća, tu imamo samo jednu predstavnicu ženskog pola i osam muškaraca. Ona je zadužena za turizam, koji je sada kod nas u ekspanziji i mi, pošto je ona i tu školu završila, želimo da je na taj način pospešimo,- kaže Nenadović.
Na pitanje – da li na čelu opštinskih i javnih službi ima u Bojniku žena – odgovara potvrdno.

  • Sekretar skupštine je žena, direktorka vrtića, osnovne škole. Imamo i u opštini kao rukovodioca odeljenje. U nekim stvarima možemo da utičemo, ali negde, ako je konkurs u pitanju i ne javi se žena, mi tu ne možemo ništa, – objašnjava Nenadović.
    Interesovalo nas je i da li u budžetu opštine ima posebnih sredstva namenjenih zapošljavanju žena kao slabije zaposlene kategoriji?
    -Mi smo prošle godine imali jednu akciju gde smo u poljoprivredi podsticajna sredstva dodeljivali isključivo ženama. Sada ćemo podeliti oko 2,5 miliona dinara za žensko preduzetništvo, a biće im obezbeđena i edukacija vezana za to. Mada, meni je bitno da neko iz porodice dobije posao, nevezano za pol, kako bi ta porodica ostala da živi u Bojniku,- kaže Nenadović.

Lj. Stojanović

Ovaj tekst je deo projekta koji sufinaisra opština Bojnik..

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*