Zdrava pijaća voda-večna vlasotinačka tema

VLASOTINCE

U Vlasotincu se mnogo toga promenilo u poslednje vreme, ali po mnogima je problem zdrave pijaće vode u neku ruku večna tema. Mnogo je nezadovoljnih snabdevanjem zdravom pijaćom vodom, ali, čini nam se da se obično temom vodosnabdevanja mnogi sete u vreme velikih letnjih vrućina, jer tada sistem pokazuje, koliko je spreman da izdrži velike oscilacije u potrošnji vode. U želji da razotkrijemo mnogo toga što je (ne)jasno u vezi ovog problema razgovarali smo sa direktorom JKP „Vodovod”, Zvonkom Ilićem, koji je dugo u ovom preduzeću i sigurno dobro poznaje sve probleme koji su vezani za vodosnabdevanje u vlasotinačkoj opštini.

  • Vodosnabdevanje u Vlasotincu je i ovog leta u velikoj meri bilo uredno. Kratkotrajni problemi su se javili u Kukavici i Orašju u večernjim satima, kada je dolazilo do pada pritiska i kratkih prekida na rubnim delovima naselja zbog veće potrošnje koju sistem može da izdrži, a javio se i sličan problem i u Lomnici i Šišavi u naselju „Čuke” koji je bio izraženiji zbog havarije na potisnom cevovodu i čestih padova napona koji su izazivali havarijska isključenja pumpe, – kaže Zvonko Ilić, direktor vlasotinačkog „Vodovoda” o ovoletnjem snabdevanju stanovništva vlasotinačke opštine zdravom pijaćom vodom.

NNR: – Očigledno da je u ranijem periodu bilo određenih problema u vodosnbdevanju. Možete li nam reći, kako se mogu prevazići svi ti problemi?

Ilić: – Samo potpunom kontrolom celokupnog sistema vodosnabdevanja, preko automatizacije postupka zahvata, prerade i distribucije vode i rekonstrukcijom fabrike vode i vodovodnih instalacija koje su u veoma lošem stanju, što stvara velike gubitke u sistemu vodosnabdevanja. Neblagovremene intervencija na sistemu izazivaju prekide u distribuciji vode pre svega potrošačima preko crpnih stanica, jer iz vodovoda ne može da se blagovremeno interveniše kod prekida rada pumpe, pošto se informacija dobije tek onda kada korisnici ostanu bez vode, što dodatno unosi paniku među građane i naknadno stvaranje zaliha vode.

ŠTA PREDIZIMAJU U „VODOVODU“

NNR: – Koje sve probleme donose zakasnele intervencije ?

Ilić: – Zakasnele reakcije izazivaju bespotrebne nestašice vode, a odsustvo kontrole potrošnje vode, preko centralnih merača protoka i individualnih vodomera podstiče nenamensko trošenje vode i povećava procenat neprihodovone vode, koja je generalno problem u celoj Srbiji. Iz tih razloga „Vodovod” je izradio „Elaborat adaptacije i automatizacije sistema vodosnabdevanja” koji je predat Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima sa nadom da će se obezbediti sredstva kako bi se neprihodovana voda smanjila sa 51 % na podnošljivih 29,4%.

NNR: – Šta to pre svega znači za “Vodovod” a šta za korisnike?

Ilić: – Za „Vodovod” to znači ispostavljanje većih faktura za naplatu, veći prihod od vode i veće uštede u celom sistemu, od ušteda na količini zahvaćene vode, koja automatski stvara uštede u potrošnji hemikalija i potrošnji struje. Adaptacijom i automatizacijom sistema vodosnabdevanja će se naročito sprečiti i nenamenska potrošnja i krađa vode i u poptunosti urediti sistem vodosnabdevanja opštine Vlasotince.

NNR: – Kada govorite o vodosnabdevanju, da li mislite samo na vodosnabdevanje sa javnog vodovoda ili i na kompletno vodosnabdevanje cele opštine Vlasotince što je istaknuto na javnoj raspravi povodom studije vodosnabdevanja meritorne firme „Jaroslav Černi”?

Ilić: – U cilju trajnog rešenja pitanja vodosnabdevanja na kompletnoj teritoriji opštine Vlasotince, Institut “Jaroslav Černi” iz Beograda je izradio „Predhodnu studiju trajnog snabdevanja stanovništva vodom za piće” sa „Generalnim projektom opština Vlasotince”. Pošto se radi o strateškom dokumentu, maja meseca ove godine, je u Vlasotincu u velikoj sali Kulturnog centra, održana javna rasprava po tom pitanju.

NNR: – Na javnoj raspravi učestvovali su i oni koji su se protivili ovakvom vidu snabdevanja vodom opštine Vlasotince ?

Ilić: – Predhodnom studijom trajnog vodosbadevanja Vlasotinca su razerešene sve dileme po pitanju vodosnabdevanja Vlasotinca, pre svega po pitanju izbora izvorišta, načina prerade vode i njenog transporta do potrošača. Opsežnim istraživanjima utvrđeno je da vode u danima velike potrošnje ima samo u reci Vlasini i da sva druga izvorišta, Ljuberađa, Bistrička reka i Rastavnica znatno smanjuju izdašnost. Strateški gledano, odbacivanje reke Vlasine kao izvorišta vodosnabdevanja bi za neke buduće generacije bilo pogubno. Studija se bavila i trenutnim stanjem vodovodne mreže, rezervoara, pritiscima i protocima u mreži i predložila rešavavanje svih propusta koji su nastali stihijskom i neplanskom izgradnjom vodovodne mreže pogotovu na desnoj obali reke Vlasine.

NNR: – U kom delu se javlja najveći broj intervencija vaših radnika ?

Ilić: – Najveći broj intervencija je baš na vodovodnoj mreži od polietilena i umesto da centralno pitanje vodovoda bude uklanjanje aѕbestniih cevi sa kraja šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, mora da se interventno menja najmanje četiri kilometara vodovodne mreže od polietilena kako bi se održao sistem. Građani primećuju veliki broj havarija na ovim pozicijama, a da podsetim ѕa svaku intervenciju je neophodno angažovanje, najmanje dva radnika, građevinske mašine za iskop, sekačice za sečenje asfalta, transportnog vozila za odvoz materijala do deponije i dovoz sitnog peska, nabavku i ugradnju potrbnih delova. Dakle svaka intervencija na vodovodnoj mreži stvara velike finansijske probleme našoj firmi i u pogledu gubitaka vode i u pogledu neplaniranih rashoda. Samo u julu mesecu smo imali 50 intervencija na vodovodnoj mreži.

• MINIHIDROELEKTRANE – MOGUĆE, ILI…
NNR: – Na javnoj raspravi puno se govorilo o uticaju mini hidrocentrala na sliv reke Vlasine, a sama rasprava u nekim trenucima bila je izuzetno žustra ?

Ilić: – Krajem 2018 godine, Naučni institut od posebnog značaja za Republiku Srbiju je izradio „Studiju o ekohemijskom riziku po vodosnabdevanje opštine Vlasotince i uticaju MHE na sliv reke Vlasine”. Ovo je za opštinu Vlasotince a pre svega za „Vodovod” izuzetno važan dokument, koji pokazuje kvalitet svih voda, zemljišta i sedimenata u slivu reke Vlasine. Ono što je pronađeno u sedimentu, jasno ukazuje da Vlasina i njene pritoke, do sada nisu imale problema sa zagađenjem i da je svrstana u izuzetno kvalitetne vode, osim Tegošničke reke, koja očigledno trpi velike posledice od obližnjeg kamenoloma. Voda sa jednog od izvorišta reke Ljuberađe je pokazala znatno veće prisustvo teških metala nego sama Vlasina na vodozahvatu, kao i Bistrička reka i Rastavnica na samom ušću, što dodatno ukazuje na opravdanost korišćenja vode sa reke Vlasine i Rastavnice, za potrebe vodosnabdevanja Vlasotinca.
Studija je pokazala da postoji uticaj MHE na sliv reke Vlasine i o tome se vode rasprave na višim instancama, jer je Studija prosleđena svim imaocima javnih ovlašćenja u Srbiji, od kabinata predsednika Republike Srbije , predsednice Vlade RS, resornih Minsitrstava i dalje. Ostaje nepoznanica, zašto se dozvolila izgradnja MHE na Bistričkoj reci, kada je ona uvek kod Vlasotinčana planirana za vodosnabdevanje. Činjenica da se MHE grade u samom koritu reke i činjenica da je voda osnovni energent za pokretanje turbina, nameće logičan odgovor, da li ćemo iza MHE imati istu ili manju količinu vode i da li će se kvalitet vode promeniti i da li će sve ovo uticati na vodosnbdevanje Vlasotinca. Danas ne utiče, a da li će uticati na vodosnadevanje za dvadesetak i više godina, o tome će naučni Instituti dati svoj sud.

NNR: – Svedoci smo, danas, velikih klimatskih promena i da li će one uticati na vodosnabdevanje u opštini Vlasotince ?

Ilić: – Naravno da će klimatske promene imati veliki uticaj na vodosbadevanje stanovništva. U svetu se planira preseljenje oko dve milijarde ljudi zbog nestašice pitke vode. Bez nafte se može, ali bez vode nema života. Iz tih razloga je i opština Vlasotince pristupila izradi „Predhodne studije trajnog rešavanja vodosnabdevanja Vlasotinca”. JKP „Vodovod” preduzima niz koraka kako bi odgovrio sve većim izazovima, jer smo svedoci da su kiše retke, ali izuzetno intenzivne, tako da će se u narednom periodu obezbediti veći rezervoarski prostor.

NNR: – Žiro račun vaše firme je u višemesečnoj blokadi od strane Elektrodistribucije Srbije. Kako to utiče na rad i poslovanje “Vodovoda” i da li je zbog ove i ovakve situacije ugroženo vodosnabdevanje u opštini Vlasotince ?

Ilić: – Ovo je treće prinudna naplata EPS u poslednjih godinu dana. Naime, jula 2018. godine je izvršena prinudna naplata od strane EPS za dug iz 2012.godine na oko 9,5 miliona dinara. Ukupan iznos koji je naplaćen od “Vodovoda” po pitanju ovog duga i pravosnažne izvršne presude iz 2012 .godine je oko 19,5 miliona dinara. Nedavno, tačnije juna ove 2019. godine je blokadom računa naplaćena obaveza po pravosnažnoj izvršnoj prsudi iz 2015. godine u ukupnom iznosu od oko 4,5 miliona dinara. I na kraju 25. juna 2019. godine je EPS blokirao račun “Vodovoda” zbog duga za struju na dan 26.04.2011 godine na blizu 14 miliona dinara, sa procenom do konačne isplate sa troškovima i kamatama na preko 31 milion dinara. Predstavnici opštine Vlasotince, kao osnivač i ja kao direktor “Vodovoda” obavili smo razgovore sa nadležnima u EPS i napravljen je dogovor o sporazumnom izmirenju svih obaveza prema EPS, kako po pitanju ove pravosnažne presude tako i po pitanju tekućeg duga, koji se u međuvremenu uvećavo, jer su se izmirivale obaveze po presudama. Iako je prema EPS od jula 2016. pa do jula 2019. godine uplaćeno oko 43 miliona dinara i činjenice da je zaduženje za struju bilo na nivou od oko 38 miliona dinara, obaveze prema EPS su stalno uvećavane. Jedini način izlaska iz ovog problema je reprogram na nekoliko godina, kako bi se napravio tačan presek obaveza nastalih u poslednjih deset godina.
NNR: – Kako se izmiruju zaostale zarade radnika i da li se isplaćuju trenutne zarade i da li su one sada redovne ?

Ilić: – Preduzeće je uspelo da isplati sve nasleđene obaveze od osam zaostalih zarada u iznosu od oko 24 miliona dinara, zaključno sa 31.12.2018. godine. Tekuće obaveze prema radnicima se redovno servisiraju, ali je primetno da su obaveze za zarade znatno veće u odnosu na trenutak preuzimanja dužnosti direktora, zbog povećanja minimalne zarade i zbog poštovanja opšteg akta preduzeća, Pravilnika o radu. Naime, zarade u “Vodovodu” su isplaćivane suprotno važećem Pravilniku o radu, čime su pre svega radnici bili oštećeni, jer su primali manje zarade, a ujedno su pravljeni i dodatni troškovi postupka, zbog tužbi radnika.

NNR: – Kako vidite JKP “Vodovod” do kraja vašeg mandata koji vam ističe aprila 2021.godine ?

Ilić: – Strateški preduzeće mora da bude operativno u smislu tehničko tehnološke i kadrovske opremljenosti da može u svakom trenutku da obavlja poverene poslove. Automatizacijom sistema vodosnabdevanja, rekonstrukcijom fabrike vode i vodovodne mreže vodosnabdevanje Vlasotinca će biti u potpunosti rešeno, a očekujemo i preuzimanje većina seoskih vodovoda na korišćenje i održavanje. Nismo dotakli temu odvođenja i prerade otpadnih voda, da napomenem da se i po tom pitanju intenzivno radi, pa je pretpostavka, da će na kraju mandata, aprila 2021.godine i ovaj problem biti u velikoj meri rešen, – uveren je, Zvonko Ilić, prvi čovek vlasotinačkog JKP “Vodovod”.

Za okvir
Saznajemo
ZBOG MHE “GLAVA SE GUBI”

Hteli neki da priznaju ili ne, izgradnja mini hidrocentrala je veliki strateški cilj pojedinaca privelegovanih iz vlasti i biznisa koji ne biraju sredstva i način kako da dođu do toga da se prigrabe prirodnih bogatstava, a to su reke. Hrabro suprtstavljajući se ovoj nemeri, u opasnosti dolaze ljudi koji su spremni da javno kažu da su MHE opasnost za prirodu i njenu okolinu. Baš zbog te i takve činjenice u Vlasotincu su bili prisutni i novinari iz nekih beogradskih tabloida koji su imali zadatak da u svojim izveštajima pišu negativno o onima koji su protiv izdradnje mini hidrocentrala na reci Vlasini, i to onda kada je nedavno bilo javne rasprave o uticaju MHE. Inače, u Vlasotince su stigli na inicijativu i u režiji upravo onih koji ne biraju sredstva kako da dođu do mogućnosti da izgrade još koju MHE na Vlasini. Zbog ove činjenice i storniranja mogućnosti daljih radova u opštini Vlasotince, u opasnosti je došao, kako saznajemo, iz pouzdanih izvora, i sam predsednik vlasotinačke opštine Zoran Todorović, koji zbog te činjenice, kako nam je rečeno, može “da izgubi glavu”. Ovde se misli, pre svega, na politički odstrel i moguće smene sa predsedničke funkcije.
Ništa neobično i ništa nemoguće u današnje vreme, jer sila, očigledno, boga ne moli…

Tekst i foto: Vlastimir Stamenković

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*