U vlasotinačkom Domu zdravlja zadovoljni radom u 2020. godini

VLASOTINCE

Kovid 19 već godinu dana ne miruje, a kada će se okončati borba sa pandemijom korone virusa za sada, bar, još uvek nema odgovora. Najveći teret u bez malo godinu dana poneli su zdravstveni radnici, od kojih su neki u Srbiji i životom platili. Ništa manje problema i rada od ostalih mesta u Srbiji nije mimošlo ni zdravstvene radnike u vlasotinačkom Domu zdravlja, koji su lavovski deo posla obavili na pravi način.

  • Godina koja je za nama obeležena je borbom protiv virusa SARS-COV – 19. Sredinom marta kada je proglašena vanredna siruacija u našoj opštini zbog pandemije vrlo brzo smo organizovali Kovid ambulantu i ona je počela sa radom već 18. marta 2020.godine i to po svim prporukama i procedurama od nadležnih institucija, kao što je RFZO i Ministarstvo zdravlja, – upoznaje nas o preduzetim merama u vlasotinačkom Domu zdravlja, na početku pandemije, direktorka Milena Stanković – Mitrović.

NNR:- Koliko je bilo teško organizovati se u novim okolnostima u dve vaše zdravstvene u stanove u Vlasotincu i ogranku u Crnoj Travi ?

  • Pošto mi imamo ogranak i u Crnoj Travi, naravno, da je i tamo organizovan rad sa kovid pacijentima i to 24 časa dnevno. Zahvaljujući finansiranju zdravstvenih radnika od lokalne samouprave mi smo imali zaposlene lekare koji su kasnije bili kovid zaposleni i sve vrme imali smo po dve ekipe u smeni tako da je moglo da se izlazi na teren, naravno, sa kompletnom opremom. Obilazili su se pacijenti i po potrebi transportovali do Vlasotinca i dalje.

NNR:- Da li je bilo zaraženih upošljenika vaše zdravstvene ustanove ?

  • Bilo je, naravno. Određeni broj zraženih naših upošljenika imali smo u prvom i trećem talasu, u ukupnom zbiru bilo je 22 zaraženih. Radili smo bez prekida i bez korišćenja godišnjih odmora, jer mi nismo mogli da organizujemo rad od kuće. Naime, nemedicinsko osoblje se u potpunosti stavilo na raspolaganju zdravstvenim radnicima, pri čemu je data nesebična pomoć, a i izveštavanje je bio veliki deo posla, tako da nigde nismo kasnili i mogu slobodno reći da nije bilo propusta bilo koje vrste u našem radu.

NNR:- Koliki je bio broj vaših ljudi angažovanih u kovid sistemu i kako ste sarađivali sa Štabom za vanredne situacije ?

  • U direktnom radu sa pacijentima, mislim da neću pogrešiti, bilo je angažovano tri četvrtine upošljenika, tu su kompletne službe ZZOS, hitna, pedijatrija, tehnička, ogranak Crna Trava, a u pomoć su povremeno pristizale specijalistička – konsultativa i stomatološka služba. Sama saradnja sa Štabom za vanredne situacije bila je odlična. Redovno smo se sastajali, prenosili informacije i dogovarali naredne aktivnosti. Velika pomoć od štaba bila je u dezinfekciji i zaštitnoj opremi.

NNR:- Koji su bili problemi koji su posebno obeležili prošlu godinu i kako su oni rešeni ?

  • Posebno bih izdvojila težak period kada smo ostali bez rengen aparata i zbog toga smo više od mesec dana slali pacijente za Leskovac. Mi smo, inače, za rengen aparat konkurisali kod Ministarstva zdravlja još na početku godine i imali smo sreće da smo ga dobili, baš, u trenutku kada smo ostali bez starog aparata koji, ionako, nije bio više za upotrebu. Sve ostalo što je bilo planirano u 2020.godini, uglavnom, smo redovno nabavljali, pa tako i nije bilo nekih odstupanja.

NNR:- Kada je i koliki broj radnika i kog profila je ugovoren za posao na neodređeno vreme sa nadležnim ministarstvom zdravlja ?

  • Kadrovski plan Ministarstva zdravlja je pristigao krajem 2020.godine, gde nam je Ministarstvo zdravlja odobrilo upošljavanje većeg broja zdravstvenih radnika, tako da je većina angažovanih iz ranijeg perioda, koji su radili od početka pandemije i rešilo svoj radni status.

NNR:- Dom zdravlja je sada direktno pod ingerencijom nadležnog Ministarstva zdravlja, i da li je to sada bolje po vašu zdravstvenu ustanovu ?

  • Dom zdravlja Vlasotinca od marta minule godine je pod Ministarstvom zdravlja pa tako nekih većih promena u funkcionisanju i radu nema. Osim, što mogu izdvojiti činjenicu da nam je lakše sa CJN kako lekova, tako i sve više za održavanje opreme i zgrade. Imamo izuzetnu komunikaciju sa Ministarstvom zdravlja i to, gotovo, na svim nivoima.

NNR:- Da li imate dovoljan broj radnika zdravstvene struke, lekara i medicinskih sestara, i koji vam profili nedostaju ?

  • Nakon prijema u radni odnos većeg broja radnika možemo raći da je Dom zdravlja dobio podmladak, ali imajući u vidu rezuđenost terena i starosnu strukturu zaposlenih nakon nekoliko godina možemo očekivati smanjenje kadra zbog odlaska u penziju. Ali, mi se nadamo da će se trend zapošljavanja nastaviti, – nada se Milena Stanković – Mitrović, direktorka vlasotinačkog Doma zdravlja.


TEŽNjA KA BOLjOJ I DOSTUPNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Pitali smo i direktorku, gde danas, – gde sutra vidi vlasotinački Dom zdravlja?

  • Danas je to jedna dobro opremljena zdravstvena ustanova, kako sa opremom, tako i sa stručnim kadrom. Stalno radimo na unapređenju kvaliteta usluga koje pružamo našim pacijentima. Mi smo akreditovana ustanova koja neprekidno teži ka boljoj i dostupnoj zdravstvenoj zaštiti viskog kvaliteta za svoje pacijente – uverena je direktorka.

VAKCINACIJA I REAVAKCINACIJA

Pandemija korone virusa je osnovni razlog sprovođenja vakcinacije stanovništva.

  • U našem Domu zdravlja je imunizacija započela od zdravstvenih radnika a kasnije i po prioritetnim grupama. Do sada se vakcionisalo 1.700 osoba. Zadovoljni smo odzivom i nadamo se da ćemo ovako što pre izaći iz pandemije, što je najbrži i najsigurniji način da se izađe iz pandemije. Dom zdravlja ima vakcinaciju na dva punkta u Vlasotincu i Crnoj Travi. Za sada vakcinacija protiče bez problema, a sada sledi i revakcinacija, – upoznaje nas direktorka Milena Stanković – Mitrović, sa situacijom oko vankcinacije i revakcinacije.

Teksti foto: Vlastimir Stamenković

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*