Živojin Stefanović o zbunjenom neprijatelju, kaolicionim botovima, ali i o divljog gradnji u centru Leskovca…

LESKOVAC

Na sednici skupštine Grada Leskovca odbornik SPS-a Živojin Stefanović izneo je svoje stavove i predloge vezane za urbanističke planove Grada Leskovca proistekle iz njegovog višedecenijskog iskustva.

Kako zbuniti neprijatelja

-Malo stariji se sećaju da su se nekad održavale vežbe pod nazivom „Ništa nas ne sme iznenaditi“ tokom kojih se uvežbavalo reagovanje u slučaju eventualnih napada na našu zemlju. Leskovac je, tako, bio jednom prilikom grad koji se spremao za napad i okupaciju, a direktor Zavoda za urbanizam je, govoreći o planovima za dislociranje, rekao da će u metalne sanduke strpati jedne planove, druge, treće… Ustaje Sava Bašović, tadašnji načelnik za komunalne poslove, i kaže kako ima drugi predlog, „da naš generalni plan kod Železničke stanice stavimo na oglasnu tablu, jer ćemo tako neprijatelja zbuniti. Ono što je u planu – na terenu nema veze!“ Sada smo došli u situaciju da ta anegdota bude istina! Generalni urbanistički plan (GUP) i ovo što radimo u Leskovcu se ne slažu. GUP je jednostavno poništen, i zato vam predlažem da što pre uradite nov, bez izmena i dopuna, jer je ovaj toliko naružen, toliko više nije primenjiv, nema veze sa terenom, da mora da se radi novi GUP! On je osnova i preteča svakog plana. Prevaziđen je u nekoliko elemenata.

Hisar, Balkanska, Radanska ulica i Romsko groblje

-Doneta je Odluka o izradi detaljnog regulacionog plana za područje Balkanske i Radanske ulice. Na osnovu iskustva sa zemljotresom u Skoplju 1963. godine, doneta je odluka ondašnje Savezne Valde Jugoslavije da svi gradovi urade seizmološke planove. Leskovac je to uradio, ti dokumetni postoje. Tu je rečeno da u Leskovcu nema potresa, niti opasnosti od toga, ali je Hisar definisan kao opasan zbog aktivnog klizišta i bila je zabranjena svaka izgradnja. U međuvremenu je bio raspisan konkurs 1965. godine za 78 placeva, ali je taj konkurs i poništen i tu ništa nije građeno, osim na dva placa. Tada su postavljeni vrlo jasni uslovi koji nisu menjani, a to je da, ako se želi izgradnja na Hisaru, mogu se grade samo laki objekti od drvenog materijala. Pre toga se trebaju izgraditi sve ulice, potporni zidovi, vodovod i kanalizacija. Hisar je opasno područje i moramo svi da vodimo računa o tome. Kad smo kod Hisara, četiri godina me lažete, jer ste u prisustvu gradonačelnika tvrdili da ćete napraviti plan regulacije humanog groblja. Niste to uradili, nego i dalje ste predlagali da se ide prema Hisaru. Ja sam hteo da idem do Upravnog suda, ali ste mi iz tadašnjeg Zavoda za urbanizam obećali da će to da se uradi. Tada je bilo apostrofirano i Romsko groblje, koje do dana današnjeg nije rešeno… Niste, jer treba da zauzmete, a Žika da se obogati sa jedno njivče. Pokloniću ga, ali je to sramota. Sada su Romi ušli u drugi deo zemljišta, ne u moje, nego mojih komšija koji spremaju tužbe. Hisar klizi, pogotovu kad padne kiša. Idite putem od trošarine do groblja, videćete kako groblje klizi. Doći će mrtvi na ulicu! A mi iz Radanske i Balkanske ulice ćemo doći do Veternice ukoliko se nastavi sa izgradnjom.-

Divlja gradnja u sred grada

-U Leskovcu cveta divlja gradnja potpomognuta od strane organa leskovačke samouprave. Nije ovde kriv ni gradonačelnik, ni predsednik skupštine, ni predsedništvo, nego organi, i to pre svega Odeljenje za urbanizam, Direkcija i Glavni urbanista Grada Leskovca. Ja verujem da vi znate da radite, ali da li smete je pravo pitanje. Vi ste naružili kompletne regulacione i građevinske linije. Hotel „Beograd“ je tek naknadno dobio upotrebnu dozvolu, imao je muke, trebalo je da se potpiše jer je izašao van regulacione linije. Kako ćete sutra zbog toga rešiti saobraćajnicu Bulevara? Preko puta „Osmospratnice“, pored reke na Niškoj ulici, ko gradi onu kuću? Obratio se da dobije dozvolu za Robnu kuću, a pravi hotel!? Izgrađenost površine 100%, u lokacijskim i urbanističkim uslovima piše P+3, a on ima P+4,5. Ko će da mu ruši sprat ipo? Na tome ću insistirati, žao mi je čoveka, on je uložio novac, ali treba da odgovaraju oni koji su mu dali dozvolu.
Dalje, generalnim planom taj deo, od semafora do Glavne pošte, je predviđen za pešačku zonu i da tu budu mali objekti, niske gradnje za uslužnu delatnost. Da se zadrži ambijent starog Leskovca. Pa ne počinje i ne završava se sve sa nama! Najnovija divlja gradnja je u ulici Svetozara Markovića. Tamo se pravi kuća mimo plana i čekam da vidim koliko će se dozvoliti da ima spratova. Zašto se to dozvoljava od strane glavnog urbaniste? On na to treba da ukaže i odeljenju i JP „Urbanizam i izgradnja“. Ovo je neprimereno, nema većeg broja divljih izgrađenih objekata bez pokrića. Neće za to odgovarati ni gradonačelnik, ni predsednik skupštine, nego će na tapet doći stručnjaci, jer će doći neki novi momci koji će hteti da se primenjuju donešeni propisi.-

Koalicioni botovi

-Nisam ja protiv da se gradi Leskovac! Na napad botova ove stranke s kojom sam u koaliciji, kako ne volim razvoj Leskovca i da sam protiv trga, mogu da kažem da ja nisam protiv izgradnje Gradskog trga. Vidim da će trg biti lep, ali sam bio da se poštuje odluka nekadašnjeg Zavoda za urbanizam koja predviđa da tu bude javno parkiralište za 1000 vozila. Leskovac sada ima veliki problem sa stajaćim saobraćajem i moralo bi da se o tome vodi računa.-

I.S.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*