Šta je novo u Lebanu?

LESKOVAC-LEBANE

Na 5. sednici skupštine Opštine Lebane pred odbornicima se našao predlog Odluke o trećem rebalansu budžeta za 2020. godinu koji je obrazložio Saša Mladenović, rukovodilac u Odeljenju za finansije. On je rekao da u ovoj godini nijedna aproprijacija u ovoj godini nije prekoračena.
-Godina je uspešna što se tiče budžeta, na rashodovnoj strani sva sredstva su trošena namenski, onako kako je odobreno od strane skupštine. Nije bilo zaduživanja u 2020. godini i nemamo nikakvih dugovanja prema dobavljačima. Planirani prihodi su bili u skladu sa planiranim i bili su zaključena drugim rebalansom na 1.053.892.900 dinara, ali smo imali određene poteškoće sa krupnijim investicijama, odnosno svi ti projekti su stali zbog situacije sa koronom.-
Mladenović je naveo i primere, gde se između ostalog nalazi umanjenje za sto miliona dinara, jer nisu realizovana sredstva za izgradnju i adaptaciju raznih zgrada i objekata, kao što su škole u Pertatu, ili škole „Radovan Kovačević“…
-I sa realizacijom puteva u Lebanu je bilo problema, jedan od ponuđača se žalio na odluku komisije, pa smo to stopirali. Do kraja godine će verovatno biti potpisan taj ugovor vredan 40 miliona dinara i to će se realizovati u narednoj godini, tako da su ta sredstva i prebačena za narednu godinu. Umanjena je za milion dinara i stavka kod Turističke organizacije oko nabavke hrane i pića i robe za dalju prodaju, s obzirom na smanjenu posetu lokalitetu. U sportu je takođe umanjenje od milion dinara, a radi se o inevesticiji oko balon hale gde je nastao problem sa upotrebnom dozvolom i taj deo je ostavljen za narednu godinu. Kapitalni namenski transferi iz Republike se umanjuju za 80 miliona dinara, kao i kapitalna pomoć od EU za 43 miliona. Umanjena je i pozicija koja je predviđala uzimanje kredita od 39 miliona, s obzirom da kredit nije uzet.-
Mladenović je rekao da je u rashodovnoj strani budžeta do 1. decembra izvršenje bilo nekih 650 miliona.
-Rebalansom je utvrđeno na 890 miliona iz razloga što sve troškove koje imamo u decembru mi moramo da imamo predviđene budžetom, kako se ne bi javile veće potrebe od onog što je u budžetu. Znači, moramo sve da predvidimo bez obzira na to hoće li to biti realizovano ili ne.-
Odbornik Bratislav Pavlović, (Inicijativa za opštinu Lebane), je kao primedbu naveo formu izrade rebalnsa budžeta, jer, kao je naveo, iz papira se ne vidi ništa.
-Budžet treba da bude prikazan tabelarno i da se iz toga vidi koje pozicije i za koliko se menjaju, a koje ostaju iste. Takođe, budžet ga nema na sajtu opštine, a to je zakonska osnova. Zato pitam kako se došlo do trećeg rebalansa? Ili se „gađalo“ sa ciframa ili vi to imate, ali nećete da pokažete.-
Zoran Ilić (Inicijativa za opštinu Lebane) je zamolio da mu se objasni kako je moguće da neko planira budžet od milijardu i 50 miliona, a ostvarenje bude 650 miliona za 11 meseci?
-Koliki je to promašaj, 10, 15 ili 30%? I onda se kaže super smo planirali, ali nam, eto, fali 400 miliona.-
U svom pojašnjenju Saša Mladenović je rekao da su umanjene pozicije koje se odnose na sredstva predviđena da u budžet dođu iz Republike.
-Nisam odštampao ceo budžet, nego sam samo isčitao stavke kod kojih je došlo do korekcija. Sredstva koja nisu došla u naš budžet nisu naša krivica, ali mi moramo zbog toga da umanjimo prihodovnu stranu. Opet, jasno nam je kakva je situacija i da je to nešto što je moralo da se dogodi. Mi nismo, ponavljam, imali nijednu stavku koja je prekoračena, nije se desilo da su planirana sredstva za nešto, a da je tu potrošeno više.-
U diskusiji oko rebalansa budžeta uključio se i predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović koji je rekao da su mnoga sredstva namenjena za ulaganje i investicije preko ministarstava, nevladinog sektora i EU su usmerena u borbu protiv kovida.
-Između ostalog, marta meseca smo potpisali ugovor vredan 158 miliona koji je skinut sa budžeta iz ovog razloga. Imamo i primere da je uloženo manje novca od predviđenog. Našu državu dnevno testiranje građana na kovid košta prosečno 700.000 evra, što je godišnji budžet opštine Lebana.-

• BUDžET 2021.

Odbornici su usvojili i predlog budžeta za 2021. godinu. Saša Mladenović, rukovodilac u Odeljenju za finansije, u obrazloženju je rekao da se budžet za 2021. godinu ne razlikuje mnogo od budžeta za 2020.
-Planirano je da budžet iznosi 966.147.000 i tu je sve ono što nismo mogli da realizujemo u 2020. godini. Šta će od toga biti realizovano, ne možemo da znamo, s obzirom na epidemiološku sitaciju. Najveći priliv imamo od poreza na zarade, 165 miliona, zatim 109 miliona od poreza na korišćenje javne površine i imovine, dok od tekućih transfera očekujemo 380 miliona. Sredstva su, pored onih namenjennih normalnom funkcionisanju lokalne samouprave i za otplatu kredita koji su iz perioda 2013. i dalje 34,3 miliona. Na predlog građana smo u budžet uvrstili projekat elektrifikacije polja, za šta je namenjeno dva miliona dinara. Za izgradnju saobraćajnica na teritoriji opštine Lebana je predviđeno 50 miliona, a za infrastrukturu prema lokalitetu Caričin grad 13 miliona dinara. Na ovoj lokaciji su predviđena sredstva u iznosu od 70 miliona dinara za eksproprijaciju zemljišta.-
Predviđena su i sredstva za uređenje dvorišta oko dečjeg vrtića od 17 miliona, napomenuo je Mladenović.
-Funkcionisanje nacionalnih manjina 1,5 milion, socijalna zaštita 10 miliona, a sredstva rezerve su 38,5 miliona. Za Crveni krst je namenjeno 3,1 milion, a Centru za socijalni rad 16,8 miliona. Budžetom su predviđena i sredstva koja će se dodeljivati na osnovu konkursa, te je za sport namenjeno 30 miliona, medije tri, mesnim zajednicama dva, udruženjima građana 10. Za osnovno obrazovanje je planirano 42 miliona, srednje 16 miliona, a za predškolske ustanove 67,6 miliona. Za biblioteku 11 miliona, Dom kulture 22 miliona, Turističku organizaciju 20,5 miliona, koliko je namenjeno i za Sportsko-rekreativni centar.-
Predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović govorio je o planovima za investicije u narednoj godini i najavio elektrifikaciju polja, izradu atarskih puteva i uređenje infrastrukture u Lebanu.
-Namenjeno je 25 miliona dinara za krpljenje udarnih rupa i presvlačenje puteva. Naizgled je to puno para, ali mi, na primer, imamo put od Vlasa prema Togočevcu i Cekavici gde na nedeljnom nivou u sezoni povrća po 2000 tona koje se izvezu iz naših sela. Taj put je u lošem stanju, urađen je projekat rekonstrukcije i sredstva treba da dođu iz republike. Tu je i put Ključ-Kajić, put prema Buvcu, sve to je u planu da se uradi uz pomoć države.-
Zoran Ilić (Inicijativa za opštinu Lebane) je rekao da ima puno toga dobrog u planiranom budžetu, te da mora da postoji i odgovornost za javno izgovorene reči, o čemu će se pričati sledeće godine.

I.S.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*