Zašto nisu očišćeni slivnici i rasteretni kanal Tulovske reke?

Na drugoj sednici Štaba za vanredne situacije, na kojoj je razmatran predlog Preporuke za preduzimanje preventivnih i operativnih mera u cilju spremnosti za eventualno suočavanje sa rizikom od poplava na teritoriji grada Leskovca. Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove, rekao je da je Grad Leskovac apsolutno spreman za izvršavanje svih mera ukoliko dođe do eventualnih poplava, zavisno od vremenskih uslova i uticaja vremena u narednom periodu.

„Mi smo u poslednjih nekoliko godina radili detaljnu analizu celokupnog terena na teritoriji grada Leskovca i otkrili smo 28 kritičnih tačaka. U saradnji sa Odeljenjem za privredu i poljoprivredu, kao i kroz Operativni plan za obrane od poplava drugog reda mi smo sve te probleme rešili. Prema informacijama koje dobijamo sa terena i prema činjeničnom stanju, u ovom trenutku nemamo problematičnih tačaka i ne očekujemo probleme. Ali, to ne može da se predvidi, jer klimatske promene su stalno prisutne, akoličina padavina u nekom trenutku može da bude toliko velika da izazove pojavu velikih bujičnih voda. Mogu se evetnualno desiti tzv. „urbane poplave“, ukoliko velika količina padavina bude skoncentrisana na teritoriji užeg centra grada, gde voda neće moći da otekne kroz kanalizacione kapacitete, ali i za to smo spremni. Što se tiče opreme, i u tom segmentu smo apsolutno spremni. Imamo dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Sektorom za vanredne situacije, kao i sa Vojskom Srbije. Grad Leskovac ima na raspolaganju četiri muljne pumpe velikog kapaciteta koje u saradnji sa „Vodovodom“ zajednički koristimo, imamo dve sušilice za isušivanje vlage u prostorijama ukoliko se pojavi potreba za tim, imamo na raspolaganju 11 agregata za proizvodnju struje, od čega je jedan velike snage, imamo opremu za delovanje kao što su vreće i pesak ukoliko dođe do poplava…“

Rade Velinov, šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu, podseća na aktivnosti koje su vezane za Operativni planu odbrane.

„Osim Južne Morave, Jablanice i Veternice, svi ostali vodotokovi na području Leskovca spadaju u kategoriju bujičnih vodotokova i pripadaju vodama drugog reda koji spadaju u nadležnost lokalne samouprave, a njihova ukupna dužina je preko 540 km. Njihova karakteristika je ta da oni iziskuju stalno uređenje u cilju odbrane od poplava. Grad Leskovac od 2012. godine redovno donosi Operatvine planove odbrane od poplava za vode drugog reda. Planovima se određuju radovi na čišćenju i regulaciji propusta vodotokova, rasteretnih i odvodnih kanala, kao i preventivni radovi na kritičnim deonicama. Za 2023. godinu predviđeni su radovi na deset lokacija u ukupnoj vrednosti od 34.955.000 dinara. Izdvojio bih dve lokacije, a jednu obuhvataju radovi na čišćenju dela Tulovske reke od rasteretnog kanala u katastarskoj opštini Guberevac do uliva u Južnu Moravu i ovaj vodotok prolazi kroz više katastarskih opština, a to su Guberevac, Donji i Gornji Bunibrod, Badince, Zloćudovo i Gornje Krajince. Ukupna dužina vodotoka je sedam kilometara, a vrednost radova iznosi 7.465.644 dinara. Predviđeni su radovi i na čišćenju dela korita kanala na području Bučan Bara i to deonica od železničke pruge prema putu Leskovac-Vlasotince i dalje kroz katastarske opštine Bratmilovce i Bobište, do granice KO Bobište i Navalin, kao i deonica od groblja u KO Bogojevce do uliva u Veternicu. Ukupna dužina ovog vodotoka 10,6 kilometara, a vrednost radova 18.793.000 dinara. Operativni plan je prošao svu proceduru, sada je u fazi sprovođenja postupka javne nabavke za odabir izvođača za navedene radove i očekujemo da u narednih 20-ak dana krenemo u realizaciju predviđenih radova.“

Članovi Štaba su usvojili preporuke kojima se nalaže JKP „Vodovod“ da u što kraćem vremenskom periodu izvrši obilazak i identifikaciju kritičnih tačaka u sistemu kanalizacione mreže, kako bi se otklonile eventualne moguće prepreke u sistemu za odvod atmosferskih voda. Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave preporučeno je da bude u stalnoj koordinaciji sa poverenicima i zamenicima poverenika o stanju na terenu, te da upozna subjekte od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Leskovca sa mogućim rizikom od poplava usled obilnih padavina, stavi ih u pripravnost ili angažuje u slučaju potrebe.

Pitanja i odgovori

Zašto nisu očišćeni slivnici u gradu i rasteretni kanal Tulovske reke, pitali smo danas Milana Popovića, šefa Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove i Radeta Velinova, šefa Odeljenja za privredu i poljoprivredu.

NNR: Da li rasteretni kanal Tulovske reke prokopan ispod mosta?

Velinov: Propust ispod mosta je prokopan u januaru 2021. godine kada su Grad Leskovac zadesile obilne padavine. Inače, staro korito Tulovske reke nije čišćeno unazad duži vremenski period. Po dokumentima koje sam nasledio otprilike je rađeno 2010. u tom delu kanala. U skladu sa stanjem na terenu u saradnji sa ovlašćenim licima JP „Urbanizam i izgradnja“ i Sektora civilne zaštite pri Opštoj upravi stručna služba Odeljenja za privredu i poljoprivredu izašla je na teren i konstatovala da taj kanal se mora očistiti, jer je u veoma lošem je stanju. Kroz Operativni plan u ovoj godini očekujemo da i taj kanal bude potpuno prohodan.

NNR: Čija je to obaveza, Srbijavode ili grada?

Velinov: To je obaveza i nadležnost grada, jer spada u vodotokove drugog reda.

SLIVNICI I ŠAHTE

NNR: Problem može biti odvod vode koja može pasti u velikim količinama u gradskom delu. Ono što građani vide je da kada padne kiša jeste da su ulice pod vodom, da šahte ne propuštaju vodu. Ko treba da se stara o stanju odvodnih šahti za kišnu kanalizaciju?

Popović: Štab za vanredne situacije, odnosno Gradska uprava i resorno odeljenje koje se bavi poslovima civilne zaštite apsolutno radi na prevenciji i svakodnevno smo u komunikaciji sa komunalnim preduzećima koja se bave pročišćavanjem uličnih slivnika i odvodom atmosferske vode. U ovom trenutku neke dramatične probleme na terenu ukoliko bi došlo do nekih značajnijih padavina. Znamo da se klimatski uslovi na teritoriji čitave zemlje i Balkana menjaju, da se konstantno u jednom trenutku sruči velika količina vode po kvadratnom metru, a kapacitet kanalizacione mreže za odvod atmosferske vode nekada ne može to da primi. Mi se apsolutno trudimo, preventivno se time bavimo, čime je poslužila i sednica Štaba za vanredne situacije, jer Štab dao nalog da komunalna preduzeća, koja se bave odvodom i održavanjem kanalizacione mreže za odvod atmosferske vode regulišu te probleme i ne dođe do nekih problema ukoliko bude obilnijih padavina.

NNR: A čija je obaveza održavanje slivnika?

POPOVIĆ: Održavanje slivnika ide preko Odeljenja za komunalno stambene poslove, JP „Urbanizam i izgradnja“ i JP „Vodovod“ koje se upravo bavi čišćenjem i sređivanjem slivnika. To se svake godine definiše ugovorom između grada i ovih preduzeća.

IS/LJS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*