Stranačko zapošljavanje- primeri

LESKOVAC

Vesna je završila Učiteljski fakultet. Već godinama je bez posla u struci pa se snalazi. Radi za mašinom u jednoj od leskovačkih fabrika koje su slavljene kao „strane investicije“, a zapravo se novac po radnom mestu daje iz budžeta Srbije. I dalje pokušava da dođe do posla za koji se školovala. Kaže da uvek dobije odgovor da sve „zavisi od politike“. Učlanila se u vladajuću stranku, išla na mitinge, učestvovala u akcijama. I ništa.

Biljana je završila  srednju Medicinsku školu. Bila super đak, radila nekoliko puta na zameni  u leskovačkim zdravstvenim ustanovama. Već nekoliko godina čeka svoju šansu. I ona je član vladajuće stranke, do nedavno je bila aktivista , spremna da krene uvek kad je pozovu. Od kad su u leskovačkoj bolnici počeli da na mesto medicinskog osoblja prebacuju ljude sa završenim tromesečnim kursom, sve više i više gubi nadu. Intenzivno obnavlja nemački jezik, sprema se da ide iz Srbije. Sa njom će, kaže, poći i muž i dvoje dece. Njoj ni članstvo u željenoj stranci nije pomoglo da dobije posao za koji je kvalifikovana i da ostane u svom gradu i svojoj zemlji.

Dragan je završio jedan od fakulteta prirodnih nauka. Radio je na određeno u jednoj školi. Imao je trideset posto časova jer je neko smislio da, za to jedno radno mesto, zapravo može da „učini“ da tri osobe dobiju privremeni posao. I tako godinama. Jesenas je postao tehnološki višak i odlučio da ode iz Leskovca u severnije krajeve u Srbiji.

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju omogućeno je da prosvetni radnici rade dugi niz godina po ugovoru na određeno vreme. S druge strane, Zakon o radu predviđa da rad na određeno vreme može trajati najviše dve godine. U Ministarstvu prosvete  navode da zbog zabrane zapošljavanja radni odnos na određeno vreme ne može dapređe na ugovor „za stalno“.
Stručnjaci procenjuju da je u Srbiji dvadesetak hiljada ljudi u prosveti , što je više od 20% zaposlenih,  radi na određeno vreme. U pitanju su stručni ljudi koji predaju na  sistematizovanim radnim mestima.

U sindikatima upozoravaju da nastavnici po ugovoru rade samo jednu školsku godinu i da su u strahu jer je bilo slučajeva političkih pritisaka da se ugovor na određeno vreme da nekom partijskom kadru.

Slična je situacija i u državnim službama gde je, navode u sindikatima, onemogućeno da dobiju posao „za stalno“, iako su više godina radili na  određeno jer  Zakon o državnim službenicima  kaže da „radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme, izuzev pripravniku, kad položi državni ili poseban stručni ispit“.

Ali,  Zakon o radu zabranjuje rad na određeno vreme duži od dve godine  njime je predviđeno da radnik koji nastavi da radi nakon što mu je istekao ugovor na određeno vreme, faktički ima ugovor „za stalno“.

A javna je tajna da političari i stranke na vlasti zapravo, koristeći Uredbu o zabrani zapošljavanje regrutuju veliki broj ljudi koji rade za stranku je su pod pritiskom „štapa i šargarepe“. Dakle, ako nisu odani stranci (i šefu) neće dobiti čak ni te privremen i povremene poslove. Sa druge strane, treba zadovoljiti prohteve brojnog članstva pa se prave različite rokade kad istekne određeno vreme. Tada se, po istom principu, zapošljavaju novi ljudi. Ovaj običaj ima najveće posledice u zdravstvu i moguću situaciju da u operacione sale ulaze ljudi koji nemaju nikakvo iskutvo. Na ovo su letos ukazivali i lekari sa odeljenje ortopedije leskovačke bolnice. U dopisu direktoru Opšte bolnice oni su upozorili na opasnost dovođenja novog medicinskog osoblja umesto već obučenog.

-Zapravo, mi smo, što je najveća ironija, bili protiv otpuštanja ljudi iz SNS , koji su angažovani na određenbo vreme, ali su se, u međuvremenu, pokazali kao osobe koje su spremne da uče i bili su obučeni i za rad u operacionoj sali. Plan je bio da njih zamene novim članovima te stranke koji će morati opet da uče sve to, a mi nemamo ljude spremne da asistiraju u operacuionoj sali ili na odeljenju,- ispričali su nam lekari sa ovog odeljenja. Epilog, dobili su drugog načelnika odeljenja.

  • ZAPOŠLJAVANJE PREKO AGENCIJA I PARTIJSKO ZAPOŠLJAVANJE

Predlogom Zakona o agencijskom zapošljavanju koji je usvojila Vlada Srbije, poslodavci stiču mogućnost da sve svoje radnike iznajme preko agencije pod uslovom da ti radnici imaju stalni radni odnos u agenciji za privremeno zapošljavanje.

Viši savetnik u Ujedinjenim granskim sindikatima (UGS) „Nezavisnost“ Zoran Ristić navodi da ovaj predlog zakona omogućava da firme ne moraju da imaju nijednog zaposlenog, već da sve radnike angažuju preko agencije.Predlogom zakona iznajmljivanje radnika dozvoljeno je i u javnom sektoru osim „na radnim mestima državnih službenika Republike Srbije i
službenika u jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine“.
To znači da radnici mogu da se iznajmljuju u zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu, kulturi, objašnjavaju u ovom sindikatu. Ukazuju da je u javnom sektoru zapošljavanje preko agencije samo forma za lakše zapošljavanje kadrova po patrijskom ključu nego što bi bilo da se ti radnici direktno angažuju.

Zapošljavanje preko agencija omogućava državnim firmama da angažuju radnike koji se ne računaju kao zaposleni u tom preduzeću, pa tim angažovanjem nisu formalno povećavali broj zaposlenih utvrđen propisima.

Ekipa Nove Naše reči

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*