ŠTA JE OTKRIO DRŽAVNI REVIZOR U “VODOVODU”?

LESKOVAC

Nabavke bez tendera, različiti podaci o državnom kapitalu za “pokrivanje” gubitaka, pogrešno obračunate zarade

Državni revizor je evidentirao čitav niz nepravilnosti u poslovanju leskovačkog javno-komunlnog preduzeća “Vodovod”.
U izveštaju na osnovu revizijske kontrole poslovanja i finasijskog izveštaja državni revizor je ukazao na najznačajnije nepravilnosti koje je uočio.
Tako se navodi da je “Vodovod” izvršio nabavku dobara i usluga u ukupnoj vrednosti od 13 miliona 423 hiljade dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke iako nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.
“Vodovod” je iskazivao i različite pokazatelje državnog kapitala.
Tako je u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine, iskazan državni kapital u iznosu od 969 miliona 956 hiljada dinara, dok je u registar privrednih subjekata upisan iznos od 1 milijadra 174 milion 529 hiljada dinara. Razlika od 204miliona 574 hiljade dinara proističe iz smanjenja kapitala radi pokrića gubitka u poslovanju po godišnjim računima za period od 2005-2010. godine, a za koji nema saglasnosti osnivača, navodi se u izveštaju revizora.
“Vodovod” je sa zaposlenima zaključilo ugovore o radu u kojima su koeficijenti složenosti veći od koeficijenata utvrđenih Pravilnikom o radu.
Po ovom osnovu, u toku 2014. godine isplaćene su zarade po konačnom obračunu za period avgust-decembar 2013. godine i za period januar-april 2014. godine za 18 miliona 887 hiljada dinara više od zarada utvrđenih Pravilnikom o radu, ukazuje državni revizor.
Takođe, preduzeće je, u toku 2014. godine pojedinim zaposlenima vršilo isplatu zarade ispod minimalne cene rada i to u ukupnom iznosu od 6 miliona 253 hiljade dinara, zbog čega je postupilo suprotno članu 111. Zakona o radu.
Uvidom u obračun prosečne zarade zaposlenih, ostvarene u prethodna tri meseca, odnosno dvanaest meseci, koja predstavlja osnovicu za utvrđivanje naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada, utvrđeno je da preduzeće u osnovicu za obračun prosečne zarade ne uključuje iznos regresa, što je suprotno odredbama Zakona o radu kao i Pravilnika o radu, navodi se u izveštaju državnog revizora.
Kao najznačajnije nepravilnosti u reviziji finansijskih izveštaja Državni revizor označava to što je “Vodovod”, u periodu od 2010. godine do 2014. godine, izvršilo izgradnju 1.719 vodovodnih i 361 kanalizacionih priključaka, a da ih nije evidentirao u svojim poslovnim knjigama, iako je odredbama člana 5. i 12. Odluke o vodovodu na teritoriji grada Leskovca definisano da osnovna sredstva preduzeća čine, između ostalog, i uređaji za merenje vode, priključci do mernog uređaja korisnika, kao i vodovodna mreža, kao i da izgrađeni priključak na vodovodnu mrežu preduzeće odmah nakon izgradnje i ispostavljanja konačnog obračuna investitoru, bez posebne saglasnosti investitora, aktivira kao deo javnog vodovoda i u svojim poslovnim knjigama evidentira kao imovinu preduzeća.

“Vodovod” nije u svojim poslovnim knjigama evidentiralo izgrađenu i rekonstruisanu vodovodnu i kanalizacionu mrežu u iznosu od 51milion 962 hiljade dinara, koja mu je, zapisnički predata na upravljanje i održavanje od strane javnog preduzeća „Direkcija za urbanizam i izgradnju“ Leskovac kao investitora, iako je odredbama člana 5. i 13.Odluke o vodovodu na teritoriji grada Leskovca, kao i članom 7. Odluke o gradskoj kanalizaciji, između ostalog, definisano da nakon dobijanja upotrebne dozvole vodovodna i kanalizaciona mreža postaju osnovno sredstvo preduzeća.
U toku 2014. godine, i godinama unazad, “Vodovod” nije vršio obračun kamate na ime neblagovremenih uplata dospelih potraživanja po osnovu usluga izvođenja građevinskih radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, ukazuje državni revizor.

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*