VIŠEČASOVNA RASPRAVA O IZVEŠTAJU DRŽAVNOG REVIZORA

 

LESKOVAC

 

Na devetoj sednici Skupštine grada, održanoj prošle srede i četvrtka, puna dva sata vođena je rasprava o dnevnom redu i zapisniku sa prethodne sednice. Predlog opozicione Demokratske strane i Jedinsvene Srbije da se postojećih 36 tačaka proširi razmatranjem izveštaja državne revizurske insitucije, koji je lokalnoj vlasti dostavljen početkom januara, vladajuća većina je odbila.

Međutim, nakon predloga gradonačelnika da se usvoje predelozi DS i JS za dopunu dnevnog reda, nešto drugačije formulisani, vladajuća većina je prihvatila, pa se ova tačka našla pod brojem jedan na dnevnom redu.

Predmet žustre disusije bilo je i spajanje tačaka dnevnog reda, izveštaja o radu graskih uprava i programa rada za 2017. godinu. Opozicija je upozorila da je ovakav postupak pritivan Pravilniku, budući da predlagač za spajanje tačaka treba da bude Gradsko veće, i optužila vladajuću većinu da spajanjem tačaka želi da ograniči vreme koje će opoziciji biti na raspolaganju za raspravu.

Usmeni predlog odbornika SDS-a Nenada Zdravkovića da se raspravlja o zimskom održavanju puteva, jer preduzeće kome je ovaj posao poveren, „Trejs PZP Vranje“, po mišljenju ove odborničke grupe, ne radi dobro, odbornička većina je dobila.

OPOZICIJA ZATEČENA?

Da li je opozicija bila spremna na ovakav potez gradonačelnika i vladajuće većine ostaje samo da se nagađa. SDS je rekla da to nije bio njen predlog, mada su, kako su istakli odbornici ove stranke, izveštaj državne revizorske institucije (DRI) dobro proučili i spremni su da diskutuju o njemu.

Opozicija je ukazala na to, da se po izveštaju DRI, nepravilnosti odnose na milajardu i 51 milion dinara što iznosi trećinu budžeta.

Ipak, u raspravi u izveštaju RDI za 2015. godinu uzeli su učešće  sve opozicione odborničke grupe i rasprava je trajala do pauze u 15 sati. Odobornici opozicije regovali su i na to što vladajuća struktura nije povodom ove tačke obezbedila izvestioca. Naime, po Pravilniku, izvestilac bi trrebalo da bude predlagač, u ovom skučaju DS i JS, ali je šefica odborničke grupe DS Jelena Spirić tražila da struno lice obrazloži odbornicima izveštaj revizora. Ovo je sigurno najgori izveštaj DRI u Srbiji, jer je utvrđeno da je u svim segmentima rada loklane vlasti kršen zakon, naglasila je Spirić. Ona je nabrojala neke nepravilnosti koje su utvrdili državni revizori, posebno apostrofirajući to da je 36 radnika kod direktih budžetskih korisnika zapošljeno na određeno, što je iznad zakonskog maksimuma, i postavila pitanje da li je neko razmišljao o tome da će Leskovcu zbog toga biti uskraćena transferna sredstva. Jelana Spirić je napravila poređenje sa izveštajem iz 2010. godine i ukazala na to da je lokalna vlast tada dobila mnogo bolje ocene od strane DRI.

Nenad Zdravković, odbornik SDS, je naglasio da je ova odbornička grupa tražila da se raspravlja o tome ko je odgovoran zbog utvrđenih nepravilnosti, a ne o materijalu na 250 stranica. Zdravković je naglasio da su načelnici uprava „uradili katastofalan posao“, što se najviše odnosi na rad gradske uprave za finansije i društvene delatnosti. U ovom izveštaju na čak 48 strana dato je„mišljenje sa rezervom“, od kojih se 20 odnose na upravu za finansije. Zbog toga je predložio gradonačelniku „da te ljude pomeri, jer su pokazali zavidan stepen neznanja“. On je ukazao na konkretne primere kršenja zakona od strane mesnih zajednica, gradskih uprava i svih ostalih kontrolisanih subjekata. Na brojne utvrđene nedostatke ukazao je i šef odve odborničke grupe Nebojša Cakić, da nije vršena naplata boravišnih taksi i posebno se osvrnuo na primedbe revizora koje se odnose na rad Direkcije i ALER-a.

Šaf odboričke grupe JS Nenad Filipović rekao je da je opozicija proteklih godina upozoravala vlast da se mnoge stvari nepravilno rade, i postavio pitanje da li je neko sa strane trebalo da dođe da nam ukaže na to da se nepravilno radi.

Saša Stojanović, odbornik DS-a, naglasio je da pozivanje na greške prethodne vlasti nije korektno i ne može se prihvatiti. Ni jedan parametar prilikom sastavljanja budžeta za 2015. nije dobro urađen, rekao je on, i naveo više primera nepravilnosti koje su utvrdili revizori – 403 miliona dinara potrešeno je više nego što se smelo, za 80 miliona nije utvrđen pravni osnov, 108 miliona potrošeno je bez zakonskog ugovora, 91 milion bez sprovedene javne nabavke itd. Kao jedinog krivca za sve propuste Stojanović je prozvao načelnika za finansije Dalibora Tričkovića i zatražio njegovu odgovornost.

Ono sa čime su se složili svi odbornici opozicije koji su učestvovali u diskusiji bilo je da odgovornost za učunjene propuste mora da se utvrdi, da ima osnove i za krivičnu odgovornost, da oni koji su grešili treba da se imenuju i snose posledice zbog toga.

ZAKLJUČAK – DA SE NEPRAVILNOSTI ISPRAVE U ROKU OD 90 DANA

Budujući da se o ovoj tački dnevnog reda nije glasalo, skupštinska većina je usvojila sedeći zaključak: da se svi subjekti koji su bili predmet kontrole DRI, saglasno Zakonu o državno revizorskoj instituciji, pripreme i podnesu DRI pisani izveštaj o otklanjanju uočenih nepravilnosti, u roku od 90 dana počev od dana kada je izveštaj dobijen (4. januar – 4. april). Ovaj zaključak realizovaće Gradsko veće grada Leskovca.

Govoreći o izveštaju RDI, gradonačelnik Leskovca je ukazo na to da nije bilo nikakve želje da se bilo šta sakriva od javnosti i od odbornika, zbog čega je ova tačka i stavljena na dnevni red.  Jedinstvena uprava formira se upravo zbog toga kako bi se znalo ko je odgovoran, jer se do sada odgovornost slivala samo na načelnika za finansije, istakao je on. Činjenica je da ima mnogih nepravilnosti, naglasio je Cvetanović, ali se sa nekim primedbama revizora loklana vlast ne slaže, mada će postupati na dalje po njima. Kao primer Cvetanović je naveo objedinjene nabavke ogreva za škole, čime je grad ostvario značaju uštedu, ali što zbog primedbe revizora nadalje neće moći da se radi. Isti je slučaj i sa prevozom u sportu.

Cvetanović je zaključio  da uprkos svemu, u 2015. nije bilo zloupotreba, provnevera, pljački, niti drugih radnji koje povlače krivičnu odgovornost. Grešaka ima, ali se one ispravljaju, i svi koji su ih načinili dobili su rok do 1. marta da ih isprave. Ima i objektivnih nepravilnosti i krivice, ali i nekih stvari koje vuku korene iz prošlosti, rekao je Cvetanović.

-Ako imate 144 mesne zajednice i institucije, to je preko 200 osoba koje se bave knjigovodtsvenim uslugama, što je nemoguće niti će ikada biti moguće da se sve iskontroliše, naročito kada su u pitanju saveti mesnih zajednica, gde ne možemo da utičemo na izbornu volju građana, a pitanje je da li su oni uvek kompetentni za izradu tih računa na pravi način, rekao je Cvetanović.

Nepravilnosti su rezultat mnogih knjigovodstvenih podataka koji se nalaze u bilansima svih korisnika, a vuku poreklo iz mnogo godina unazad. Već u toku kontrole grad je krenuo sa ispravljenjem nepravilnosti na koje su ukazali revizori i koji se navode u izveštaju. Gradonaček Cvetanović je naglasio da će problema biti na primedbe koje se odnose na evidentiranje imovine i prebacivanje po bilansima.

Na pitanja odbornika, osim gradonačelnika odgovarao je načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković, kao i načelnica Gradske uprave za društvene delatnosti Suzana Stanković Ilić, koja je opovrgla neke primedbe opozcije na rad ove uprave.

O IZVEŠTAJIMA O RADU GRADSKIH UPRAVA

O devet tačaka dnevnog reda, vezano za izveštaje o radu gradskih uprava za 2016. godinu, odbornici su vodili objedinjenu raspravu.

Šef odborničke grupe SDS Nebojša Cakić najviše primedbi imao je na rad Gradske uprave za društvne delatnosti. On je ukazao na to da ova uprava ne vrši kontrolu isplate jednokratne novčane pomoći, ocenio je da je izveštaj ove uprave neistinit , kao i da uprava ne radi dobro svoj posao. Načelnica Suzana Stanković Ilić je odgovorila da je nemoguće da ova uprava pojedninačno posećuje korisinike jednokratne pomoći radi kontrole, već se jedina kotrola vrši preko spiskova Centra za socijalni rad.

Cakić se kritički osvrnuo i na konkurs za informisanje u 2015. godini, ukazao na nedostatke i upitao neće li se to isto desiti i sa konkursom za 2016, što može dovesti do toga da konkurs bude oboren, a ceh će plaćati svi građani Leskovca preko sudskih troškova. On je zatražio da nosioci projekta u oblasti kulture, sporta i informisanja, koji nisu podneli komletne izveštaje o relizaicji projekta, vrate novac, kao i da u ubduće takvi mediji i organizacije nemaju prava da konkurišu novim projektima.

Što se tiče izveštaja o radu Gradske uprave za privredu, ideju o otvaranju rudnika u podnožju Kukavice ocenio je nerelanom. Odobnička grupa SDS imala je primedbu i na način trošenja sredstava dobijenih od naknade za korišćenje šume i šumskog zemljišta. Po njihovom mišljenju, najveći deo sredstva trebalo bi da se koristi za pošumljavanja, za šta je inače predviđeno 10 posto naknade, a 90 posto za uređenje šumskih puteva, dok bi odnos trebalo da bude obrnut, jer se na ovaj način uređuju putevi koji omogućavaju pustošenje naših šuma.

Nenad Zdravković, odbornik SDS-a, pohvalio je odluku Uprave za urbanizam da „Metroparking jug“ ne može da naplaćuje parkiranje, dok ne očisti sneg sa parkirališta. On je, kao i ostali odbornici opozicije, govorio o primedbama koje je DRI izrekla na račun rada gradskih uprava. Zdravković je upitao na osnovu kojih kriterijuma  i pravilnika komunalna policija vrši kontrolu rada ugostiteljskih objekata (uz izraženu sumnju  da je sponzorstvo vladajućoj stranci glavni kriterijum), kao i to da li će prijem novih upošljenika biti po partijskoj osnovi. Ispred komunale policije odgovorila je ovlašeći izvestilac Jelana Kostić, koja je istakla da prijem novih komunalnih policajaca zasada nije u planu, i da o tome odlučuje Vlada Srbije. Ono na šta su odbornici SDS ukazali je i primedba državne revizije koja se odnosi na ugovor o zakupu prostorija koji je sklopljen sa SPS-om na neodređeno vreme, dok je predsednik ove stranke i predsednik Skupštine Aleksandar Đurović demantovao da ovakav ugovor uopšte postoji, tvrdeći da se radi o grešci.

Jelena Spirić, šefica odborničke grupe DS, između ostalog postavila je pitanje, zbog čega JP „Dom“ nije u 2015. vršio uplatu sredstava od zakupa lokala u budžet grada. Gašenjem uprava i formiranjem jedinstvene uprave gradonačelnik pokušava da prikrije svoju odgovornost, jer su to ljudi koje je on birao, istakla je Spirić.

Nebojša Cakić zatražio je da članovi komisija kod direktih i indikretnih korisnika budžeta ne dobijaju naknade za svoj rad, jer se radi o upošljenicima uprava koji već primaju plate iz budžeta. On je zatražio odgovor na pitanje zbog čega je prevoznicima u sportu umesto 20 posto obračunavan PDV u iznosu od 10 posto, i to u korist prevoznika. Bratislav Prokopović iz SDS-a zatražio je, ne ni političku ni krivičnu,  već materijalnu odgovornost onih u čijem je radu DRI uočila nepravilnosti, kao i da se oni imenuju kako bi javnost znala ko je odgovoran za prekršaje.

Opozicija je više puta ukazala na to da vladajuća većina nipodaštava primedbe DRI, kako bi umanjila odgovornost i krivicu.

Šef odborničke grupe SDS Nebojša Cakić izneo je još nekoliko predloga, da se raskinu ugovori o privremenim i povremenim poslovima, kao i oni koji su doneti bez saglasnosti nadležne komisije i Vlade i da se podnese krivična prijava protiv NN lica zbog zagađivanja reke Veternice. Cakić je izrazio sumnju da se planovi generalne regulacije odnose tamo gde postoje lični interesi, postavio je pitanje šta se planira sa zgradom sajma, da li će se ona rušiti, zatražio da se vlasniku zgrade izda nalog da zgradu obezbedi, i upitao  zbog čega se na ovaj sednici postavlja samo direktor „Komunalca“, a ne i direktori ostalih javnih preduzeća i ustanova u kojima su direktori u v. d. statusu.

I O PROGRAMIMA RADA ZA 2017. GODINU OBEJEDINJENA RASPRAVA

I pored protivljenja opozicije objedinjena rasprava vođena je i o devet tačaka dnevog reda vezanih za programe i planove rada gradskih uprava, fondova i Gradskog javnog pravobranilaštva za 2017. godinu. Opozicija je reagovala što ove tačke nisu imale izvestioce, a kao odgovor na to gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović jedini je podneo izveštaj o radu Gradske uprave za skupštinske poslove i poslove Gradskog veća.

Primebde opozicje odnosile su se na one stavke na koje je primedbe izrekla i DRI.  Nenad Zdravković iz SDS-a kritikovao je rad Službe za budžetsku kontrolu, uz konstataciju da ne bi bilo toliko primedbi državnog revizora da je ona radila svoj posao kako treba. Dragoljub Živković iz iste stranke rekao je da grad Leskovac nije izvršavao naloge koje je morao da izvrši, i kao primer naveo oblast energetske efikasnosti. On je predložio da se formira sistem energetskog menadžmenta. Upravljanje gradom nije na nivou koji Leskovac zaslužuje, istakao je on.

Jelena Spirić je podsetila na „neispunjeno obećanje“ gradonačelnika da će gradski većnici Skupštini podnositi izveštaje o radu na tri meseca. Ona je još jednom zatražila da gradski većnici prisustvuju sednicama Skupštine, jer odbornici imaju puno pitanja za njih.

Nebojša Cakić iz SDS-a upozorio je da godišnje 75 miliona dinara odlazi na račun PWW-a, da Gradsko pravobranilašto troši novac „prema svom nahođenju“, kako stoji u izveštaju DRI, i zatražio je da se u roku od 30 dana izvrši procena predmeta koji se odnose na ujede pasa lutalica (ima ih 289) i predmeta zbog plaćanja po skalama za boravak dece u vrtićima (265), jer će oni koji su tužili dobiti sporove, što će se sve plaćati sredstvima iz budžeta, odnosno parama svih građana. „Svako ko više greši, on napreduje, to je paradigma ove vlasti“, zaključio je Cakić.

Bilo je reči i o zagađenosti vazduha i vode u gradu, na šta je odgovore dala načelnica Gradske uprave za zaštitu životne sredine Bobana Stošić.

Posle svih ovih diskusija opozicije gradonačelnik Goran Cvetanović postavio je pitanje da li opozicija želi konstruktivne predloge, ili haos u gradu, i konstatovao da diskusije opozicije „vode ka haosu“.

Na kraju prvog dana rada devete sednice Skupštine grada, a do zaključenja našeg lista, odbornici su usvojili i Plan nabavki grada Leskovca za 2017. godinu, a sednica je nastavljena u četvrtak, 26. januara.

Sonja Petrović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*