Svi učesnici u anketi znaju za neki slučaj korupcije, kakva su vaša iskustva?

Svi učesnici u anketi Regionalne informativne agencije JUGpress odgovorili su da znaju neki slučaj korupcije a 96,5% učesnika ankete smatra da je korupcija u njihovom gradu rasprostranjena.

Čak 74% svoju informisanost o korupciji procenjuje kao „dobru“, 24% učesnika i učesnica ocenjuje da je osrednje upućeno u to šta je korupcija, dok 2% ispitanika smatra za sebe da o korupciji uopšte nije informisano.

Čak 96,5% učesnika ankete smatra da je korupcija u njihovom gradu rasprostranjena, 3,5% ne zna da li je u njihovom gradu to slučaj, dok negativnih odgovora na ovo pitanje nije bilo.

Upitano da li je upoznato sa nekim slučajem korupcije, čak 100% ispitanika je odgovorilo potvrdno.

91% ispitanika smatra da korupcija nikada nije opravdana, dok 9% smatra da postoji situacija kada za korupciju postoji opravdanje.

Upitani da daju primer opravdanja za korupciju, neki od ispitanika su dali odgovore koji se po svom smislu mogu svesti na: „ukoliko je u svrhu lečenja smrtonosne bolesti“, a jedno interesantno objašenjenje koje smo dobili bilo je i: „Za vreme drugog svetskog rata moja baba je potplatila stražare da puste mog oca (bio je bolestan od trbušnog tifusa, pa im je rekla da ga puste da umre kod kuće) iz ustaškog zatvora. Oporavio se i otišao u partizane. Bez korupcije nema mene.“

Neke od zanimljivih odgovora na poziv da navedu primere za korupciju objavljujemo

“Svuda gde god krenem korupcija, neprijavljeni taksisti, doktori šalju u privatne ambulante, vrtići korumpirani”.

“Da me uhapse?!”

“Podela subvencija poljoprivrednicima u Vlasotincu, porodica (ime poznato redakciji) tri člana, svo troje dobilo subvencije zahvaljujući srodničkim odnosima sa predsednimom opštine i članom Opštinskog veća”.

“Svuda je prisutna, počev od doktora do sudija….”

” Uklanjanje AB kop asfaltne baze u opštini Vlasotince. I pored rešenja Ministarstva uklanjanje se ne sprovodi, jer je lokalna samouprava korumpirana i ne želi to da uradi”.

“Toliko je toga da je bukvalno legalizovana tako da je kao i uvek “sve u redu””

“Korupcije u medicini, kod doktora”.,

“Povlašćen odnos dece (čiji su roditelji “elita”) koja zlostavljaju drugu decu od strane učitelja i direktora; korupcija u katastrima; pri zapošljavanju; o visokoškolskim ustanovama za dobijanje diploma; u zdravstvu; u policiji; u sudstvu; A gde nema?”

“Zdravstvo. Hirurzi i akušeri su lideri korupcije”

” Ima najviše primera u zdrastvu i u prosveti i prikom zapošljavanja, gde bez koverte nemaš šanse da uspeš!!!”

” Ne želim da kažem zbog lične bezbednosti”.

“Igralište iza Bambi prodavnice u Nikole Skobaljića plaćeno 55000 eura, smešno”.

“Sudstvo na prvom mestu, pilicija i političari” .

” U svakom vrtiću ako zeliš da upišeš dete moraš imati debelu vezu, u suprotnom ćes sam da čuvaš dete, odrekneš se posla čak i kad dete ima nužnu potrebu da ide u vrtića nema vezu ( mislim na decu koja imaju probleme u razvoju i bitna im je socijalizacija)”

“Na svakom koraku, a najviše Vodovod i Elektrodistribucija”

“Jedan inspektor jede i pije za Dž u jednom restoranu”

“Lično sam pred celim kolektivom doživela da menadžerka firme u kojoj sam radila nagovara koleginicu da od svog dela zarade odvoji deo i u koverti preda firmi za koju je radila ponudu, a sa opravdanjem da će ponuda jedino tako proći”

“Gradonačelnik i Djurović”

Izdvojili smo samo neke od navedenih primera.

Zanimljivo je da većina građana, koji kažu da znaju za slučajeve korupcije, ne žele da ih navode čak ni u anonimnoj anketi. Najčešćeje opravdanje da mogu lično da trpe sankcije ako iznesu slučajeve koje znaju.

Od svih učesnika i učesnica ankete, njih 44% je navelo da je prvo osećanje koje kod njih budi pomen korupcije zgražavanje, 40% je navelo da korupcija u njima budi bes, 9% je navelo da se plaši da i sam/a ne postane žrtva korupcije, dok je 4% navelo da bi možda i oni činili koruptivne radnje kada bi se našli na poziciji moći, a 3% ispitanika smatra da „svako ima pravo da se snađe onako kako može“.

U anketi Regionalne informativne agencije JUGpress , koja je objavljena na sajtu i na društvenim mrežama, učestvovalo je 240 gradjana i građanki sa juga Srbije.

MS/LJS

Ovaj prilog je nastao uz podršku  „Slavko Ćuruvija fondacija“

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*