SREDSTVA IZ BUDŽETA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA NA GRADSKOM KOLEKTORU

LESKOVAC
Predlog izmene plana nabavke dobara, usluga i radova za 2015. godinu,
organa grada i gradskih uprava, usvojen je  danas  zbog potrebe osnovih i
srednjih škola za centralizovanom nabavkom električne energije u
tekućoj godini. Procenjena vrednost nabavke je 28 miliona 818 hiljada
dinara, rekao je načelnik Gradske uprave za javne nabavke Zoran
Novaković.

P6040427

Kada je reč o centralnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda,
planirano je angažovanje koordinatora za projektovanje i izvođenje
radova na izgradnji linije mulja, i vrednost ove nabavke iznosi
420.000 dinara, bez PDV-a. Za pribaljanje sertifikata o energetskom
svojstvu objekta procenjena vrednost je 50.000 dinara, bez PDV-a, i za
tehnički pregled objekta – linija vode sa delimičnom linijom mulja,
procenjena vrednost nabavke je 330.000 dinara bez PDV-a. Budući da ove
nabavke nisu predviđene ovogodišnjim Planom nabavki dobara, usluga i
radova, potrebna je njegova izmena, kako bi se sprovele u skladu sa
važećim zakonskim propisima.

P6040429

Izmenama programa poslovanja JKP „Vodovod“, predviđeno je još nekoliko
delatnosti kojima će se baviti ovo preduzeće: čišćenje i snimanje
gradskog kolektora (2.500.000), naknada štete za useve i trajne zasade
(5.000.000), ispitivanje cevi (390.000) i otklanjanje nodostataka na
gradskom kolektoru (25.000.000 dinara). Kako bi se otklonili nedostaci
na centralnom postojenju za prečišćavanje otpadnih voda, jer se tek
nakon sanacije gradski kolektor može staviti u funkciju, biće potrebno
ukupno 32 miliona 890 hiljada dinara. Ova sredstva će biti obezbeđena
iz budžeta grada, rekao je direktor ovog preduzeća Staniša Ristić.

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*