Lokal pres: Pretnje visokim iznosima za naknadu štete direktno ugrožavaju opstanak lokalnih medija

LESKOVAC

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres” izražava svoju duboku zabrinutost zbog pritiska koji se sprovodi nad članicom ‘’Lokal presa’’, Regionalnom informativnom agencijom Jugpress i njenom urednicom Ljiljanom Stojanović u Leskovcu. Najnoviji pritisak čine dve tužbe koje su stigle na adresu Centra za demokratiju i razvoj medija juga Srbije iz Leskovca koji je izdavač ”Regionalne informativne agencije Jugpress” i njihove urednice Ljiljane Stojanović od strane ”Millennium team” doo iz Beograda radi utvrđivanja povreda na ugled i naknade materijalne štete u visini od po 100.000 evra, ukupno 200.000 evra.

”Millennium team” doo je tužio Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije i njegovu urednicu, zbog vernog prenošenja informacija iznesenih na Konferenciji za štampu Narodne Stranke u Leskovcu, održanoj krajem februara, izjave njenog predsednika Vuka Jeremića i potpredsednika Miroslava Aleksića koje su date u navodima u tekstu ”Jeremić: Rat korupciji”

Takođe, u drugoj tužbi Milenium tim d.o.o je tužio Jugpress i zbog objavljivanja izveštaja sa konferencije Vuka Jeremića u Vranjskoj Banji pod nazivom“Jeremić: Vrh režima preko Milenijum tima otima i Vranjsku Banju” koji je objavljen 6. februara 2021. godine a tema je prodaja lokalnog hotela toj kompaniji.

Ovaj mali medij civilnog sektora sa juga Srbije preneo je informacije sa javnih događaja iz svoje sredine I zaprećeno mu je naknadom štete od 200.00 evra radi zaštite ugleda, kako u tužbi stoji, jedne od ”najuspešnijih i najuglednijih kompanija” u Srbiji. Napominjemo da ”Millenijum team” doo nije demantovao ni jednu od informacija niti je zatražio od Regionalne informativne agencije Jugpress” da njihovu priču javno objavi. Takva vrsta reagovanja je svojstvena najuspešnijim i najuglednijim komapnijama u svetu jer im je od velike važnosti da svoj ugled i imidž grade pred građanima u čijim lokalnim sredinama nameravaju da posluju.

Napominjujemo da je informisanje u malim lokalnim zajednicama od velike važnosti za prosperitet i razvoj tih zajednica. Upravo stoga, građani u njima imaju pravo i potrebu da saznaju svaku informaciju i događaj koji se održao na njenoj teritoriji. Regionalna agencija Jugpress je, kako joj i samo ime kaže, kao agencija prenela verodostojno iznešene informacije koristeći novinarsku formu izveštavanje sa zvaničnih konferencija za štampu Narodne stranke i ne upustajući se u komentare, informisali su građane Leskovca. Pa tako, pomenuti medijski prilozi ne predstavljaju autorske ni istraživačke tekstove već izveštavanje sa konferencija za štampu.

Neprimerena cena naknade štete od ukupno 200.000,00 evra je poruka svim lokalnim medijima da ukoliko ne poštuju moć velikih mogu biti ugašeni. Međutim, napominjemo, ovakvim delanjem, ozbiljno se ugrožava i sloboda građana u malim zajednicama da budu obavešteni o svim događajima bez cenzure.

Kragujevac, 6.4.2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*