STOMATOLOGIJA BEZ VIŠKA ZAPOSLENIH

LESKOVAC

Na ime neislaćenih plata I otpremnina na leskovačkoj stomatologiji isplećeno 111 miliona dinara

Račun Doma zdravlja u blokadi sa oko 190 miliona dinara

Za tri godine smanjili broj zaposlenih na neodredjeno za 178

Pacijente I dalje šalju privatno da snimaju zube

Na odelljenju stomatologije Doma zdravlja u Leskovcu u predhodnim
mesecima se radilo na adaptaciji i uređenju na šta je , za radove I
navaku opreme, ukupno utrošeno iz budžeta grada oko tri miliona
dinara. Radilo se na popravci aparata i nabavci novih ali i na
stolariji i uredjenju prostora.

“U planu je da se u toku 2016. godine nabave dve nove stomatološke
stolice. Odelenje stomatologije sada liči na najopremljenije privatne
stomatološke ordinacije, kako po kvalitetu opreme, tako i po
stručnosti lekara, kao i materijal koji koriste za lečenje. Razlika je
samo u tome što su stomatološke uskuge u državnoj ustanovi niže nego
kod privatnih stomatologa”, rekao je , prilikom obilaska ovog
odeljenja gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Za lokalnu
samoupravu je, dodao je Cvetanović , važno da su ovim ulaganjima pre
svega stvoreni dobri uslovi za nesmetan rad odelenja stomatologije.
“Moram da napomenem da smo nakon isplata otremnina neugovorenim
stomatolozima, kao i medicinskim sestrama i tehničarima, za šta je
zaključkom Vlada Republike Srbije izdvojila 111 miliona dinara u
Stomatološkoj službi Doma zdravlja Leskovac ostalo da radi ukupno još
94 kolega lekara i medicinskih sestara”, objasnio je Cvetanović I
ocenio da je ovako problem rešen.

Direktor Doma zdravlja dr Slaviša Božić kaže da je stomatologija
konačno, 1. januara ove godine, krenula da radi profitabilno. “Sve
ovo što se sada zaradi i šta ostaje, ostaje na računu stomatologije za
nabavku opreme za ovu službu. Koliko će para biti zavisi i od
njihovog rada. Do sada nismo mogli normlano da funkcionišemo jer smo
imali 20 neugovorenih uposlenika . Sredstva koja su zaradjivana na
stoimatologiji nismo mogli da trošimo, morali smo da ih skupljamo za
plate . Ovako sada je svih devedeset četvoro zaposlenih na budžetu,
ugovoreni su sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje”, rekao
je Božić . OIn smatra da je važno da kaže “da se opet ne zaboravi” da
“ kad je gospodin Cvetanović bio 2008. godine prvi gradonačelnik grada
Leskovca za svega deset meseci lokalna samouprava je Domu zdravlja
prebacila oko 17 miliona dinara. U periodu od 2009.-2012. godine,
znači kada je bivša ova vlast bila, ukupno je prebačeno 15,8 miliona
dinara. Ako vi sada vidite da svake godine lokalna samouprava izdvaja
20 miliona dinara, ove godine i prošle na ime zarade lekara i sestara
najbolje se vidi koja je to razlika. I poslednji kolor dopler koji je
došao u Dom zdravlja stigao je baš u to vreme , 2008. godine, I bio
je donacija Aktavisa , u vrednosti od 40.000 evra. Zadnje sanitetsko
vozilo koje je Dom zdravlja dobio, takodje je bilo u periodu 2008.
godine od 3,5 miliona dinara. Od tada ništa nije ulagano u ovaj Dom
zdravlja do 2013. i 2014. godine”, objasnio je Božić.

“Mi smo jedina lokalna samouprava koja je, faktički, imala deset
lekara i deset medicinskih sestara koje je plaćala lokalna samouprava
u iznosu od 20 miliona godišnje. Onog trenutka kad smo rešili stalni
radni odnos sa medicinskim tehničarima onda smo preuzeli još tri
lekara, što znači da u ovom trenutku lokalna samouprava isplaćuje
dohodke, bez pomoći Ministarstva zdravlja, za trinaest kolega”,
objasnio je Cvetanović..

ULAGANJA

Mi smo uradili izveštaj za 2015. godinu. Sa donacijama, sa
izdvajanjima lokalne samouprave, koja su bila prošle godine u
vrednosti od oko 23 miliona dinara, ukupno je za 2015. godinu u Dom
zdravlja uloženo oko 48 miliona dinara, što je više nego što je
uloženo od kada je Dom zdravlja izdvojen iz Zdravstvenog centra,
kaže Božić.

SREĆA, SREĆA

Dr Petar Jovanović, načelnik stomatologije: Moja je velika sreća da
sam načelnik baš u vreme kada se konačno nešto ulaže u stomatologiju.
Ja radim 22-3 godine, ali po kazivanju starijih kolega, ne pamte da je
nekada na stomatologiji nešto uopšte ulagano. Ovo što ste videli je
možda malo za početak, ali ja to smatram samo početkom. Naša
stremljenja su nogo veća. Trudićemo se da osavremenimo svoju službu
koja jeste vrlo značajna služba u Domu zdravlja sa dosta upošljenika,
sa mnogo pacijenata koje zbrinjava, sa velikom patologijom u našem
narodu koja treba da se zbrine . I trudićemo se da budemo konkurentni
na tržištu, jer to je danas realnost.

NNR: NIje mi jasno, rečeno je da više nema neugovorenih lekara, a onda
da ima 13 koje finansira grad. To su valjda novougovoreni?

Božić : Na stomatologiji više nema neugovorenih.

NNR: Ako grad finansira 13 koji su to onda?

Cvetanović : Mi finansiramo trinaest lekara u Domu zdravlja. Znate li
koliko imamo lekara nezaposlenih? Mi smo jedina lokalna samouprava na
nivou Srbije koja, iz sopstvenih sredstava, finansira 20 miliona
dinara. Bilo je 10 lekara i 10 medicinskih sestara. Sestre smo uspeli
da rešimo, onda smo na konto tih sestara još tri lekara uposlili. Oni
su zaposleni za stalno, dok god lokalna samouprava ima mogućnost da
finansira. Mi ćemo to radiri i u neko buduće vreme.

NNR: Da li to znači da više nema viška stomatologa i ostalog
medicinskog osoblja?

Božić: Ne.

NNR: A šta je sa zaostalim platama za stomatologiju?

Božić: Sve smo izmirili. Prvo što je moralo da se uradi je
sistematizacija mesta, da ta radna mesta ne budu u sklopu
sistematizacije. To je sve rađeno po programu Ministarstva zdravlja.
Ljudi koji su proglašeni tehnološkim viškom dobili su i zaostale
zarade i jubilarne nagrade i otpremnine i isplaćeni su sudski
troškovi.

Cvetanović To je 111 miliona dinara . Imate tu osam lekara i 12
medicinskih sestara pa otprilike, kad se to podeli, neko je dobio
više, neko manje, onako kako zakon nalaže.

Božić : Ja sam stomatolog, ali da vam kažem. Bez obzira koliko su
uzeli, mnogo je teško, osam godina su živeli bez plate, pa vi sad
vidite. Koliko god da su uzeli, imali su porodicu, za tih 8, 9 godina
i problema. I , na kraju krajeva, niko nije makar pokušao da reši
problem. Ovo jeste početak, Dom zdravlja je sada u blokadi oko 190
miliona dinara, ali se krenulo da više tužbi nema, da ne rastu
kamate.

Žiro-račun još nije odblokiran, ovo je samo jedan deo sredstava koji
je zaključkom Vlada Republike Srbije, preko Republičkog fonda za
zdravstveno osiguranje, prebacila nama za rešavanje probelma viška
zaposlenih. Medjutim, mnogo je veći iznos, ovi ljudi koji sada rade
su nekada bili neugovoreni, pa su sada i oni tužili i taj iznos je
ostao isključivo zbog tih pravosnažnih sudskih rešenja. Na nivou cele
Srbije je Vlada odobrila, 2,3 milijarde dinara. Problem je u celoj
Srbiji, ne samo u Leskovcu, s tim što mi imamo najveća potraživanja,
jer su naši stomatolozi prvi krenuli sa tužbama i dobili na sudu.
Gledao sam situaciju u Domu zdravlja u Beogradu, Stari grad. Oni su
otpustili 48 usposlenika sa stomatologije, ali njihov iznos je mnogo
manji, jer su pojedini tadašnji direktori, odnosno menadžment,
sredstva određena za druge namene prebacivao za plate. Ja dobijem
sredstva za energente ili lekove, namenski moram da ih trošim, a oni
su ih davali za plate i ostajali dužni farmaceutskim firmama. Iz tog
razloga su njihova potraživanja manja.

Blokada našeg računa je bila 200 miliona, sad je smanjeno devet, znači
ostalo je 111 miliona dinara.

NNR: Kako isplaćujete platu ako vam je račun u blokadi?

Božić: Svake godine se donosi zaključak vlade, evo Dom zdravlja kasni
sa platom u

NNR: Zanima me mehanizam…

Božić: Svaki put početkom godine Vlada donosi zaključak da se sredstva
za plate nesmetano prebacuju na račun Doma zdravlja koji nije
podložan blokadi, a to je taj za plate. On je trenutno, dok se ne
donese zaključak Vlade , blokiran. Sredstva su već prebačena, u Fondu
zdravstva su . Mi smo poslali trebovanje za plate i to neće da bude
nikakav problem.

NNR: Ko je od vaših prethodnika imao najviše neugovorenih zaposlenih u
Domu zdravlja?

Božić : Mogu samo da kažem podatak da smo mi za tri godine smanjili
178 uposlenika na neodređeno radno vreme. Dvadesetak je prešlo u
bolnicu, ostalo je otišlo prirodnim odlivom. Primera radi Bojnik ima
70, mi smo smanjili racionalizacijom tri takva Doma zdravlja. Na
žalost, moram da kažem da ispada tako, mi smo nekako išli ispred
koraka Vlade Republike Srbije. Nama sada gledaju kadrovskim delom koji
smo dobili novom racionalizacijom nemedicinskog osoblja od
31.12.2014., a mi smo jedan veći broj uposlenika smanjili sa
direktorom Opšte bolnice i direktorom Filijale fonda u 2013. i 2014.

NNR: Ko je imao najviše tih neugovorenih? Imate li tu informaciju?

Božić : Ja mogu da vam dam, ali to je malo posao…

PRIVATNICI I OSTALO

NNR: U ranijem periodu je bilo veoma često slučajeva da se čak i oni
koji imaju pravo na besplatne usluge kod vas šalju privatno na
snimanje zuba , zanima me kakva je sada praksa?

Jovanović : Isključivo iz razloga što naš aparat za snimanje zuba
nije ispravan i ne daje snimke koji mogu u kliničkoj praksi da se
dobro koriste. Mi smo, to je još jedna stvar koju vredi pomenuti,
imamo nameru i u procesu smo nabavke novog digitalnog 2D ili 2D+
ortopena . Ako uspemo u tome u neko vrlo kratko vreme neće biti
potrebe za takvim pitanjem. To je jedini primer koji mogu da kažem
vrlo često, da skoro svakog pacijenta moram da pošaljem u privatni
rendgen kabinet, zbog toga što time svoju struku branim, odnosno neću
načiniti stručni grešku čitajući taj snimak.

NNR: Koliko košta popravka tog aparata, da li ste tražili pomoć nekoga
sa strane? Na taj način osiguranici dva puta plaćaju jednu istu
uslugu.

Jovanović : Taj aparat je više puta popravljan, ja u to vreme nisam
bio načelnik službe. Mogu jedino da pretpostavljam da taj aparat nije
bilo moguće popraviti, jer svaka rendgen cev ima svoj određeni vek. Na
tom aparat je mnogo snimaka napravljeno, ova služba vapi za novim
rendgen aparatom i to je razlog. Mi smo čak, ne sećam se koji je to
menadžment bio, dobili i pisano obaveštenje, svako od nas terapeuta,
da će teška povreda radne obaveze biti ako šaljemo pacijente u
privatni rendgen cabinet. Ali smo ipak to činili, jer više volim tešku
povredu radne obaveze nego stručnu grešku.

NNR: Da li ste se obraćali gradonačelniku za pomoć od kako ste vi na
čelu ove službe u vezi nabavke tog aparata?

Jovanović : Ja sam na čelu tek tri meseca.

Božić: Ne obraća se načelnik gradonačelniku nikada,

NNR: Ili vama?

Božić: Tako je. A ja ću da vam kažem ono što sam malopre rekao za
četiri godine, dok je bila ovde demokratska vlast 2009-2012 ako mi
verujete, a možete da proverite, 30.000 dinara za četiri godine je
uplaćeno za nabavku nove medicinske opreme. Za te pare možete da
kupite tri kvalitetnija stetoskopa. Mi smo se obraćali, ali ne može
gradonačelnik da kupi sve .

NNR: Da li ste tražili pomoć od ministarstva?

Božić : Kad su akcije za Domove zdravlja nama ministarstvo izlazi u
susret. Do sada za ove aparat nije bila takva akcija. Ministarstvo
zdravlja baca akcenat na skrining karcinoma dojke, na mamografiju, jer
to je, ne kažem, bitnije od ovoga.

Koliko košta taj rendgen aparat za snimanje zuba?

Božić: Oko 3-4 hiljade evra.

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*